Obec Branov

Město, městys, obec, MČ
Okres Rakovník

http://branov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Branov
Branov 34
270 23 Branov

Datová schránka: bk5byym
E-mail: obec.branov@email.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice
22. 09. 2020 Rozpočtové opatření 6/2020
16. 09. 2020 Oznámení o konání veřejného zasedání
15. 09. 2020 Rozpočtové opatření 5/2020
11. 09. 2020 Přehled nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
08. 09. 2020 Rozhodnutí o dodatečné povolení stavby
25. 08. 2020 Záměr na prodej pozemků
18. 08. 2020 Informace k volbám 2020
14. 08. 2020 Oznámení o konání voleb
30. 07. 2020 Volby 2020 - Volební komise
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
25. 07. 2020 Závěrečný účet 2019
25. 07. 2020 Schválený závěrečný účet 2019
14. 07. 2020 Rozpočtové opatření 4/2020
09. 07. 2020 Usnesení z veřejného zasedání 30.6.2020
02. 07. 2020 Schválený závěrečný účet za Dopravní obslužnost za rok 2019
24. 06. 2020 Petice CHKO
19. 06. 2020 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
15. 06. 2020 Rozpočtové opatření 03/2020
15. 06. 2020 Rozpočtové opatření 02/2020
15. 06. 2020 Rozpočtové opatření 03/2020
12. 06. 2020 Záměr - pronájem
09. 06. 2020 Řád pro pohřebiště v obci Branov
09. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu 2019
05. 05. 2020 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti návrh závěrečného účtu - doprava 2019
01. 05. 2020 Aktualizace cen stočného
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcích na rok 2020
14. 04. 2020 Rozpočtové opatření 2/2020
07. 04. 2020 FÚ - veřejná vyhláška
04. 04. 2020 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
02. 04. 2020 AOPAKČR - Opatření obecné povahy č.1/2020
13. 03. 2020 Nouzový stav
11. 03. 2020 Záměr prodej pozemku
11. 03. 2020 Mimořádné opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2
06. 03. 2020 Branov - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
03. 03. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací 2019
18. 02. 2020 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
16. 02. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
06. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
31. 01. 2020 Rozpočtové opatření 01/2020
31. 01. 2020 Rozpočtové opatření 10/2019
31. 01. 2020 Rozpočtové opatření 10/19
31. 01. 2020 Rozpočtové opatření 01/2020
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
15. 01. 2020 Zápis ze zasedání 6.1.2020

XML