Obec Znětínek

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://znetinek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Znětínek
Znětínek 2
594 44 Znětínek

Datová schránka: w53atfb
E-mail: znetinek@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 06. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
23. 06. 2020 Schválený závěrečný účet SOP za rok 2019
23. 06. 2020 Přezkoumání hospodaření 
23. 06. 2020 ROZVAHA za období : 12/2019 
23. 06. 2020 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2019  
23. 06. 2020 PŘÍLOHA  za období : 12/2019
23. 06. 2020 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
19. 06. 2020 Smlouva o dodávce pitné vody.
19. 06. 2020 Záměr o prodeji a nákupu pozemku (zveřejněno 11. 5. 2020)
16. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
11. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 1/2020 o nočním klidu
08. 06. 2020 Pozvánka na valnou hromadu
08. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu 
08. 06. 2020 Přezkoumání hospodaření 
08. 06. 2020 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
08. 06. 2020 ROZVAHA za období : 12/2019
08. 06. 2020 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  za období : 12/2019
08. 06. 2020 PŘÍLOHA za období : 12/2019 
28. 05. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
11. 05. 2020 Záměr o prodeji a nákupu pozemku
11. 05. 2020 Geometrický plán 1
11. 05. 2020 Geometrický plán 2
11. 05. 2020 Geometrický plán 3
06. 05. 2020 Porovnání všech položek  a výpočtu vody za rok 2019
06. 05. 2020 Oznámení o  nákupu pozemku
06. 05. 2020 geometrický plán
04. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
04. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
04. 05. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
25. 04. 2020 Veřejná vyhláška – finanční úřad
22. 04. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
19. 04. 2020 Pozvánka na valnou hromadu
19. 04. 2020 Závěrečný účet 2017
19. 04. 2020 Zápis z valné hromady
17. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
17. 04. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020
17. 04. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
17. 04. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení změny konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství – kůrovci)
02. 04. 2020 Oznámení – o konání opakovaného veřejného projednání návrhu  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
16. 03. 2020 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace
13. 03. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů 2019
13. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
13. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
10. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška
10. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška

XML