Obec Rataje (Tábor)

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://ratajeobec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rataje
Rataje 86
391 65 Rataje

Datová schránka: 2bsbpqm
E-mail: posta@ratajeobec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2022 Oznámení o zahájení řízení o změně číslo 3 územního plánu obce Radětice
14. 05. 2022 Oznámení o zahájení řízení o změně číslo 1 územního plánu obce Dobronice u Bechyně
14. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
30. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
21. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
17. 04. 2022 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně - zpětvzetí odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav
17. 04. 2022 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
04. 02. 2022 Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
03. 02. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Rataje na rok 2022 - 2026
02. 02. 2022 Opatření obecné povahy - Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje
31. 01. 2022 Schválený rozpočet obce na rok 2022
15. 01. 2022 Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2022
09. 01. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Rataje č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
09. 01. 2022 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
09. 01. 2022 Návrh rozpočtu obce na rok 2022
09. 01. 2022 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky
09. 01. 2022 Usnesení Vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších krizových usnesení
09. 01. 2022 Záměr výpůjčky nebytového prostoru
26. 10. 2021 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
08. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
30. 09. 2021 Záměr směny pozemků
13. 09. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
13. 09. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 - jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
13. 09. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 - stanovení minimálního počtu členů volební komise
05. 09. 2021 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
03. 09. 2021 Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu - Dostavba kanalizace pro nové stavební parcely a stávající bytové domy
20. 08. 2021 Adresný záměr pronájmu nebytových prostor
22. 06. 2021 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje - změna termínu
16. 06. 2021 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
13. 05. 2021 Dokument "Zrušení schváleného n..." již není dostupný.
12. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Rataje za rok 2020
03. 05. 2021 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
30. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
07. 04. 2021 Dokument "Opravné rozhodnutí - ..." již není dostupný.
04. 04. 2021 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
26. 02. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
19. 02. 2021 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
17. 02. 2021 Schválený rozpočet obce Rataje na rok 2021
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška - objížďka Senožaty 1.2.2021 - 31.5.2021 - doplnění o omezení průjezdu obcí Rataje vozidly nad 3,5 t
30. 12. 2020 Veřejná vyhláška - objížďka Senožaty 1.2.2021 - 31.5.2021
29. 12. 2020 Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2021
23. 12. 2020 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
01. 12. 2020 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
18. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2021
08. 11. 2020 Záměr prodeje obecního pozemku č.parc. 1634/2
05. 11. 2020 Dokument "Oznámení o podaném od..." již není dostupný.
30. 10. 2020 Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami - stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
16. 10. 2020 Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje - určení záložních škol
16. 10. 2020 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

XML