Obec Dětřichov u Moravské Třebové

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://detrichovumt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dětřichov u Moravské Třebové
Dětřichov u Moravské Třebové 82
571 01 Dětřichov u Moravské Třebové

Datová schránka: z46a4kk
E-mail: detrichov.u_mt@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
11. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-výsledky za obec Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
17. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-oznámení o době a místě konání voleb Stáhnout
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - změna přílohy č. 1 (09/2021) Stáhnout
13. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Stáhnout
08. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Stáhnout
30. 08. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
27. 08. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel/ka DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska Stáhnout
23. 08. 2021 Aukční vyhláška Stáhnout
23. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
16. 08. 2021 Záměr pronájmu pozemků p.č. 702/88 a p.č. 64/4 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
10. 08. 2021 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - schválený závěrečný účet za rok 2020 Stáhnout
19. 07. 2021 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním Stáhnout
15. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – ro..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
16. 06. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
08. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – za..." již není dostupný.
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek + Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje Stáhnout
27. 05. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
21. 05. 2021 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh závěrečného účtu za rok 2020 Stáhnout
12. 05. 2021 Veřejná vyhláška – zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Stáhnout
11. 05. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
05. 05. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – výsledky hospodaření VHOS za rok 2020 Stáhnout
04. 05. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 1048/2 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
29. 04. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2020 Stáhnout
28. 04. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Stáhnout
28. 04. 2021 Aukční vyhláška Stáhnout
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2021 Stáhnout
31. 03. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2020 Stáhnout
31. 03. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
16. 03. 2021 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Stáhnout
18. 02. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
03. 02. 2021 Aukční vyhláška Stáhnout
03. 02. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
02. 02. 2021 Záměr prodeje pozemků p.č. 17/2, 17/6, 17/7, 43/1 a 702/91 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
28. 01. 2021 Termín sčítání zvěře Stáhnout
18. 01. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Stáhnout
21. 12. 2020 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
14. 12. 2020 Aukční vyhláška Stáhnout
09. 12. 2020 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
30. 11. 2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2021 Stáhnout
30. 11. 2020 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2021 Stáhnout
24. 11. 2020 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 Stáhnout
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 Stáhnout
06. 11. 2020 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
30. 10. 2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2021 Stáhnout
30. 10. 2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
20. 10. 2020 Aukční vyhláška Stáhnout
20. 10. 2020 Záměr pachtu pozemku p.č. 1008 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
20. 10. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 9 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout

XML