Obec Dětřichov u Moravské Třebové

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://detrichovumt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dětřichov u Moravské Třebové
Dětřichov u Moravské Třebové 82
571 01 Dětřichov u Moravské Třebové

Datová schránka: z46a4kk
E-mail: detrichov.u_mt@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2022 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
15. 01. 2022 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2022 Stáhnout
15. 01. 2022 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2022 Stáhnout
15. 01. 2022 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o změně územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Stáhnout
15. 01. 2022 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2022 Stáhnout
15. 01. 2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
15. 01. 2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2022 Stáhnout
15. 01. 2022 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Stáhnout
09. 01. 2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – rozpočtové opatření č. 3/2021 Stáhnout
09. 01. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov u Moravské Třebové č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Stáhnout
09. 01. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov u Moravské Třebové č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout
09. 01. 2022 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – schválený rozpočet na rok 2022 Stáhnout
09. 01. 2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2022 Stáhnout
27. 10. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Stáhnout
21. 10. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
19. 10. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
14. 10. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
11. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-výsledky za obec Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
17. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-oznámení o době a místě konání voleb Stáhnout
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - změna přílohy č. 1 (09/2021) Stáhnout
13. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Stáhnout
08. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Stáhnout
30. 08. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
27. 08. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel/ka DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska Stáhnout
23. 08. 2021 Aukční vyhláška Stáhnout
23. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
16. 08. 2021 Záměr pronájmu pozemků p.č. 702/88 a p.č. 64/4 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
10. 08. 2021 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - schválený závěrečný účet za rok 2020 Stáhnout
19. 07. 2021 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním Stáhnout
15. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – ro..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
16. 06. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
08. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – za..." již není dostupný.
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek + Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje Stáhnout
27. 05. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
21. 05. 2021 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh závěrečného účtu za rok 2020 Stáhnout
12. 05. 2021 Veřejná vyhláška – zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Stáhnout
11. 05. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
05. 05. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – výsledky hospodaření VHOS za rok 2020 Stáhnout
04. 05. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 1048/2 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Stáhnout
29. 04. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2020 Stáhnout
28. 04. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Stáhnout
28. 04. 2021 Aukční vyhláška Stáhnout
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2021 Stáhnout
31. 03. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2020 Stáhnout
31. 03. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout
16. 03. 2021 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Stáhnout
18. 02. 2021 Pozvánka na zasedání OZ Stáhnout
03. 02. 2021 Aukční vyhláška Stáhnout
03. 02. 2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Stáhnout

XML