Město Slavonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://slavonice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Slavonice
Horní náměstí 525
378 81 Slavonice

Datová schránka: ux4bsyk
E-mail: sekretariat@slavonice-mesto.cz, starosta@slavonice-mesto.cz, podatelna@slavonice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
01. 04. 2020 Nařízení č. 2/2020, kterým se zrušuje nařízení rady města Slavonice č. 1/2020 o opatření k zamezení šíření koronaviru
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 03. 2020 Nabídkové řízení - pronájem bytu v DPS
19. 03. 2020 Nařízení rady města Slavonice č. 1/2020 o opatření k zamezení šíření koronaviru
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
10. 03. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 03. 2020 PREZENTACE ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA SLAVONICE
25. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
24. 02. 2020 Oprava hřbitovní zdi - Slavonice
21. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o oz..." již není dostupný.
21. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o oz..." již není dostupný.
21. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o oz..." již není dostupný.
18. 02. 2020 Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva města
17. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
14. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o oz..." již není dostupný.
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 02. 2020 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
10. 02. 2020 Záměr pronájmu pozemku ve Slavonicích
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení řízení - Rekonstrukce silnice
22. 01. 2020 Záměr dlouhodobého záboru veřejného prostranství
20. 01. 2020 Záměr pronájmu místnosti v kulturním domě
17. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
14. 01. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Nabídkové řízení - pronájem bytu
07. 01. 2020 LKO Borek - Rozpočtové opatření č. 6
06. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2020
03. 01. 2020 SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
03. 01. 2020 Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice - oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
03. 01. 2020 SPOM - Rozpočet na rok 2020
03. 01. 2020 Záměr směny pozemků ve Vlastkovci
03. 01. 2020 Záměr pronájmu pozemku ve Slavonicích
02. 01. 2020 Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace
19. 12. 2019 Mikroregion Dačicko - Schválený rozpočet na rok 2020
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města č. 7/2019, o místním poplatku ze psů
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - ruší 2 obecně závazné vyhlášky
16. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
13. 12. 2019 LKO Borek - Rozpočet na rok 2020
13. 12. 2019 LKO Borek - Rozpočtové opatření č. 5
12. 12. 2019 Cena vodného a stočného pro rok 2020
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva města Slavonice
03. 12. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
03. 12. 2019 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

XML