Město Netolice

Město, městys, obec, MČ
Okres Prachatice

http://netolice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Netolice
Mírové Náměstí 208
384 11 Netolice

Datová schránka: wj3bcgt
E-mail: mu.tajemnik@netolice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Netolice - Pod Peklem: rek. Vd NN+kNN
21. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Evropského parlamentu
20. 05. 2024 Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 11/2024 ze dne 13.05.2024
17. 05. 2024 Oznámení o zpeněžování majetku z majetkové podstaty dlužníka
06. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu města Netolice za rok 2023
06. 05. 2024 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
06. 05. 2024 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Velký Bor - Obora
06. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
06. 05. 2024 Informace o zveřejňování návrhů a schválených rozpočtů, střednědobých výhledů rozpočtu, opatřeních města Netolice a příspěvkových organizací
03. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 05. 2024 Stavební záměr - vodovod a kanalizace s ČS - Pod Jánem
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
30. 04. 2024 ČEVAK - porovnání položek
26. 04. 2024 Záměr pronajmout nebytový prostor - budova radnice, Mírové náměstí 208, Netolice
26. 04. 2024 Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 10/2024 ze dne 23.04.2024
26. 04. 2024 Záměr pachtu zemědělského pozemku p. č. KN 3871 v k. ú. Netolice
25. 04. 2024 Oznámení o nalezené věci
24. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. II/122 - Slavnosti města Netolice, jarmark
23. 04. 2024 Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 9/2024 ze dne 15.04.2024
19. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Netolicko za rok 2023
19. 04. 2024 Oznámení o zveřejněných dokumentech svazku obcí Netolicko
17. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu
16. 04. 2024 Záměr pachtu zemědělských pozemků - k. ú. Netolice
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Polní cesta RCH3 a RCV20 v k. ú. Netolice"
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - platba daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO
15. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 03.05.2024
15. 04. 2024 Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.04.2024
08. 04. 2024 Záměr prodat část pozemku p. č. KN 4052 v k. ú. Netolice
08. 04. 2024 Záměr prodat část pozemku p. č. KN 77 v k. ú. Netolice
08. 04. 2024 Záměr pachtu zemědělského pozemku p. č. KN 4648 v k. ú. Netolice
03. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu 2024
02. 04. 2024 Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 8/2024 ze dne 25.03.2024
26. 03. 2024 Záměr pronájmu bytu 2+1, Mírové náměstí 208, Netolice
25. 03. 2024 Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 7/2024 ze dne 18.03.2024
25. 03. 2024 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici II. třídy v Obecní ulici v Netolicích, před budovou hasičské zbrojnice
25. 03. 2024 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
22. 03. 2024 Zápis z jednání Zastupitelstva města Netolice 18.03.2024
19. 03. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
18. 03. 2024 Oznámení o nalezené věci č. 4/2024
11. 03. 2024 Veřejná vyhláška - stavební povolení - vodovod a kanalizace "Rekonstrukce pozemní komunikace v průjezdním úseku přes město Netolice"
11. 03. 2024 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Netolice dne 18.03.2024
11. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Polní cesta v k. ú. Netolice
07. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - pracovní místo referent/ka oborového úseku investice, doprava a správa majetku
05. 03. 2024 Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 6/2024 ze dne 29.02.2024
04. 03. 2024 Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 5/2024 ze dne 28.02.2024
04. 03. 2024 Záměr pronájmu bytu 1 + 0 v Petrově Dvoře
04. 03. 2024 Záměr pronajmout nebytové prostory - Mírové náměstí 208, Netolice, prostory radnice
01. 03. 2024 Záměr uzavřít dodatek nájemní smlouvy - TJ Netolice 1892
01. 03. 2024 Záměr uzavřít dohodu o narovnání, kupní smlouvu - Bytové družstvo "Netolice-družstvo"
29. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Krtely - rekonstrukce NN, č. st. 1040017985

XML