Obec Uhřice (Kroměříž)

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Uhřice
Uhřice 84
768 33 Uhřice

Datová schránka: m2sjdnh
E-mail: obec@obecuhrice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2020 Morkovští ochotníci - 25.1.2020
20. 01. 2020 Morkovští ochotníci - 25.1.2020
19. 01. 2020 hlášení místním rozhlasem 19.1.2020
17. 01. 2020 Prodej kuøic
16. 01. 2020 Protokol o rozboru è.1082/2019 vèetnì hodnocení
16. 01. 2020 Veøejná vyhláška o možnosti pøevzít písemnost
15. 01. 2020 Hlášení místním rozhlasem 13.1.2020
15. 01. 2020 Støednìdobý rozpoètový výhled obce Uhøice 2020-2022
15. 01. 2020 Rozpoèet obce Uhøice na rok 2020
14. 01. 2020 Suchomel palivové døevo
14. 01. 2020 Oznámení o zveøejnìní rozpoètu na rok 2020 a rozpoètového opatøení è.2/2019-Mikroregion Morkovsko
13. 01. 2020 divadlo v Sokolonì Morkovice 11.1.2020 v 18:00
09. 01. 2020 MUDr. Lidincová zmìna 9.1. a 31.1.2020
07. 01. 2020 divadlo v Sokolonì Morkovice 11.1.2020 v 18:00
06. 01. 2020 Vývoz popelnic o vánocích
02. 01. 2020 Ordinace MUdr.Lidincové
01. 01. 2020 hlášení místního rozhlasu 1.1.20201
01. 01. 2020 Veøejná vyhlášks è.j.930988/19/3300-11460-705460
01. 01. 2020 Nabídka kadeønictví
01. 01. 2020 Kalendáø svozu odpadu obce Uhøice na rok 2019- OPRAVENÝ
31. 12. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
28. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška obec Uhøice è.2/2019 o stanovení systému shromažïování,sbìru,pøepravy, tøídì
28. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška obce Uhøice è.3/2019 o místním poplatkù ze psù
28. 12. 2019 Protokol o rozboru è.1082/2019 vèetnì hodnocení
28. 12. 2019 Ordinace MUdr.Lidincové
27. 12. 2019 hlášení místním rozhlasem 21.12.2019
21. 12. 2019 hlášení místním rozhlasem 21.12.2019
19. 12. 2019 Návrh rozpoètu mikroregionu Morkovsko na rok 2020
17. 12. 2019 Rozpoètové opatøení è.9/2019
15. 12. 2019 Návrh Støednìdobý rozpoètový výhled obce Uhøice 2020-2022
12. 12. 2019 Návrh rozpoètu obce Uhøice na rok 2020
12. 12. 2019 Informace o konání 8.veøejného zasedání OZ Uhøice dne 11.12.2019
12. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška è.2/2019 o stanovení systému shromaždování,sbìru,pøepravy,tøídìní,využívání
12. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška obce Uhøice è.3/2019 o místním poplatkù ze psù
12. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška obec Uhøice è.2/2019 o stanovení systému shromažïování,sbìru,pøepravy, tøídì
10. 12. 2019 Vývoz popelnic o vánocích
07. 12. 2019 Zmìny ve veøejné dopravì od 15. 12. 2019
04. 12. 2019 Informace o konání 8.veøejného zasedání OZ Uhøice dne 17.10.2019
03. 12. 2019 Návrh rozpoètu mikroregionu Morkovsko na rok 2020
01. 12. 2019 Moštárna Morkovice - aktualizace
30. 11. 2019 návrh Støednìdobý rozpoètový výhled obce Uhøice 2020-2022
28. 11. 2019 hlášení místním rozhlasem 18.11.2019
24. 11. 2019 Návrh rozpoètu obce Uhøice na rok 2020
24. 11. 2019 Èipování psù v sobotu 23.11.2019
24. 11. 2019 Hlášení místním rozhlasem 21.11.2019
24. 11. 2019 Muzikál v Poèenicích 22.11.2019
22. 11. 2019 Hlášení místním rozhlasem 21.11.2019
21. 11. 2019 Èipování psù v sobotu 23.11.2019
19. 11. 2019 hlášení místním rozhlasem 18.11.2019
19. 11. 2019 Rozpoètové opatøení è.8/2019

XML