Obec Hvozdnice (Hradec Králové)

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://hvozdnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC HVOZDNICE
Hvozdnice 51
503 27 Hvozdnice

Datová schránka: esmapmp
E-mail: obec@hvozdnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2022 Návrh střednědobého rozpočtu obce - 2023 - 2024
15. 01. 2022 Návrh rozpočtu obce pro rok 2022
15. 01. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Oprava místních komunikací v obci Hvozdnice"
15. 01. 2022 návrh rozpočtu 2022 - MRG Urbanická brázda.
13. 01. 2022 Stavební povolení oprava místních komunikací v obci Hvozdnice
09. 01. 2022 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.1/2021 - „DOKONČENÍ A OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI HVOZDNICE – 1.etapa“
09. 01. 2022 Rozpočtové opatření č. 13/2021
09. 01. 2022 Rozpočtové opatření č. 14/2021
09. 01. 2022 Usnesení č. 8/2021
09. 01. 2022 ZMĚNA POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - od 1.1.2022
09. 01. 2022 Schválený rozpočtový výhled 2023 - 2024
09. 01. 2022 Schválený rozpočet obce Hvozdnice - 2022
10. 11. 2021 Záměr č. 3/2021 -Směna pozemků s obcí Libčany – parcely č. 104, 153/2 a 153/3 v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové – majitel obec Libčany, za část pozemku stávající p.č. 253 (359 m2 – nově p.č. 253/2) v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové – majitel obec Hvozdnic
10. 11. 2021 Záměr č. 4/2021 - Darovat Královéhradeckému kraji pozemky p.p.č. 164 a p.p.č 243 v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové
10. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
10. 11. 2021 Rozvojový plán obce Hvozdnice na období 2021-2030
09. 11. 2021 Usnesení č. 7/2021
09. 11. 2021 Usnesení č. 7/2021
09. 11. 2021 Rozpočtové opatření č. 10/2021
21. 10. 2021 Pozvánka na zasedání OZ - 27.10.2021
04. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 9/2021
22. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy
15. 09. 2021 Usnesení č. 6/2021
15. 09. 2021 Schůzka členů OVK - parlamentní volby
08. 09. 2021 Záměr č.1/2021 - prodej p.č. 4/2 a 4/3 v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové (viz přiložený geometrický plán)
08. 09. 2021 Záměr č. 2/2021 - převod vodovodu a splaškové kanalizace (na p.č. viz příloha) do majetku VAK a.s.
06. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 8. 2021
01. 09. 2021 Pozvánka na zasedání OZ - 8.9. 2021
25. 08. 2021 Stanovení počtu a sídel okrsků pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
25. 08. 2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
09. 08. 2021 Rozpočtové opatření č. 7/2021
04. 08. 2021 Usnesení č. 5/2021
04. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 2021
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZAŘAZENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
21. 07. 2021 Pozvánka na zasedání OZ - 28.7. 2021
19. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021
23. 06. 2021 VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ A POKYNY PRO ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚP HVOZDNICE
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
03. 06. 2021 Usnesení č. 4/2021
03. 06. 2021 Ministerstvo zemědělství - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (Národní plán povodí Labe)
01. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu a roční účetní závěrky MUB za rok 2020
26. 05. 2021 Zahájení správního řízení o zařazení komunikace do kategorie místních komunikací 3.třídy
19. 05. 2021 Pozvánka na zasedání OZ - 26.5.2021
12. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o up..." již není dostupný.
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
05. 05. 2021 Ptačí chřipka - ukončení opatření
03. 05. 2021 KHP - vyúčtování vodné a stočné 2020
12. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3. 2021
12. 04. 2021 Schválený Závěrečný účet obce Hvozdnice za rok 2020
07. 04. 2021 Usnesení č. 3/2021

XML