Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://rychnovjbc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Datová schránka: fjxbbm5
E-mail: podatelna@rychnovjbc.cz, epodatelna@rychnovjbc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Očkování psů
24. 06. 2022 VV OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-záměr k umístění dopravního značení na silnici III/2789 + silnici I/65 Dobrá Voda vše v k.ú. Rychnov u Jbc n.N.
17. 06. 2022 VV-OOP-stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, umístění značení na místních komunikacích nám. Míru, Kokonínská, Horská
17. 06. 2022 VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Radostín (Malá Skála-Radimovice)
11. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 20.6.2022
10. 06. 2022 Rally Bohemia 2022 - přehled uzavírek
03. 06. 2022 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy. Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/65
03. 06. 2022 Závěrečný účet 2021 - návrh
31. 05. 2022 Odstávka elektřiny 14.6.2022
24. 05. 2022 Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů
19. 05. 2022 Zdravotnická dokumentace - MUDr. Antonín Prokeš
17. 05. 2022 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Závěrečný účet za rok 2021
15. 05. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23.5.2022
15. 05. 2022 Mikroregion Jizerské hory - schválený Závěrečný účet za rok 2021
15. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Ještědská a ul. Horská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce n.N.
15. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Tovární k.ú. i obec Rychnov u Jablonce n.N.
10. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.5.2022
10. 05. 2022 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí
05. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Zálesí k.ú. i obec Rychnov u Jablonce n.N.
05. 05. 2022 Doprava v MHD Jablonecko pro Ukrajince
05. 05. 2022 Místní úprava provozu - umístění DZ na ÚK ppč. 1370 k.ú. Rádlo a MK IV. třídy ul. Lužická (ppč.3064) k.ú. Rychnov u Jablonce n.N.
03. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2022
29. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
26. 04. 2022 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
24. 04. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny 13.5.2022
24. 04. 2022 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2022 - Taneční a pohybové studio Magdalena z.s.
21. 04. 2022 Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou 2021-2027 - závěr zjišťovacího řízení SEA
17. 04. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.4.2022
08. 04. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Občanská, Zahradní a Malířská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce n.N.
08. 04. 2022 Mikroregion Jizerské hory - návrh Závěrečného účtu za rok 2021
31. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci rekonstrukce vodovodního řadu
31. 03. 2022 Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu - ul. Občanská, Zahradní
24. 03. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/28711 - ul. Ještědská - křižovatka s MK ul. Kostelní - ve směru z centra
24. 03. 2022 Dokument "Rozhodnutí - prodlouž..." již není dostupný.
24. 03. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka sil. III/28716 Kokonín, Pulečný, rekonstrukce silnice
24. 03. 2022 Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou 2021-2027 - zahájení zjišťovacího řízení SEA
23. 03. 2022 DSO "Mikroregion Císařský kámen" - Závěrečný účet za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
16. 03. 2022 Sbírka materiální pomoci pro zřízení nouzového ubytování válečným uprchlíkům
16. 03. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
16. 03. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21.3.2022
01. 03. 2022 Informace pro občany Ukrajiny
24. 02. 2022 DSO "Mikroregion Císařský kámen" - rozpočet pro rok 2022
23. 02. 2022 Návrh na opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na ÚK ppč. 1370 k.ú. i obec Rádlo a MK IV. třídy ul. Lužická ppč. 3064 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce n.N.
23. 02. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
15. 02. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21.2.2022
15. 02. 2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - návrh rozpočtu na rok 2022
03. 02. 2022 Veřejnoprávní smlouva - zabezpečení kácení dřevin rostoucích mimo les
02. 02. 2022 Grantový program 2022
02. 02. 2022 Africký mor prasat
02. 02. 2022 Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou - stanovisko k návrhu koncepce

XML