Středočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-stredocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Datová schránka: keebyyf
E-mail: podatelna@kr-s.cz, info@kr-s.cz

Podřízené úřední desky

Okres Benešov Okres Beroun Okres Kladno Okres Kolín Okres Kutná Hora Okres Mělník Okres Mladá Boleslav Okres Nymburk Okres Příbram Okres Rakovník Okres Praha-východ Okres Praha-západ

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 10. 2019 Zveřejnění - závěr ZŘ - Strategie rozvoje ÚO Stř.kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030
16. 10. 2019 10408 Oznámení záměru - pronájem nebytových prostor Český Brod
16. 10. 2019 10824 Oznámení záměru - pronájem nebytových prostor Nymburk
16. 10. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - změna ÚR pro stavbu: D6 Nové Strašecí – křižovatka s I/27
16. 10. 2019 Oznámení záměru-pronájem reklam. plochy, umístěné na budově č.p. 333 k.ú. Mladá Boleslav
16. 10. 2019 S-3574/MJT/2019-Darovací smlouva -Město Bakov nad Jizerou jako obdarovaný
16. 10. 2019 S-3670/MJT/2019 Smlouva darovací- obec Doubravčice jako obdarovaný
16. 10. 2019 VPS - Říčany a Výžerky (změna) - vyvěšení na úřední desku
16. 10. 2019 VPS - Říčany a Čestlice (změna) - vyvěšení na úřední desku
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - anesteziologie a IM - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - dermatovenerologie - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - diabetologie - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - fyzioterapeut - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - gastroenterologie - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - gynekologie a porodnictví - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - gynekologie dětí a dospívajících - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - kardiologie - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - neurologie - okres Mělník
16. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - oftalmologie - okres Mělník
15. 10. 2019 Nařízení SVS ukončení tularémie Postřižín
15. 10. 2019 Nařízení SVS ukončení tularémie Velenka
15. 10. 2019 Návrh OOP - I/66 - vyparkování, ul. Plzeňská, Příbram
15. 10. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/6 a I/16 z důvodu prací na SO 2130 D 6
15. 10. 2019 S-3138/MJT/2019 Smlouva darovací- obec Jablonná jako dárce
15. 10. 2019 S-3774/MJT/2019 - Smlouva darovací - Obec Smilovice jako dárce
15. 10. 2019 S-3798/MJT/2019 -Smlouva darovací
15. 10. 2019 Seitzová Irena, Seitz Michael - úpravy RD - Městečko - usnesení o postoupení SÚ
14. 10. 2019 ITI PMO - Vyhlášení výzvy č. 23
14. 10. 2019 ITI PMO - Vyhlášení výzvy č. 24
14. 10. 2019 ITI PMO - Vyhlášení výzvy č. 25
14. 10. 2019 Ing. Dušan Misárek - dělení pozemků - k.ú. Úvaly u Prahy - rozhodnutí
14. 10. 2019 Rozhodnutí - Miloš Procházka - umístění stavby II/272 Litol-Lysá nad Labem, kat. ú. Ostrá
14. 10. 2019 Usnesení - odnětí nebo omezení vlastnického práva pozemků par. č. 4182/2 ..- 4 vrty, město Černošice
14. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - PLDD - okres Kladno
14. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - VPL - okres Kutná Hora
14. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - pneumologie a ftizeologie - okres Beroun
14. 10. 2019 Závěr ZŘ - Zařízení pro nakládání s odpady - skládka TKO Přibyšice - rozšíření 4. etapy
10. 10. 2019 Zveřejnění smlouvy S-1799/REG/2019 - Bc. Lenka Matoušková
10. 10. 2019 10114 Oznámení záměru pronájem nebytových prostor Vlašim
10. 10. 2019 10330 Oznámení záměru pronájem nebytových prostor Kladno
10. 10. 2019 10721 Oznámení záměru pronájem plotového zdiva Mladá Boleslav
10. 10. 2019 D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice: Zkapacitnění rozšířením na 6-ti pruh - závěr zjišťovacího řízení
10. 10. 2019 Instalace technologie odsíření spalin pro kotle K5 a K8 (Kolín)- zahájení zjišť.řízení
10. 10. 2019 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)- závěr zjišťovacího řízení
10. 10. 2019 Rekonstrukce žst. Čáslav 2-zahájení zjišť. řízení-MŽP
10. 10. 2019 S-3537/MJT/2019 - Smlouva darovací - Obec Jablonná jako obdarovaný
10. 10. 2019 S-3805/MJT/2019 - Smlouva darovací - Obec Předměřice nad Jizerou jako obdarovaný
10. 10. 2019 S-3886/MJT/2019 - Smlouva darovací - Město Odolena Voda jako obdarovaný
10. 10. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace Program obnova památek pro společenské využití 2019 - Alice Tomková
10. 10. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace Program obnova památek pro společenské využití 2019 - Jaroslav Kubíček

XML