Středočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-stredocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Datová schránka: keebyyf
E-mail: podatelna@kr-s.cz, info@kr-s.cz

Podřízené úřední desky

Okres Benešov Okres Beroun Okres Kladno Okres Kolín Okres Kutná Hora Okres Mělník Okres Mladá Boleslav Okres Nymburk Okres Příbram Okres Rakovník Okres Praha-východ Okres Praha-západ

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 I/9 - Předboj - prodl. stavebního povolení
01. 03. 2024 Vyhlášení Programu 2024 na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji
01. 03. 2024 Vyhlášení VŘ - gynekologie a porodnictví - okres Praha-východ
01. 03. 2024 Vyhlášení VŘ - PLDD - okres Kolín
01. 03. 2024 Vyhlášení VŘ - VPL - okres Praha-západ
01. 03. 2024 Vyhlášení VŘ - zubní lékařství - okres Nymburk
01. 03. 2024 Výzva vlastníkům k péči o EVL Libické luhy
29. 02. 2024 S-0627/MAJ/2024 -Dohoda o zaplacení úhrady za užívání pozemků - p. Horák Vladimír jako vlastník
29. 02. 2024 S-0626/MAJ/2024 -Smlouva kupní -p. Vladimír Horák jako prodávající
29. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 001501/Janů
29. 02. 2024 Zveřejnění rozhodnutí o 11. změně IP – skládka Bláto
28. 02. 2024 S-3079/MAJ/2023 -Smlouva kupní - p.Renata Pitrová jako prodávající
28. 02. 2024 třetí přerušení řízení k žádosti o dodatečné stavební povolení
28. 02. 2024 vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí KÚ: Oznámení o vyloučení z řízení všech úředních osob
28. 02. 2024 Zveřejnění informace o rozhodnutí - 1. změna IP - E.nest Energy a.s. - Technologický komplex
28. 02. 2024 Zveřejnění informace o rozhodnutí - 118. změna IP - ŠKODA AUTO, a.s. - Lakovny
28. 02. 2024 Zveřejnění informace o rozhodnutí - 20. změna IP - Energotrans, a.s. - Elektrárna EMĚ I
28. 02. 2024 Zveřejnění informace o rozhodnutí - 20. změna IP - ORLEN Unipetrol RPA a.s. - areál Kolín
28. 02. 2024 Zveřejnění rozhodnutí o 11. změně IP – skládka Úholičky – PŘ II. fáze provozu
28. 02. 2024 Zveřejnění rozhodnutí o 21. změně IP AHV ekologický servis - provoz třídírna odpadů
28. 02. 2024 Zveřejnění rozhodnutí o 37. změně IP EKOLOGIE - MBÚ
28. 02. 2024 EIA - Přeložka silnice II/610
28. 02. 2024 Informace o Zahájení ZŘ: Průmyslový park Sadská
28. 02. 2024 nečinnost - usnesení - pověření jiného SÚ (§ 80 odst. 4c) SprŘ): Nečinnost SÚ Milín - žádost o vydán
28. 02. 2024 Prodej pozemku v k. ú. Pšovlky
28. 02. 2024 S-2986/MAJ/2023- Smlouva kupní -p. Martin Pitr jako prodávající
28. 02. 2024 Stanovení PÚP na silnici I/12, provozní staničení 26,600 - 31,000 km
28. 02. 2024 Úplná uzavírka silnice I/2, ulice Vítězná ve městě Kutná Hora, Sedlecká pouť 2023
28. 02. 2024 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí: umístění stavby - příprava opatření na dopravní infrastruktu
28. 02. 2024 Územní rozhodnutí o umístění stavby Sojovice, obchvat: Sojovice, obchvat - PD
28. 02. 2024 Závěr ZŘ: Oznámení záměru: Navýšení kapacity zařízení pro zpracování odpadů CZS02169
28. 02. 2024 Zveřejnění informace o rozhodnutí - 31. změna IP - TMMCZ - zařízení na kompletní výrobu automobilů
27. 02. 2024 Předání spisu se stanoviskem - Jiří Titička
27. 02. 2024 S-6977/MAJ/2023- Smlouva o sml. bud. darovací- Obec Úholičky jako bud. obdarovaný
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000052/Chalupová
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000080/Kebza
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000255/Moravcová
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000256/Zeman
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000288/Brejchová
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000300/Šlambora
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000310/Rejzková
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000312/Váňová
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000337/Nováková
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000339/Bukolský
27. 02. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - 000369/Kvízová
27. 02. 2024 Vyhlášení konkurzů na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol
27. 02. 2024 Zveřejnění ZZŘ - MŽP - Modernizace PVC (uzel sušení a polymerace a provoz VCM bez dovozu surovin)
26. 02. 2024 nečinnost - usnesení - pověření jiného SÚ (§ 80 odst. 4c) SprŘ): Nečinnost SÚ Milín - žádost o dodat
26. 02. 2024 nečinnost - usnesení - pověření jiného SÚ (§ 80 odst. 4c) SprŘ): Nečinnost SÚ Milín - žádost o vydán
26. 02. 2024 nečinnost - usnesení - pověření jiného SÚ (§ 80 odst. 4c) SprŘ): Nečinnost SÚ Milín - žádost o vydán

XML