Město Velká Bystřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://velkabystrice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice

Datová schránka: tv5bqfv
E-mail: info@muvb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
10. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7.- 8. června 2024
10. 04. 2024 Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7.- 8. června 2024
10. 04. 2024 Zápis z 29. schůze představenstva DSO Biotop Burk ze dne 21.3.2024
10. 04. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. 04. 2024 Výroční zpráva města Velká Bystřice za rok 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
10. 04. 2024 Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na r.2025 a 2026 příspěvkové organizace DPS sv. Anny Velká Bystřice, IČ: 70008922
04. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7.- 8. června 2024
04. 04. 2024 Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7.- 8. června 2024
27. 03. 2024 Zápis z 29. schůze představenstva DSO Biotop Burk ze dne 21.3.2024
17. 03. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Oznámení o zveřejnění návrhu na opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 03. 2024 Zápis z 28. schůzi představenstva DSO Biotop Burk ze dne 27.2.2024
17. 03. 2024 Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky
17. 03. 2024 Výroční zpráva města Velká Bystřice za rok 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
17. 03. 2024 Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na r.2025 a 2026 příspěvkové organizace DPS sv. Anny Velká Bystřice, IČ: 70008922
17. 03. 2024 Schválený rozpočet města Velká Bystřice na rok 2024
17. 03. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bystřice na roku 2025 - 2027
17. 03. 2024 Schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025 - 2026 p.o. Školní jídelna Velká Bystřice
17. 03. 2024 Rozpočet DSO Biotop BURK na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2027 pro DSO Biotop BURK
17. 03. 2024 Stanovení výše stočného na rok 2024
17. 03. 2024 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Velká Bystřice
17. 03. 2024 Návrh rozpočtu na r. 2024 a Střednědobého výhledu na roky 2025-2026 příspěvkové organizace DPS sv. Anny Velká Bystřice, IČ: 70008922
17. 03. 2024 Návrh rozpočtu na r. 2024 a Střednědobého výhledu na roky 2025-2026 příspěvkové organizace MZŠMŠ Velká Bystřice, IČ: 60780843
17. 03. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Haná Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2022
17. 03. 2024 FK Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů- pronájem ha
17. 03. 2024 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-činnost spol
17. 03. 2024 JUNÁK-český skaut, středisko Ladislava Ruska, z.s.. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územní
17. 03. 2024 Osvětová beseda Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Závěrečný účet za rok 2022 Biotop Burk
17. 03. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Orel jednota Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Osvětová beseda Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Tělocvičná jednota Sokol Velká Bystřice, pobočný spolek. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ú
17. 03. 2024 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-činnost spol
17. 03. 2024 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - pronájem h
17. 03. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
17. 03. 2024 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
17. 03. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. 03. 2024 Projekt "Obnova místní komunikace u dětského hřiště ul. Jana Pospíšila"
17. 03. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů
17. 03. 2024 Oznámení Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička ke zveřejnění dokumentů v elektronické podobě
15. 03. 2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
12. 03. 2024 Oznámení o zveřejnění návrhu na opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

XML