Město Velká Bystřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://velkabystrice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice

Datová schránka: tv5bqfv
E-mail: info@muvb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2021
28. 06. 2022 Volby do zastupitelstva 2022 - zveřejnění obvodu, počtu členů ZM a podpisů na peticích
27. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací
27. 06. 2022 Závěrečný účet za rok 2021 Biotop Burk
27. 06. 2022 Usnesení
27. 06. 2022 Informace registračního úřadu k volbám do Senátu Parlamentu ČR v roce 2022
27. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele(ky) Základní školy a Mateřské školy Bystrovany
27. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu města Velká Bystřice za rok 2021
27. 06. 2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemku v k.ú. Velká Bystřice
27. 06. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
27. 06. 2022 Aktualizovaný přehled nemovitých věcí dle § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.
27. 06. 2022 Výroční zpráva města Velká Bystřice za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
27. 06. 2022 Rozpočet DSO Biotop BURK na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2023-2025 pro DSO Biotop BURK
27. 06. 2022 Stanovení výše stočného na rok 2022
27. 06. 2022 Schválený rozpočet na rok 2022 a rozpočtový výhled na roky 2023 - 2024 p.o. Školní jídelna Velká Bystřice
27. 06. 2022 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
27. 06. 2022 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
27. 06. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27. 06. 2022 Haná Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
27. 06. 2022 Projekt "Obnova místní komunikace u dětského hřiště ul. Jana Pospíšila"
27. 06. 2022 HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE, Z.S. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE, Z.S. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 HANÁ VELKÁ BYSTŘICE, Z.S. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 FK Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Orel jednota Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů
27. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR
27. 06. 2022 Oznámení Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička ke zveřejnění dokumentů v elektronické podobě
26. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací
26. 06. 2022 Závěrečný účet za rok 2021 Biotop Burk
26. 06. 2022 Usnesení
26. 06. 2022 Informace registračního úřadu k volbám do Senátu Parlamentu ČR v roce 2022
26. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele(ky) Základní školy a Mateřské školy Bystrovany
26. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu města Velká Bystřice za rok 2021
26. 06. 2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemku v k.ú. Velká Bystřice
26. 06. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
26. 06. 2022 Aktualizovaný přehled nemovitých věcí dle § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.
26. 06. 2022 Výroční zpráva města Velká Bystřice za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
26. 06. 2022 Rozpočet DSO Biotop BURK na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2023-2025 pro DSO Biotop BURK
26. 06. 2022 Stanovení výše stočného na rok 2022
26. 06. 2022 Schválený rozpočet na rok 2022 a rozpočtový výhled na roky 2023 - 2024 p.o. Školní jídelna Velká Bystřice
26. 06. 2022 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
26. 06. 2022 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

XML