Město Velká Bystřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://velkabystrice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice

Datová schránka: tv5bqfv
E-mail: info@muvb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2022 Rozpočet DSO Biotop BURK na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2023-2025 pro DSO Biotop BURK
22. 01. 2022 Poskytnutí informací v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Istav Media, s.r.o.
22. 01. 2022 Usnesení - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje
22. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4
22. 01. 2022 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba
22. 01. 2022 Aktualizovaný přehled nemovitých věcí dle § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.
22. 01. 2022 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
22. 01. 2022 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
22. 01. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Závěrečný účet DSO Burk vč.příloh za rok 2020
22. 01. 2022 Výroční zpráva města Velká Bystřice za rok 2020
22. 01. 2022 Schválený rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 - 2023 p.o. Školní jídelna Velká Bystřice
22. 01. 2022 Stanovení výše stočného na rok 2021
22. 01. 2022 Schválený rozpočet na rok 2021 střednědový výhled 2022-2024 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
22. 01. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
22. 01. 2022 Haná Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
22. 01. 2022 Projekt "Obnova místní komunikace u dětského hřiště ul. Jana Pospíšila"
22. 01. 2022 HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE, Z.S. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE, Z.S. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 HANÁ VELKÁ BYSTŘICE, Z.S. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 FK Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Orel jednota Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů
22. 01. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR
22. 01. 2022 Oznámení Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička ke zveřejnění dokumentů v elektronické podobě
21. 01. 2022 Rozpočet DSO Biotop BURK na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2023-2025 pro DSO Biotop BURK
21. 01. 2022 Poskytnutí informací v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Istav Media, s.r.o.
21. 01. 2022 Usnesení - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje
21. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4
21. 01. 2022 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba
21. 01. 2022 Aktualizovaný přehled nemovitých věcí dle § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.
21. 01. 2022 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
21. 01. 2022 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
21. 01. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
21. 01. 2022 Závěrečný účet DSO Burk vč.příloh za rok 2020
21. 01. 2022 Výroční zpráva města Velká Bystřice za rok 2020
21. 01. 2022 Schválený rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 - 2023 p.o. Školní jídelna Velká Bystřice
21. 01. 2022 Stanovení výše stočného na rok 2021
21. 01. 2022 Schválený rozpočet na rok 2021 střednědový výhled 2022-2024 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
21. 01. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
21. 01. 2022 Haná Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
21. 01. 2022 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
21. 01. 2022 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
21. 01. 2022 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

XML