Obec Nezbavětice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://nezbavetice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80
332 04 Nezbavětice

Datová schránka: fq7asxh
E-mail: obec@nezbavetice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně příloh
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - les - kůrovec
31. 03. 2020 Oznámení záměru podle § 39 zákona o obcích - změna nájemní smlouvy
26. 03. 2020 Rozpočtová opatření roku 2020
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
02. 03. 2020 Prodloužení platnosti územ.rozhod. na stavbu dešť.kanalizace
07. 02. 2020 Rozpočtová opatření roku 2020
04. 02. 2020 Prodloužení platnosti územ.rozhodnutí na stavbu dešťové kanalizace
04. 02. 2020 Rozpočet obce na rok 2020
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství č.j.63920/2019-MZE-16212 ze dne 6.12.2019
24. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
24. 11. 2019 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Radyně dne 3.12.2019
11. 10. 2019 Aktualizace Řádu veřejného pohřebiště
11. 10. 2019 Provozní řád sálu - poplatky za pronájem
11. 10. 2019 Aktualizace ceníku veřejného pohřebiště v Nezbavěticích
11. 10. 2019 Výzva ÚZSVM vlastníkům pozemků
11. 10. 2019 Ceník a provozní doba sběrného dvora ve Šťáhlavech
11. 10. 2019 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
11. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Radyně
11. 10. 2019 Návrh střednědobého výhledu na období 2021-2023
11. 10. 2019 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Radyně dne 15.10.2019
11. 10. 2019 Optická páteř Nezbavětice
11. 10. 2019 Závěrečná zpráva auditora k hospodaření obce za rok 2011
11. 10. 2019 Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011
11. 10. 2019 Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a návrh závěrečného účtu
11. 10. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce a Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
11. 10. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Nezbavětice a Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
11. 10. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
11. 10. 2019 Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2016
11. 10. 2019 Závěrečný účet za rok 2017 včetně všech příloh
11. 10. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018, zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
11. 10. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 včetně jeho příloh Svazku obcí PJ pro odpadové hospodářství
11. 10. 2019 Rozpočet pro rok 2018 a Střednědobý výhled pro období 2019 až 2021
11. 10. 2019 Závěrečný účet za rok 2017, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a ostatní dokumenty
11. 10. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně jeho příloh Svazku obcí PJ pro odpadové hospodářství
11. 10. 2019 Návrh Rozpočtu na rok 2019 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022
11. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění
11. 10. 2019 Schválení závěrečného účtu za rok 2018 a ostatní dokumenty
11. 10. 2019 Pozemní komunikace
11. 10. 2019 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku správního řízení
11. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednání přestupků se Starým Plzencem
11. 10. 2019 Zveřejňování a uložení dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
11. 10. 2019 Rozpočet obce na rok 2019
11. 10. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2021
11. 10. 2019 Rozpočtová opatření roku 2018
11. 10. 2019 Rozpočtová opatření roku 2019
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy týkající se chráněného živočicha bobra evropského
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

XML