Město Nové Sedlo

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Sedlo
Masarykova 502
357 34 Nové Sedlo

Datová schránka: 6n9bcdd
E-mail: urad@mestonovesedlo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2019 Vnitřní směrnice č. 6/2019 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
15. 07. 2019 záěr prodeje části p.p.č. 654/2 - výměr ccaa 100 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
15. 07. 2019 záměr prodeje p.p.č.772/2 - výměr 260 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
15. 07. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 677/1 - výměr cca 100 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
15. 07. 2019 Usnesení z 11. jednání RM ze dne 10.7.2019
12. 07. 2019 Oznámení nálezu - aktualizace 12.7.2019
11. 07. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 11.7.2019
03. 07. 2019 Rozpočtové opatření - č. 3 ze dne 26.6.2019 - Město Nové Sedlo
01. 07. 2019 Dražební vyhláška - EX 19580/13-255
27. 06. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Sokolov - východ za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
27. 06. 2019 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla ze dne 26.6.2019
27. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - Město Nové Sedlo
26. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu pro roku 2018
24. 06. 2019 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Šárka Šandorová
17. 06. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 654/2 - výměr cca 200 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
14. 06. 2019 Usnesení z 10. jednání RM ze dne 12.6.2019
13. 06. 2019 Pozvánka na IV. řádné zasedání zastupitelstvo města Nového Sedla - 26.6.2019
13. 06. 2019 Program 17. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 24.6.2019
31. 05. 2019 Usnesení z jednání 9. RM ze dne 29.5.2019
30. 05. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 1187/2 a 1184/6 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
30. 05. 2019 záměr prodeje p.p.č.38/1 a 54/1 v k.ú. Loučky u Lokte
30. 05. 2019 záměr prodeje p.p.č272/17,k.ú.Chranišov
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření - č. 2 ze dne 22.5.2019 - Město Nové Sedlo
27. 05. 2019 P O Z V Á N K A - na zasedání rady svazku - Mikroregion - 13.6.2019
23. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizace 22.5.2019
23. 05. 2019 Usnesení z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla ze dne 22.5.2019
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2 - Mikroregion Sokolov - východ
20. 05. 2019 záměr prodeje části p.p.č.232,k.ú.Loučky u Lokte
20. 05. 2019 záměr prodeje části p.p.č.315,k.ú. Chranišov
20. 05. 2019 záměr prodeje části 234-1,k.ú. Nové Seflo u Lokte
16. 05. 2019 Usnesení z jednání 8. RM ze dne 15.5.2019
13. 05. 2019 Pozvánka na 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla - 22.5.2019
13. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ za r. 2018
03. 05. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizace je dni 3.5.2019
02. 05. 2019 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu k 02.05.2019
30. 04. 2019 Oznámení starosty - plochy pro vylepení volebních plakátů
30. 04. 2019 Oznámení době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29. 04. 2019 záměr prodeje části p.p.č.451/69 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
29. 04. 2019 záměr prodeje části p.p.č.1010/25,k.ú. Nové Sedlo u Lokte
29. 04. 2019 Výběrové řízení - knihovník/knihovnice
29. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu pro roku 2018
26. 04. 2019 záměr prodeje pozemků - II v k.ú. Loučky u Lokte
26. 04. 2019 záměr prodeje pozemku - I. k.ú. Loučky u Lokte
26. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné,stočné podle cen.předpisů pro vodné a stočné
26. 04. 2019 Informace o způsobu hlasování Volby do Evrop. parlamentu 24.-25.5., jazyky národnost.menšin
26. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 120..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Jmenování členů okrskových volebních komisí na neobsazená místa
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 Usnesení z jednání 7. RM ze dne 24.4.2019

XML