Město Nové Sedlo

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Sedlo
Masarykova 502
357 34 Nové Sedlo

Datová schránka: 6n9bcdd
E-mail: urad@mestonovesedlo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2019 záměr prodeje p.p.č. 278/1 v k.ú. Chranišov
17. 04. 2019 záměr směny pozemků - p.p.č. 315 za 319/1 v k.ú. Chranišov
16. 04. 2019 Program 16.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje -25.4.2019
16. 04. 2019 záměr prodeje pozemků v k.ú. Loket a Vintířov
16. 04. 2019 záměr prodeje p.p.č. 335/36 v k.ú. Chranišov
15. 04. 2019 Výzva pro majitele vraku - MPNS-17/ČJ-2019
15. 04. 2019 záměr prodeje p.p.č.335/36 k.ú. Chranišov - průmyslová zóna
12. 04. 2019 Záměr města - pronájem bytu 1+2, Příčná 485/6
12. 04. 2019 Usnesení z jednání 6. RM ze dne 10.4.2019
09. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2019
05. 04. 2019 VOLBY 2019 - Jmenovaní zapisovatelů okrskových volebních komisí
04. 04. 2019 VOLBY 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
04. 04. 2019 VV - opatření obecné povahy - les
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1 - Mikroregion Sokolov - východ
01. 04. 2019 NABÍDKA PRODEJE - Volkswagen transporter - RZ 3K1 0630
29. 03. 2019 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla ze dne 27.3.2019
22. 03. 2019 VOLBY 2019 - Stanovení počtu členů OVK
16. 03. 2019 záměr oprodeje p.p.č.810 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
15. 03. 2019 Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla - 27.3.2019
14. 03. 2019 Usnesení z jednání 5. RM ze dne 13.3.2019
14. 03. 2019 Rozpočtové opatření - č. 1 ze dne 20.2.2019 - Město Nové Sedlo
13. 03. 2019 Výzva pro majitele vraku - MPNS-9/ČJ-2019
13. 03. 2019 VV - opatření obecné povahy - p.p.č. 446/1 v k.ú. Loučky u Lokte
08. 03. 2019 Usnesení z mimořádného jednání 4. RM ze dne 8.3.2019
08. 03. 2019 záměr darování pozemku p.č.1315/7 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
07. 03. 2019 P O Z V Á N K A - na zasedání rady svazku - Mikroregion - 19.3.2019
04. 03. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizace 4.3.2019
27. 02. 2019 Usnesení z jednání 3. RM ze dne 20.2.2019
18. 02. 2019 Program k 15. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 28. 02. 2019
15. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
11. 02. 2019 záměr prodeje části p.p.č.53/1 v k.ú. Loučky u Lokte
08. 02. 2019 Záměr města - pronájem bytu 1+2, Příčná 485/9
08. 02. 2019 Usnesení z jednání 2. RM ze dne 6.2.2019
08. 02. 2019 SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu
05. 02. 2019 VV - Rozhodnutí - povolení průzkumu nebo výzkumu jeskyní
04. 02. 2019 Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla ze dne 30.1.2019
31. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
29. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 9 - Mikroregion Sokolov - východ
24. 01. 2019 oznámení o yhlášení revize katastru nemovitostí
24. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č.164/53 - výměr 198 m2 v k.ú. Chranišov
21. 01. 2019 Rozpočtové opatření - č. 12 - Město Nové Sedlo
19. 01. 2019 Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla - 30.1.2019
18. 01. 2019 Usnesení z jednání 1. RM ze dne 16.1.2019
14. 01. 2019 Dokument "Držební vyhláška - č...." již není dostupný.
10. 01. 2019 veřejná vyhláška - opatření OP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
03. 01. 2019 Mikroregion Sokolov - východ informace o úplněm změní rozpočt.změn, návrhu rozpočtu, výhledu
03. 01. 2019 závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - POPD Lom Jiří 2030
02. 01. 2019 Rozpočtové opatření - č. 11 - Město Nové Sedlo
27. 12. 2018 veřejná vyhláška - správní řízení KÚKK - povolení průzkumu

XML