Město Nové Sedlo

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Sedlo
Masarykova 502
357 34 Nové Sedlo

Datová schránka: 6n9bcdd
E-mail: urad@mestonovesedlo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 13.9.2019
12. 09. 2019 Usnesení ze 14. jednání RM ze dne 11.9.2019
12. 09. 2019 Pozvánka na V. řádné zasedání zastupitelstvo města Nového Sedla - 25.9.2019
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a výzva k podání námitek a připomínek
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - umístění dopravního značení sídliště
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dopravní značení Chranišov
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření - č. 4 ze dne 21.8.2019 - Město Nové Sedlo
06. 09. 2019 Knihovní řád - platný od 1.9.2019
02. 09. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - les
27. 08. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 27.8.2019
26. 08. 2019 záměr pachtu p.p.č.53/8 v k.ú. Loučky u Lokte
26. 08. 2019 záměr prodeje části p.p.č.677/1 a p.p.č.677/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
26. 08. 2019 záměr prodeje části p.p.č.1187/8 a p.p.č.1187/9, k.ú. Nové Sedlo u Lokte
26. 08. 2019 záměr prodeje části p.p.č.1187/8 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
23. 08. 2019 Usnesení z 13. jednání RM ze dne 21.8.2019
19. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání úprav.a posouz.Návrh změny č.Územ.plánu Chodov
07. 08. 2019 nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ
07. 08. 2019 záměr prodeje části p.p.č.798-1,k.ú. Nové Sedlo u Lokte
07. 08. 2019 záměr prodeje části p.p.č.48-1 v k.ú. Loučky u Lokte
07. 08. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 304,306,k.ú. Chranišov
06. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 - Mikroregion Sokolov - východ
05. 08. 2019 Záměr města - pronájem bytu 1+2, Příčná 484/8
05. 08. 2019 Záměr města - pronájem bytu 1+3, Sklářská 133/6
05. 08. 2019 Usnesení z 12. jednání RM ze dne 31.7.2019
02. 08. 2019 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - E..." již není dostupný.
22. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
15. 07. 2019 Vnitřní směrnice č. 6/2019 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
15. 07. 2019 záěr prodeje části p.p.č. 654/2 - výměr ccaa 100 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
15. 07. 2019 záměr prodeje p.p.č.772/2 - výměr 260 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
15. 07. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 677/1 - výměr cca 100 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
15. 07. 2019 Usnesení z 11. jednání RM ze dne 10.7.2019
12. 07. 2019 Oznámení nálezu - aktualizace 12.7.2019
11. 07. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 11.7.2019
03. 07. 2019 Rozpočtové opatření - č. 3 ze dne 26.6.2019 - Město Nové Sedlo
01. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Sokolov - východ za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
27. 06. 2019 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla ze dne 26.6.2019
27. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - Město Nové Sedlo
26. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu pro roku 2018
24. 06. 2019 Dokument "V E Ř E J N Á V Y H..." již není dostupný.
17. 06. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 654/2 - výměr cca 200 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
14. 06. 2019 Usnesení z 10. jednání RM ze dne 12.6.2019
13. 06. 2019 Pozvánka na IV. řádné zasedání zastupitelstvo města Nového Sedla - 26.6.2019
13. 06. 2019 Program 17. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 24.6.2019
31. 05. 2019 Usnesení z jednání 9. RM ze dne 29.5.2019
30. 05. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 1187/2 a 1184/6 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
30. 05. 2019 záměr prodeje p.p.č.38/1 a 54/1 v k.ú. Loučky u Lokte
30. 05. 2019 záměr prodeje p.p.č272/17,k.ú.Chranišov
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření - č. 2 ze dne 22.5.2019 - Město Nové Sedlo

XML