Město Karolinka

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://karolinka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Karolinka
Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka

Datová schránka: fgcby4a
E-mail: podatelna@mukarolinka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2019 usnesení - odročení dražebního jednání č.j. 129 EX 848/17-57
14. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Městský úřad Vsetín
13. 02. 2019 Zveřejnění prodeje movitého majetku JSDH 022/6
11. 02. 2019 informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Karolinky
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí Dodatečné povolení stavby MU-4960/2018
04. 02. 2019 Zveřejnění záměru nájmu části pozemku v k.ú. Karolinka p.č. 16/5
28. 01. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
28. 01. 2019 Návrh rozpočtu města Karolinky na rok 2019
28. 01. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Karolinky na rok 2019
28. 01. 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2019 a střednědobý výhled - MBP Karolinka
28. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - ZŠ a MŠ Karolinka
28. 01. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 - Základní škola a Mateřská škola Karolinka
28. 01. 2019 Návrh rozpočtu ZUŠ Karolinka na rok 2019
28. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - ZUŠ Karolinka
28. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení MU - 0389/2019
24. 01. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
24. 01. 2019 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
22. 01. 2019 Dražební vyhláška o provedení dražby věci movitých
17. 01. 2019 Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
14. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - a pravidla rozpočtového provizoria Města Karolinky na rok 2019
10. 01. 2019 Rozpočtové opatření číslo XIV. pro rok 2018
09. 01. 2019 Dokument "veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
09. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
09. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 4 SVHV na rok 2019
08. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - Schválený rozpočet na rok 2019
04. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
01. 01. 2019 Rozpočtové opatření číslo X. pro rok 2018
01. 01. 2019 Rozpočtové opatření číslo XI. pro rok 2018
31. 12. 2018 Rozpočtové opatření číslo XII. pro rok 2018
31. 12. 2018 Rozpočtové opatření číslo XIII. pro rok 2018
22. 12. 2018 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
21. 12. 2018 Usnesení - č.j. 129 EX 848/17-51
21. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 12. 2018 Zveřejnění záměru prodeje bytu a spoluvlastnických podílů v k.ú. Karolinka LV 2021, LV 2022
19. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 12. 2018 Zveřejnění záměru prodeje bytu a spoluvlastnických podílů v k.ú. Karolinka LV 2021, LV 2022
13. 12. 2018 Rozpočtové opartření č. IX. roku 2018
13. 12. 2018 Informace o konání 2. zasedání zastupitelstva města Karolinky
12. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb., Rozpočtové opatření SOMV č. 3/2018
12. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb., Rozpočet SOMV na rok 2019; Střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2020-2021
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1
05. 12. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy povoluje zvláštní užívání komunikace č. c25
29. 11. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - za..." již není dostupný.
28. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27. 11. 2018 Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie mistrní komunikace
21. 11. 2018 Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2019
21. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2020 - 2021 - Návrh
20. 11. 2018 Sdružení Valašsko - Horní Vsacko - návrh rozpočtu na rok 2019
16. 11. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.

XML