Město Karolinka

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://karolinka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Karolinka
Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka

Datová schránka: fgcby4a
E-mail: podatelna@mukarolinka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení "přístřešek"
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MU-2691/2019
10. 07. 2019 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Bourací práce objektu č.p. 56
10. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - Rozpočtové opatření č. 1 SVHV na rok 2019
10. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. -závěrečný účet roku 2018
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení "skladiště a dílna"
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení "Kryté stání Nový Hrozenkov"
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení č.j. MUVS-S 595/2019/OÚPSŘD-280.13/Li-23
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MU-2614/2019
08. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet SOMV za rok 2018
03. 07. 2019 Rozpočtové opatření číslo V. pro rok 2019
02. 07. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Karolinka p.č. 3420/1 a p.č. 3420/3
01. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - Tajemník/tajemnice městského úřadu Karolinka
26. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Do..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Dokument "Usnesení - č.j. 129 E..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Karolinky
19. 06. 2019 Zveřejnění záměru na bezúplatný převod nemovité věci v k.ú. Karolinka p.č. 4371/1
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
18. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. IV. pro rok 2019
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - Rozpočtové opatření č. 1 SVHV na rok 2019
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - Závěrečný účet roku 2018
14. 06. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. IV. pro rok 2019
13. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - Závěrečný účet města za rok 2018
13. 06. 2019 Oznámení zveřejnění dokumentu dle zákona 2508/2000 Sb. -SOMV
12. 06. 2019 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
29. 05. 2019 Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva Města Karolinky
27. 05. 2019 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 a č. 2 v Karolince
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření číslo III. pro rok 2019
23. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - "Lávka přes Bečvu u drogerie v k.ú. Karolinka"
22. 05. 2019 Oznámení o zahájení zadávacího řízení „Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka – VYBAVENÍ“
21. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - povolení zvláštního užívání komunikace - chodníku na p.č. 4438/2 v obci a k.ú. Karolinka
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - povolení zvláštního užívání komunikace - chodníku na p.č. 4438/2 v obci a k.ú. Karolinka
20. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
20. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
17. 05. 2019 Aukční vyhláška č. 244-EA/19
16. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
13. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - č..." již není dostupný.
13. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - o ..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Karolinky za rok 2018
10. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu pro rok 218 včetně všech příloh
07. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
06. 05. 2019 Rozpočtové opatření číslo II. pro rok 2019
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření číslo II. pro rok 2019
03. 05. 2019 Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva Města Karolinky
03. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.

XML