Obec Deštná

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://www.obecdestna.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Deštná
Deštná 61
679 61 Deštná

Datová schránka: t45az7p
E-mail: obec.destna@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 08. 2020 Schválený závìreèný úèet 2018
01. 08. 2020 Zpráva o hospodaøení 2018
27. 06. 2020 Návrh závìreèného úètu za rok 2019
14. 06. 2020 Oznámení o zastupitelstvu
12. 06. 2020 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2019 obce Deštná
12. 06. 2020 Návrh závìreèného úètu za rok 2019
07. 06. 2020 Oznámení o zastupitelstvu
02. 06. 2020 Zámìr obce - PRONÁJEM DOMU
29. 05. 2020 RO 05 2019
29. 05. 2020 RO 04 2019
29. 05. 2020 Schválený rozpoèet obce 2020
29. 05. 2020 Schválený støednìdobý výhled obce 2021-2022
29. 05. 2020 Schválený rozpoèet ZŠ 2020
29. 05. 2020 Schválený støednìdobý výhled ZŠ 2021-2022
29. 05. 2020 RO 01 2020
24. 04. 2020 Veøejná vyhláška FS
23. 02. 2020 Oznámení o zveøejnìní dokumentù dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko, IÈ 70844160
01. 02. 2020 RO 03 2019
01. 02. 2020 RO 02 2019
01. 02. 2020 RO 01 2019
01. 02. 2020 ZŠ schválený rozpoèet
01. 02. 2020 ZŠ schválený výhled
01. 02. 2020 Schválený rozpoèet 2019
01. 02. 2020 Schválený výhled
12. 01. 2020 Oznámení o zastupitelstvu
04. 01. 2020 Oznámení o zveøejnìní dokumentù Mikroregionu Letovicko
04. 01. 2020 Oznámení o zastupitelstvu
31. 12. 2019 Oznámení o zastupitelstvu
20. 12. 2019 Oznámení o zastupitelstvu
16. 12. 2019 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
16. 12. 2019 Dokument "Oznámení o projednání..." již není dostupný.
16. 12. 2019 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
11. 12. 2019 Návrh rozpoètu Mikroregionu Letovicko
11. 12. 2019 Návrh støednìdobého výhledu Mikroregionu Letovicko,
01. 12. 2019 Oznámení o zastupitelstvu
28. 11. 2019 Oznámení o zastupitelstvu
19. 11. 2019 Návrh støednìdobého výhledu Mikroregionu Letovicko,
19. 11. 2019 Návrh rozpoètu Mikroregionu Letovicko
23. 10. 2019 Zpráva o hospodaøení 2018
23. 10. 2019 Návrh závìreèného úètu 2018
23. 10. 2019 Zpráva o hospodaøení 2018
23. 10. 2019 Schválený závìreèný úèet 2018
22. 10. 2019 RO 02 2019
22. 10. 2019 RO 03 2019
29. 09. 2019 Zámìr obce na prodej pozemku
29. 09. 2019 Oznámení o zastupitelstvu
20. 09. 2019 Oznámení o zastupitelstvu
20. 09. 2019 Zámìr obce na prodej pozemku
01. 07. 2019 Schválený závìreèný úèet
01. 07. 2019 Audit 2017

XML