Město Mladá Vožice

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://mu-vozice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice

Datová schránka: kpxbcqh
E-mail: mesto@mu-vozice.cz, starosta@mu-vozice.cz, mistostarosta@mu-vozice.cz, podatelna@mu-vozice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 04. 2018 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
10. 04. 2018 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
06. 04. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy
06. 04. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 4 R
06. 04. 2018 SEMINÁŘ k dotacím Nová zelená úsporám a Dešťovka 26.4.2018 na MěÚ v Mladé Vožici
06. 04. 2018 Rozmístění kontejnerů na jarní úklid v Mladé Vožici a jejích místních částech
04. 04. 2018 Rozhodnutí – povolení uzavírky – Doudlebská
27. 03. 2018 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
21. 03. 2018 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
20. 03. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 30. 3. 2018
16. 03. 2018 Dokument "Dražební vyhláška – d..." již není dostupný.
14. 03. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 3 Z
07. 03. 2018 Záměr města Mladá Vožice prodat část pozemku v k. ú. Mladá Vožice
07. 03. 2018 Záměr města Mladá Vožice prodat pozemky v k. ú. Noskov
02. 03. 2018 Oznámení vyhlášení konkursního řízení – ředitel/ka Základní školy Sezimovo Ústí
01. 03. 2018 Zápis a usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
23. 02. 2018 Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – bránit šíření lýkožrouta
23. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 2 R
23. 02. 2018 Dokument "Dražební vyhláška – e..." již není dostupný.
20. 02. 2018 Nedostatečně určitě označení vlastníci nemovitostí a další oprávnění – výzva
19. 02. 2018 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
12. 02. 2018 Rozhodnutí – Agrino s.r.o.
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – rozhodnutí
09. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 1 R
08. 02. 2018 Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s aukcí
05. 02. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 22. 2. 2018
30. 01. 2018 Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Mladá Vožice
30. 01. 2018 Záměr Města Mladá Vožice propůjčit městskou část zámecké zahrady
30. 01. 2018 Záměr Města Mladá Vožice pronajmout městskou část zámecké zahrady
30. 01. 2018 Oznámení o výběrovém šetření v domácnostech „Životní podmínky 2018“
30. 01. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
25. 01. 2018 Oznámení o zamýšleném převodu – pozemek v k. ú. Noskov
16. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2017 – podávání informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
16. 01. 2018 Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky
12. 01. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 22
08. 01. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Střednědobý výhled rozpočtu na r.2019-2020, rozpočet na rok 2018
08. 01. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
27. 12. 2017 Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky
21. 12. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 11. 1. 2018
21. 12. 2017 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018
20. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
19. 12. 2017 Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Mladá Vožice – veřejná vyhláška
15. 12. 2017 Zápis a usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
15. 12. 2017 Ceník Vožické majetkové s. r. o. na rok 2018
15. 12. 2017 Záměr Města Mladá Vožice prodat pozemek v k. ú. Stará Vožice
15. 12. 2017 Záměr Města Mladá Vožice prodat pozemek v k. ú. Noskov
15. 12. 2017 Záměr Města Mladá Vožice prodat pozemek v k. ú. Stará Vožice
14. 12. 2017 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí – volba prezidenta
14. 12. 2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 21

XML