Obec Lískovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://liskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC LÍSKOVICE
Lískovice 72
508 01 Lískovice

Datová schránka: auvamhr
E-mail: ou.liskovice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2024 Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů
18. 07. 2024 Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
18. 07. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
15. 07. 2024 KoPÚ Lískovice a Tereziny Dary - pověření ke vstupu na pozemky pro zpracovatele GTP
11. 07. 2024 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
14. 06. 2024 Zápis z úvodního jednání Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
14. 06. 2024 Závěrečný účet obce Lískovice za rok 2023 - schválený
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 2/2024
10. 06. 2024 Výsledky voleb do Evropského parlamentu pro volební okrsek Lískovice
04. 06. 2024 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
27. 05. 2024 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK 2023
20. 05. 2024 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tereziny Dary s rozšířením obvodu do k.ú. Nové Smrkovice a k.ú. Obora u Chomutic
20. 05. 2024 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lískovice u Ostroměře
14. 05. 2024 Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - EP
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
29. 04. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sylvárův Újezd – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
23. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Lískovice za rok 2023
22. 04. 2024 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
18. 04. 2024 Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení, zahájení řízení o výjimce
17. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bašnice za období 2014 - 2024
16. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
16. 04. 2024 Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
15. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
05. 04. 2024 Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů
04. 04. 2024 Rozpočet obce Lískovice na rok 2024
04. 04. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu obce Lískovice na roky 2025 až 2027
04. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 6/2023
04. 04. 2024 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky - komplexní pozemkové úpravy
04. 04. 2024 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM light
04. 04. 2024 Závěrečný účet obce za rok 2022
04. 04. 2024 Oznámení svazku obcí Mikroregionu Podchlumí o povinně zveřejňovaných dokumentech
04. 04. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny
04. 05. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů obce 2022 - 2023
04. 05. 2023 Zveřejnění dokumentů MP na úřední desce
25. 04. 2023 Návrh závěrečného účtu hospodaření Obce Lískovice za rok 2022
25. 04. 2023 Daň z nemovitých věcí 2023 - II.
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
14. 04. 2023 Daň z nemovitých věcí - 2023
04. 04. 2023 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
29. 03. 2023 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tereziny Dary
29. 03. 2023 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lískovice
13. 03. 2023 Den otevřených dveří čistíren odpadních vod
09. 03. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby knn pro parc. č. 704/4 v Tereziných Darech
08. 03. 2023 R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y knn pro parc. č. 704/4 v Tereziných Darech
07. 03. 2023 Svoz nebezpečných odpadů - březen 2023
02. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
28. 02. 2023 Zasedání zastupitelstva obce

XML