Město Zákupy

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://zakupy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zákupy
Borská 5
471 23 Zákupy

Datová schránka: 6jnbzui
E-mail: starosta@mesto-zakupy.cz, mistostarostka@mesto-zakupy.cz, tajemnice@mesto-zakupy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 08. 2019 Pozvánka na členskou schůzi dobrovolného svazku obcí EKOD, která se koná 3. 9. 2019
14. 08. 2019 Záměr města Zákupy č. 11/2019
14. 08. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kamenice u Zákup - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
14. 08. 2019 Záměr města Zákupy č. 11/2018
12. 08. 2019 Usnesení z 18. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 12. 8. 2019
31. 07. 2019 Záměr města Zákupy č. 10/2019
31. 07. 2019 Výběrové řízení na funkci úředník ve věcech územního plánování v Novém Boru
31. 07. 2019 Výběrové řízení na funkci úředník sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru
29. 07. 2019 Usnesení ze 17. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 24. 7. 2019
29. 07. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - návrh změny č. 5 - ÚP RALSKO
24. 07. 2019 Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
24. 07. 2019 Pozvánka na členskou schůzi dobrovolného svazku obcí EKOD, která se koná 29. 7. 2019
23. 07. 2019 Oznámení o zahájení ÚŘ a nařízení veřejného ústního jednání věc Vedení 400kV V451/448, TR Babylon TR Bezděčín, MMR-49127/2016-83/2183/2019
19. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2019 - FC Kamenice, z. s.
19. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2019 - TJ Zákupy, z. s.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - návrh změny č. 5 - ÚZEMNÍ PLÁN RALSKO
15. 07. 2019 Usnesení z 16. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 8. 7. 2019
15. 07. 2019 Usnesení a zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 10. 7. 2019
03. 07. 2019 Usnesení z 15. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 24. 6. 2019
03. 07. 2019 Záměr města Zákupy č.9/2019
01. 07. 2019 Pozvánka na 8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY
27. 06. 2019 Výběrové řízení na odprodej pozemku v katastru Brenná
19. 06. 2019 Usnesení a zápis z 7. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 17. 6. 2019
19. 06. 2019 Závěrečný účet města Zákupy za rok 2018
13. 06. 2019 Svazek obcí Máchův kraj - oznámení o zveřejnění
10. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby CL - Zákupy, Podlesí obnova NN a přemístění TS
06. 06. 2019 Pozvánka na 7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY
06. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
03. 06. 2019 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám
31. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
27. 05. 2019 Výzva k VZ 3/2019 Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy – etapa 2
24. 05. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2018
23. 05. 2019 Záměr města Zákupy č. 8/2019
22. 05. 2019 Usnesení z 13. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 15. 5. 2019
15. 05. 2019 Pozvánka na zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí EKOD, která se koná 31. 5. 2019
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška stavební povolení
09. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
07. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - monitorovací kalendář
07. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Podralsko
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Dokument "Oznámení o pokračován..." již není dostupný.
06. 05. 2019 Zveřejnění volného bytu 1+2, Nové Zákupy 518/5, Zákupy
02. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - monitorovací kancelář
02. 05. 2019 Záměr města Zákupy č. 7/2019
30. 04. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - pro stavbu CL 072 034 Zákupy
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
29. 04. 2019 Veřejná výzva na pracovní pozici referenta/referentky majetkové správy

XML