Město Hodkovice nad Mohelkou

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://hodkovicenm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Datová schránka: d6pb2ww

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
18. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
17. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
16. 03. 2023 Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 8. března 2024
16. 03. 2023 Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu J. A. Komenského, Hodkovice nad Mohelkou, číslo stavby LI017056
16. 03. 2023 Celková aktualizace plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje
16. 03. 2023 Dražební vyhláška
16. 03. 2023 Celková aktualizace plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje
15. 03. 2023 Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 8. března 2024
15. 03. 2023 Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu J. A. Komenského, Hodkovice nad Mohelkou, číslo stavby LI017056
15. 03. 2023 Celková aktualizace plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje
15. 03. 2023 Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 8. března 2024
15. 03. 2023 Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu J. A. Komenského, Hodkovice nad Mohelkou, číslo stavby LI017056
13. 03. 2023 Dražební vyhláška
13. 03. 2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2023
13. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu
13. 03. 2023 Adresný záměr prodeje nemovitostí - p .p. č. 1447/14, 1447/15, 1447/16. 1447/17, 1447/18 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
13. 03. 2023 Usnesení z 10. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 1. března 2023
13. 03. 2023 Aukční vyhláška č. EA/ULB/048/2023
13. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu (v souladu s ustanovením § 1053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)
13. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Hodkovice nad Mohelkou a o jeho veřejném projednání
13. 03. 2023 Dražební vyhláška
13. 03. 2023 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Císařský kámen - Rozpočet pro rok 2023
13. 03. 2023 Volba prezidenta republiky 2023 - výsledky II. kola v Hodkovicích nad Mohelkou
13. 03. 2023 13. výzva k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou
13. 03. 2023 Rozpočet města na rok 2023
13. 03. 2023 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby prezidenta České republiky
13. 03. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2027
13. 03. 2023 Závěrečný účet města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2021 (vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021)
13. 03. 2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2022
10. 03. 2023 Dražební vyhláška
10. 03. 2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2023
10. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu
10. 03. 2023 Adresný záměr prodeje nemovitostí - p .p. č. 1447/14, 1447/15, 1447/16. 1447/17, 1447/18 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
10. 03. 2023 Usnesení z 10. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 1. března 2023
09. 03. 2023 Dražební vyhláška
08. 03. 2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2023
08. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu
08. 03. 2023 Adresný záměr prodeje nemovitostí - p .p. č. 1447/14, 1447/15, 1447/16. 1447/17, 1447/18 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
08. 03. 2023 Usnesení z 10. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 1. března 2023
08. 03. 2023 Aukční vyhláška č. EA/ULB/048/2023
08. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu
07. 03. 2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2023
07. 03. 2023 Adresný záměr prodeje nemovitostí - p .p. č. 1447/14, 1447/15, 1447/16. 1447/17, 1447/18 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
07. 03. 2023 Usnesení z 10. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 1. března 2023
06. 03. 2023 Adresný záměr prodeje nemovitostí - p .p. č. 1447/14, 1447/15, 1447/16. 1447/17, 1447/18 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
06. 03. 2023 Usnesení z 10. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 1. března 2023
06. 03. 2023 Aukční vyhláška č. EA/ULB/048/2023
06. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu (v souladu s ustanovením § 1053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)
06. 03. 2023 Dokument "Rozhodnutí o prodlouž..." již není dostupný.

XML