Město Hodkovice nad Mohelkou

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://hodkovicenm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Datová schránka: d6pb2ww

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 10. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu - Parkovací plocha na p. p. č. 1446, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
20. 10. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu - Parkovací plocha na p. p. č. 1446, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
15. 10. 2021 Oznámení o zahájení řízení - Hodkovice N. M., J. A. Komenského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
14. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Oznámení o zahájení řízení - Hodkovice N. M., J. A. Komenského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
14. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce "Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou"
12. 10. 2021 Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce "Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou"
10. 10. 2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Hodkovicích nad Mohelkou
10. 10. 2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Hodkovicích nad Mohelkou
10. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021
07. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021
06. 10. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
06. 10. 2021 Usnesení z 17. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 29. září 2021
05. 10. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
04. 10. 2021 Usnesení z 17. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 29. září 2021
01. 10. 2021 Telefonické spojení do okrskových volebních komisí města Hodkovice nad Mohelkou
01. 10. 2021 Adresný záměr prodeje nemovitosti - p. p. č. 131/1 v k. ú. Radoňovice
01. 10. 2021 Adresný záměr prodeje nemovitosti - p. p. č. 131/2 k. ú. Radoňovice
01. 10. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
01. 10. 2021 Telefonické spojení do okrskových volebních komisí města Hodkovice nad Mohelkou
30. 09. 2021 Telefonické spojení do okrskových volebních komisí města Hodkovice nad Mohelkou
29. 09. 2021 Adresný záměr prodeje nemovitosti - p. p. č. 131/1 v k. ú. Radoňovice
29. 09. 2021 Adresný záměr prodeje nemovitosti - p. p. č. 131/2 k. ú. Radoňovice
29. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
29. 09. 2021 Usnesení z 16. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 15. září 2021
29. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu (v souladu s ustanovením § 1053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)
29. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
29. 09. 2021 Upravený rozpočet - Technické služby Hodkovice
29. 09. 2021 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. dubna 2020
29. 09. 2021 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. srpnu 2021
29. 09. 2021 Vyrozumění o školení okrskových volebních komisí města Hodkovice nad Mohekou
29. 09. 2021 Adresný záměr pronájmu části nemovitosti - p. p. č. 254 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 207 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
29. 09. 2021 Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 8. září 2021
29. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
29. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - účetní
29. 09. 2021 Usnesení z 15. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 1. září 2021
29. 09. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
29. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
29. 09. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
29. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
29. 09. 2021 Závěrečný účet města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2020 (vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020)
29. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
29. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
29. 09. 2021 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2021
29. 09. 2021 Úřední hodiny Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou od 15. února 2021
29. 09. 2021 Rozpočet města na rok 2020 včetně skutečností k 31. 12. 2020
29. 09. 2021 Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou - rozpočet na rok 2021
29. 09. 2021 Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou - střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

XML