Město Hodkovice nad Mohelkou

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://hodkovicenm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Datová schránka: d6pb2ww

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 02. 2020 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 01. 02. 2020
24. 02. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkoviště Záskalí
20. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - III/28713 (k.ú. Rychnov u Jbc. n. N., Pelíkovice, Radoňovice, Hodkovice n. M.)
19. 02. 2020 Usnesení z 3. zasedání Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 12. února 2020
11. 02. 2020 Adresný záměr prodeje nemovitostí - p. p. č. 404/1, 684 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
10. 02. 2020 Adresný záměr prodeje nemovitostí - p. p. č. 404/1, 684 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
05. 02. 2020 Usnesení z 2. zasedání Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 29. ledna 2020
03. 02. 2020 Usnesení z 2. zasedání Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 29. ledna 2020
31. 01. 2020 Schválený rozpočet města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2019 včetně skutečností
31. 01. 2020 Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 22. ledna 2020
31. 01. 2020 Schválený rozpočet města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2019 včetně skutečností
31. 01. 2020 Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 22. ledna 2020
31. 01. 2020 Usnesení z 1. zasedání Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 15. ledna 2020
31. 01. 2020 Dokument "Stavební povolení - r..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace bezpečnostního programu společnosti Monroe Czechia s. r. o.
31. 01. 2020 Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou - schválený rozpočet na rok 2020
31. 01. 2020 Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
31. 01. 2020 Základní škola Hodkovice nad Mohelkou - schválený rozpočet na rok 2020
31. 01. 2020 Základní škola Hodkovice nad Mohelkou - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
31. 01. 2020 Technické služby Hodkovice - schválený rozpočet na rok 2020
31. 01. 2020 Technické služby Hodkovice - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
31. 01. 2020 Bytové hospodářství Hodkovice - schválený rozpočet na rok 2020
31. 01. 2020 Bytové hospodářství Hodkovice - střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
31. 01. 2020 Návrh rozpočtu DSO Císařský kámen na rok 2020
31. 01. 2020 Rozpočet města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2020
31. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou na roky 2021 až 2024
31. 01. 2020 9. výzva k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou
31. 01. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů
31. 01. 2020 Závěrečný účet města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2018 (vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018)
31. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S 0033/2017
31. 01. 2020 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 01. 09. 2017
28. 01. 2020 Schválený rozpočet města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2019 včetně skutečností
27. 01. 2020 Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 22. ledna 2020
22. 01. 2020 Usnesení z 1. zasedání Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 15. ledna 2020
22. 01. 2020 Dokument "Stavební povolení - r..." již není dostupný.
22. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2020 - silnice II. a III. třídy
22. 01. 2020 Usnesení z 1. mimořádného zasedání Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 8. ledna 2020
22. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace bezpečnostního programu společnosti Monroe Czechia s. r. o.
22. 01. 2020 Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou - schválený rozpočet na rok 2020
22. 01. 2020 Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
22. 01. 2020 Základní škola Hodkovice nad Mohelkou - schválený rozpočet na rok 2020
22. 01. 2020 Základní škola Hodkovice nad Mohelkou - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
22. 01. 2020 Technické služby Hodkovice - schválený rozpočet na rok 2020
22. 01. 2020 Technické služby Hodkovice - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
22. 01. 2020 Bytové hospodářství Hodkovice - schválený rozpočet na rok 2020
22. 01. 2020 Bytové hospodářství Hodkovice - střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
22. 01. 2020 Územní rozhodnutí - Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín
22. 01. 2020 Návrh rozpočtu DSO Císařský kámen na rok 2020
22. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení a aukcí a jeho podmínkách č. ULB/076/2019

XML