Obec Vyšehoří

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://vysehori.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vyšehoří
Vyšehoří 50
789 01 Vyšehoří

Datová schránka: 2x5bvdh
E-mail: vysehori.ou@seznam.cz, vysehori.starosta@seznam.cz, ucetni.vysehori@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2024 Rozpočtové opatření č. 7/2024
17. 07. 2024 FIN 06/2024
10. 07. 2024 Oznámení o konání 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří
25. 06. 2024 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2023, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 a rozpočtových opatření za rok 2024
23. 06. 2024 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Vyšehoří
15. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 4/2024
15. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 5/2024
15. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 6/2024
14. 06. 2024 FIN 05/2024
12. 06. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Vyšehoří v roce 2024
09. 06. 2024 Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu DzN v obci Vyšehoří od 1.1.2024
24. 05. 2024 Rozhodnutí
24. 05. 2024 Mikroregion Zábřežsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
23. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
22. 05. 2024 Rozhodnutí o změně parc. čísel pozemků určených pro náhradní výsadbu dřevin
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecní povahy
22. 05. 2024 Vyrozumění o zahájení správního řízení a poučení o právech účastníka řízení
22. 05. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce v obci Postřelmůvek
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
22. 05. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce v tarifní oblasti VHZ, a.s.
22. 05. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce v obci Vyšehoří
22. 05. 2024 Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu DzN v obci Vyšehoří od 1.1.2024
22. 05. 2024 Rozhodnutí o výjimce - Pampeliška bahenní - výzkum
22. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění ZÚ MIZ 2022, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 a RZO 2023
22. 05. 2024 Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci - Zábřežsko třídí
22. 05. 2024 Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí investiční dotace Zábřežsko třídí
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Zábřežsko třídí-nákup kontejnerů velkoobjemových
22. 05. 2024 Partnerská smlouva o spolupráci Mikroregionu Zábřežsko a obce Vyšehoří - Zábřežsko kompostuje
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci-Zábřežsko třídí
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Zábřežsko třídí
22. 05. 2024 Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí neinvestiční dotace - Zábřežsko třídí
22. 05. 2024 Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci - Zábřežsko třídí
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci - Zábřežsko kompostuje 2
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Zábřežsko kompostuje 2
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční výpomoci - nákup velkoobjemových kontejnerů
22. 05. 2024 Dodatek k VPS o poskytnutí investiční dotace Zábřežsko třídí- velkoobjemové kontejnery
22. 05. 2024 Rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
22. 05. 2024 Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří U – VYŠE – 9/29.2.2024
22. 05. 2024 Usnesení U - VYŠE - 8/ 10.1.2024
22. 05. 2024 Usnesení U - VYŠE - 7/12.12.2023
22. 05. 2024 Usnesení U - VYŠE - 6/19.9.2023
22. 05. 2024 Usnesení U-VYŠE-5/27.6.2023
22. 05. 2024 Usnesení U-VYŠE-4/26.4.2023
22. 05. 2024 Usnesení U-VYŠE-3/22.2.2023
22. 05. 2024 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 29.2.2024
22. 05. 2024 Zápis k usnesení U- VYŠE - 8/10.1.2024
22. 05. 2024 Zápis k usnesení U -VYŠE - 7/12.12.2023
22. 05. 2024 Zápis k Usnesení U - VYŠE - 6/19.9.2023

XML