Město Úštěk

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://mesto-ustek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 7
22. 08. 2019 Krajský úřad Ústeckého kraje - veřejná vyhláška - 2aZÚRÚK veřejné projednávání
16. 08. 2019 Krajský úřad Ústeckého kraje - oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervací Na Černčí
16. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 7
15. 08. 2019 Dražbyprost s.r.o. Ústí nad Labem - Dražební vyhláška - k.ú. Úštěk
09. 08. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výběrové řízení s aukcí ULT/055/2019
09. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
08. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Libe..." již není dostupný.
06. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Děčí..." již není dostupný.
01. 08. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výběrové řízení ULT/047/2019
17. 07. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - VO v ulicích Údolní, Sídliště pionýrů a Polské lidové armády Úštěk
12. 07. 2019 Plán práce zastupitelstva města na II. pololetí 2019
11. 07. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu (pachtu) - k.ú. Dubičná, k.ú. Brusov
11. 07. 2019 Město Úštěk - záměr výpůjčky - kostel Habřina
09. 07. 2019 Státní pozemkový úřad Teplice - oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Habřina u Úštěku
09. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
04. 07. 2019 Svazek obcí Úštěcko - Závěrečný účet Svazku obcí Úštěcko za rok 2018
01. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA PROJEDNÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚŠTĚK
01. 07. 2019 Dokument "Dražbyprost Ústí nad ..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Dokument "Dražbyprost Ústí nad ..." již není dostupný.
29. 06. 2019 Dokument "Dražbyprost Ústí nad ..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Závěrečný účet města Úštěk za rok 2018
27. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.4
26. 06. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu nebytových prostor v č.p.59-61 na Mírovém náměstí v Úštěku
26. 06. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výběrové řízení č. ULT0442019
26. 06. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výběrové řízení č. ULT/046/2019 k.ú. Úštěk
26. 06. 2019 Dokument "Dražbyprost Ústí nad ..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
15. 06. 2019 Rozpočet pro rok 2019
15. 06. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výběrové řízení č. ULT/040/2019 k.ú.Rochov u Tetčiněvsi
13. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2019
10. 06. 2019 Svazek obcí pro silnici II/260 - pozvánka
06. 06. 2019 Ústecký kraj - Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
30. 05. 2019 Svazek obcí Úštěcko - návrh závěrečného účtu za rok 2018
30. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Úštěk za rok 2018
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
29. 05. 2019 Svazek obcí Úštěcko - návrh závěrečného účtu za rok 2018
29. 05. 2019 Záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti pro akci "IP-12-4009479/VB/1,LT-Úštěk
29. 05. 2019 Záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti pro akci "IP-12-40094442/1 k.ú. Habřina u Úštěku"
29. 05. 2019 Záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti pro akci "IV-12-10107659/001
29. 05. 2019 Záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti pro akci "IV-12-4017668/001"
29. 05. 2019 Město Úštěk - záměr uzavření smlouvy o smlouvě na zřízení služebnosti pro akci "IE-12-4004656/VB/1"
28. 05. 2019 Dokument "Doručování veřejnou v..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204
17. 05. 2019 Město Úštěk - záměr prodeje (směny,převodu) nemovitostí - MZ dne 24.4.2019
17. 05. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - veřejné osvětlení k.ú. Úštěk
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.2
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 1
07. 05. 2019 Státní pozemkový úřad Teplice - oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Držovice, k.ú. Kalovice
06. 05. 2019 Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem - veřejná vyhláška - monitorovací kalendář

XML