Město Úštěk

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://mesto-ustek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 Sdružení pro nakládání s odpady, Želechovice - Oznámení o zveřejnění č. 3/2019
17. 01. 2020 Doručování veřejnou vyhláškou - oznámení o možnosti převzít písemnost - LT-Starý Týn, p.p.č. 300/38-50, lokalita RD
06. 01. 2020 Svazek obcí Úštěcko - Rozpočet pro rok 2020
06. 01. 2020 Svazek obcí Úštěcko - Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Úštěcko na r. 2020-2022
06. 01. 2020 Svazek obcí Úštěcko - Rozpočtové opatření č. 2/2019
03. 01. 2020 Plán práce zastupitelstva města na I. pololetí 2020
01. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
01. 01. 2020 Rozpočet Města Úštěk na rok 2020
01. 01. 2020 Pravidla rozpočtového provizoria
01. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.14
01. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 13
01. 01. 2020 Informace o schváleném rozpočtu a očekávaném plnění rozpočtu Města Úštěk na rok 2019
01. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 11
24. 12. 2019 Výběrové řízení na pracovní pozici finanční účetní
18. 12. 2019 Město Úštěk - zveřejnění záměru změny smlouvy výpůjčky - fara
18. 12. 2019 Město Úštěk - záměr podeje (směny, převodu) nemovitostí - k.ú. Rochov u Tetčiněvsi, Rašovice u Kalovic, Lukov u Úštěku
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
16. 12. 2019 Svazek obcí pro silnici II/260 - Návrh Střednědobého výhledu na roky 2020 - 2022
10. 12. 2019 Svazek obcí pro silnici II/260 - Návrh rozpočtu pro rok 2020
09. 12. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu (oachtu) nemovitostí - k.ú. Tetčiněves, k.ú.Konojedy u Úštěku
06. 12. 2019 Svazek obcí pro silnici II/260 - pozvánka
28. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2019
27. 11. 2019 Město Úštěk - Záměr změny smluv o pronájmu k.ú. Úštěk
27. 11. 2019 Svazek obcí pro silnici II/260 - Pozvánka
21. 11. 2019 Ústecký kraj - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
21. 11. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022
18. 11. 2019 Svazek obcí Úštěcko - Návrh rozpočtu na rok 2020
18. 11. 2019 Svazek obcí Úštěcko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Úštěcko
07. 11. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu (pachtu) nemovitostí v k.ú. Úštěk
04. 11. 2019 JETCON spo. s r.o. - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a oklešťování stromoví a jiných porostů
04. 11. 2019 Sdružení pro nakládání s odpady, Želechovice - pozvánka, návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022, přehled hospodaření za období leden - září 2019
30. 10. 2019 Katastrální úřad Litoměřice - oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí k.ú. Lukov u Úštěku
25. 10. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Katastrální úřad Litoměřice - oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí k.ú. Ostré
23. 10. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu (pachtu, výpůjčky) nemovitostí k.ú. Tetčiněves
22. 10. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu (pachtu,výpůjčky) - k.ú. Habřina u Úštěku, k.ú. Úštěk
22. 10. 2019 Město Úštěk - záměr změny smlouvy o pronájmu - Koliba v areálu u jezera Chmelař
11. 10. 2019 Město Úštěk - záměr prodeje (směny, převodu) nemovitostí - k.ú. Ostré, Rašovice u Kalovic, Úštěk, Kalovice, Robeč, Vědlice, Tetčiněves, Ličenice, Konojedy u Úštěku, Habřina u Úštěku, Dolní Vysoké I.
01. 10. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu nebytových prostor MN 59-61
01. 10. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu nebytových prostor MN 43
25. 09. 2019 Svazek obcí pro silnici II/260 - pozvánka
25. 09. 2019 Město Úštěk - záměr pronájmu nebytového postoru na adrese Panský dvůr na pozemku parc.č. 16 v k.ú. Úštěk
24. 09. 2019 Katastrální úřad Litoměřice - oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí k.ú. Rašovice u Kalovic
24. 09. 2019 ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a oklešťování stromoví a jiných prostů
24. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 10
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováí komunálních odpadů a nakládání s odpadem
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019- o stanovení závazných podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o ochraně veřejné zeleně
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 9

XML