Obec Pavlovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://obecpavlovice.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pavlovice
Pavlovice 65
258 01 Pavlovice

Datová schránka: 65nbgty
E-mail: starosta@obecpavlovice.cz, mistostarosta@obecpavlovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2024 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB(PDF)
06. 05. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 3. 5. 2024 (PDF)
06. 05. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 10. 11 2023
06. 05. 2024 Závěrečný účet 2023 (PDF)
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2024 (PDF)
15. 04. 2024 Závěrečný účet obce za rok 2022
12. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu 2023 (PDF)
12. 04. 2024 FIN 2-12 (PDF)
12. 04. 2024 Rozvaha 2023 (PDF)
12. 04. 2024 Výsledovka 2023 (PDF)
12. 04. 2024 Příloha 2023 (PDF)
12. 04. 2024 Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2023 (PDF)
08. 04. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 5. 3. 2024 (PDF)
08. 04. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 6. 10 2023
10. 03. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 8. 3. 2024 (PDF)
10. 03. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 28. 8. 2023
28. 02. 2024 Dokument "Rozhodnutí ústředí St..." již není dostupný.
28. 02. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
05. 02. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 2. 2. 2024 (PDF)
05. 02. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 23. 6. 2023
04. 12. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 1. 12 2023 (PDF)
04. 12. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 5. 5. 2023
04. 12. 2023 V e ř e j n á v y h l á š k a Obecně závazná vyhláška obce Pavlovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (PDF)
04. 12. 2023 V e ř e j n á v y h l á š k a Obecně závazná vyhláška obce Pavlovice o místním poplatku ze psů (PDF)
13. 11. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 10. 11 2023 (PDF)
13. 11. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 14. 4. 2023
10. 10. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 6. 10 2023 (PDF)
10. 10. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 3. 3. 2023
23. 09. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2025 (PDF)
23. 09. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2024 (PDF)
23. 09. 2023 Schválený rozpočet obce na rok 2023 (PDF)
19. 09. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2025
19. 09. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2024
19. 09. 2023 Schválený rozpočet obce na rok 2023
31. 08. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 28. 8. 2023 (PDF)
31. 08. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 13. 2. 2023
28. 06. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení správního řízení o odstranění pevné překážky z účelové komunikace veřejně přístupné
26. 06. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 23. 6. 2023 (PDF)
26. 06. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 2. 12. 2022
26. 06. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022(PDF)
02. 06. 2023 Návrh závěrečného účtu 2022 (PDF)
02. 06. 2023 FIN 2-12 (PDF)
02. 06. 2023 Rozvaha 2022 (PDF)
02. 06. 2023 Výsledovka 2022 (PDF)
02. 06. 2023 Příloha 2022 (PDF)
02. 06. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 (PDF)
02. 06. 2023 MZE Veřejná vyhláška
02. 06. 2023 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 1/23
09. 05. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 5. 5. 2023 (PDF)

XML