Město Sedlec-Prčice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://sedlec-prcice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sedlec-Prčice
nám. 7. května 62
257 91 Sedlec-Prčice

Datová schránka: bqibx7j
E-mail: podatelna.mu@sedlec-prcice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2023 Zákaz pálení ve Středočeském kraji
25. 05. 2023 1148/2023 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné ppravy provozu na PK - Místní komunikace v osadě Malkovice
22. 05. 2023 1089/2023 - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Kvasejovice,obec Sedlec-Prčice
19. 05. 2023 DÁLKOVÝ POCHOD Praha - Prčice 20. 5. 2023 - 1028/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích + DIO
18. 05. 2023 Prodej částí obecních pozemků - katastrální území Veletín
17. 05. 2023 1088/2023,1096/2023 - ČEZ Distribuce,a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 6.6.2023 a 7.6.2023
15. 05. 2023 Nabídka pronájmu nebyt. prostor čp. 64 v Sedlci
09. 05. 2023 1028/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu konání Dálkového pochodu Praha - Prčice dne 20.5.2023
05. 05. 2023 Zveřejnění závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska
03. 05. 2023 Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS zveřejňuje Závěrečný účet za r. 2022
02. 05. 2023 988/2023 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o společném povolení stavby vodního díla: Domovní čistírna odpadních vod s vypouštěním do vodoteče - k.ú. Divišovice,osada Mrákotice
02. 05. 2023 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v r. 2023, které se koná 9.5.2023 od 17,00 hodin v Komunitním centru v Sedlci-Prčici
25. 04. 2023 924/2023 - Finanční úřad pro Středočeský kraj vydává veřejnou vyhlášku - Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na r.2023
21. 04. 2023 Výpůjčka obecních pozemků - katastrální území Jetřichovice
19. 04. 2023 SÚ/898/2023 - Sdělení k podané žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
19. 04. 2023 SÚ/860/2023 - Sdělení o podané žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
19. 04. 2023 SÚ/760/2023-2 - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie "místní komunikace"
19. 04. 2023 Dokument "896/2023 - Krajský úř..." již není dostupný.
14. 04. 2023 884/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu celkové rekonstrukce náměstí 7. května v Sedlci-Prčici
06. 04. 2023 Výpůjčka obecního pozemku parc.č.st.142, katastrální území Sedlec u Votic
05. 04. 2023 Sdružení obcí Sedlčanska - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
05. 04. 2023 833/2023 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 04. 2023 Prodej části obecního pozemku parc.č.1203 (označeno jako díl "a"), katastrální území Vrchotice
29. 03. 2023 VED/804/2023 - Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky MK ul. Komenského a části náměstí 7. května v Sedlci v pondělí 3.4.2023
29. 03. 2023 803/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/120, II/121 a MK v Sedlci - z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v pondělí 3. dubna 2023
27. 03. 2023 Prodej obecního pozemku parc.č. 93/5, katastrální území Sedlec u Votic
27. 03. 2023 Prodej části obecního pozemku p.p.č. 202/1, k.ú. Šanovice
22. 03. 2023 719/2023 - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v r.2023
20. 03. 2023 Dokument "693/2023 - Usnesení -..." již není dostupný.
16. 03. 2023 Dokument "683/2023 - Veřejná vy..." již není dostupný.
16. 03. 2023 673/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/120 v obci Sedlec-Prčice,ul.Karla Burky (u zámeckého parku)
15. 03. 2023 671/2023 - Rozhodnutí - dodatečné povolení - zvláštní užívání a úplná uzavírka místní komunikace ul.Komenského a nám. 7. května v Sedlci
14. 03. 2023 647/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09. 03. 2023 Státní pozemkový úřad zveřejňuje Aukční vyhlášku - č.j.: SPU 069687/2023
08. 03. 2023 576/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích za účelem pořádání sportovní akce: "Prčický půlmaraton", který se koná na Krčínově cyklostezce v sobotu 29.4.2023
08. 03. 2023 590/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - za účelem výměny a uložení kabelového vedení - ul. Šánovická, katastrální území Sedlec u Votic
27. 02. 2023 511/2023 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
27. 02. 2023 Prodej části obecního pozemku - parc.č. 202/1, k.ú. Šanovice
24. 02. 2023 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v r.2023, které se bude konat v pondělí 6.3.2023 od 18,00 hodin v Komunitním centru v Sedlci-Prčici
22. 02. 2023 478/2023 - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r. 2023
22. 02. 2023 484/2023 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Posunutí autobusových zastávek linkové dopravy z důvodu rekonstrukce náměstí 7.května v Sedlci
20. 02. 2023 Město Sedlec-Prčice vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo: "Odborný referent stavebního úřadu a Referent společné státní správy a samosprávy"
17. 02. 2023 Mimořádné veterinární opatření s celostátní působností stále platí
16. 02. 2023 Prodej obecního pozemku p.č. 544/2 a část pozemku p.č.544/1 - k.ú. Přestavlky u Sedlce,osada Kvašťov
15. 02. 2023 Prodej části obecního pozemku - parc.č. 202/1, k.ú. Šanovice
14. 02. 2023 Město Sedlec-Prčice vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo: "Odborný referent stavebního úřadu a Referent společné státní správy a samosprávy"
13. 02. 2023 VED/414/2023 - Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2022
10. 02. 2023 Honební společenstvo Přestavlky u Sedlce oznamuje konání valné hromady
09. 02. 2023 394/2023 - Rozhodnutí - zvláštní užívání silnice č. II/120 - ul. K.Burky v Prčici - z důvodu havárie vodovodního řadu
08. 02. 2023 Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Sedlčany informuje všechny daňové poplatníky.

XML