Obec Lažany (Liberec)

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://obec-lazany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lažany
Lažany 67
463 45 Lažany

Datová schránka: uwqan6u
E-mail: lazany@raz-dva.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 06. 2020 OZV č. 3/2020 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
26. 06. 2020 Zápis - 4/20
26. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí odboru správy majetku, Město Turnov
26. 06. 2020 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ dle zákona č. 250/2000 Sb.- MIKROREGION JIZERA
26. 06. 2020 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ dle zákona č. 250/2000 Sb.- Obec Lažany
18. 06. 2020 Krajský úřad Libereckého kraje: Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání
18. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Lažany dne 24.6.2020
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška MD - Rozhodnutí - „Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu"
08. 06. 2020 Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera dne 16.6.2020
26. 05. 2020 Závěrečný účet obce Lažany za rok 2019
26. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
26. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
26. 05. 2020 Zápis - 3/20
26. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu 2019 - MRJ
26. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jizera 2019
18. 05. 2020 Závěrečný účet obce Lažany za rok 2019 - Komentář
18. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
18. 05. 2020 Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2019
14. 05. 2020 OZV č. 2/2020 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
14. 05. 2020 Zápis - 2/20
14. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Lažany dne 20.5.2020
10. 05. 2020 2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Lažany
30. 04. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Lažany dne 6.5.2020
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška FÚ LK - daň z nemovitých věcí v roce 2020
21. 04. 2020 Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č. III/2797 ve Čtveříně-Doubí – rekonstrukce žel. přejezdu P3098 přes trať 030
21. 04. 2020 Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera dne 28.4.2020
21. 04. 2020 Krizová opatření vyhlášená dne 9. -14.4.2020
09. 04. 2020 Krizová opatření vyhlášená dne 6.4.2020
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - změny a doplnění lesního zákona
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Lažany
02. 04. 2020 Textová část
02. 04. 2020 1 - Výkres základního členění území
02. 04. 2020 2A - Hlavní výkres - plochy s rozdílným využitím
02. 04. 2020 2B - Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - silniční a drážní doprava
02. 04. 2020 2C - Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství
02. 04. 2020 2D - Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetická vedení
02. 04. 2020 3 - Výkres veřejně prospěšných staveb
02. 04. 2020 Textová část odůvodnění
02. 04. 2020 4 - Koordinační výkres
02. 04. 2020 5 -Výkres širších vztahů
02. 04. 2020 6 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
02. 04. 2020 Zprávu o uplatňování Územního plánu Lažany.
02. 04. 2020 návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lažany
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška MD - oznámení o zrušení ústního jednání a seznámení s nově zvoleným postupem projednání žádosti
27. 03. 2020 Krizová opatření vyhlášená dne 27.3.2020
27. 03. 2020 Krizová opatření vyhlášená dne 26.3.2020
25. 03. 2020 Krizová opatření vyhlášená dne 23.3.2020
20. 03. 2020 Krizová opatření vyhlášená dne 19.3.2020
20. 03. 2020 Krizová opatření vyhlášená dne 18.3.2020

XML