Obec Pacetluky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://pacetluky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pacetluky
Pacetluky 10
768 43 Pacetluky

Datová schránka: w4zbiwp
E-mail: starosta@pacetluky.cz, pacetluky@knet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE
21. 07. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
21. 07. 2020 oznámení o době a místě konání voleb
21. 07. 2020 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
21. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
16. 07. 2020 DSO MIKROREGION HOLEŠOVSKO - SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ZA ROK 2019
14. 07. 2020 Oznámení - 12. zasedání OZ
30. 06. 2020 Dokument "Doručení písemnosti -..." již není dostupný.
23. 06. 2020 schválený rozpočtový výhled na roky 2021-2025
23. 06. 2020 závěrečný účet obce Pacetluky 2019
23. 06. 2020 rozpočtové opatření č. 2020/02
18. 06. 2020 záměr o směně pozemku
02. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Holešovsko - 2019
02. 06. 2020 Svazek obcí pro hospodaření s odpady-BpH - Závěrečný účet - návrh za 2019
02. 06. 2020 Oznámení - 11.zasedání OZ
28. 05. 2020 Návrh střednědobý výhled 2021-2025
28. 05. 2020 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pacetluky za rok 2019
28. 05. 2020 2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
28. 05. 2020 3) Závěrečný účet za rok 2019
28. 05. 2020 4) Příloha
28. 05. 2020 5) Zápis o inventarizaci 1
28. 05. 2020 5) Zápis o inventarizaci 2
28. 05. 2020 6) Rozvaha
28. 05. 2020 7) Výkaz zisku a ztráty
23. 04. 2020 Vyúčtování - vodné + stočné 2019
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška - FÚ pro Zlínský kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
16. 04. 2020 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2020/1
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE
07. 04. 2020 DSO SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2020 - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ
26. 03. 2020 Pozvánka k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2020/2021
20. 03. 2020 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12. 03. 2020 Oznámení - 10. zasedání OZ
04. 03. 2020 Dokument "Doručení písemnosti -..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Dokument "Doručení písemnosti -..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Seznam majetku podle ust. § 64 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
26. 02. 2020 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07. 02. 2020 Oznámení - 9.zasedání OZ
24. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 2019/5
18. 01. 2020 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O KoPÚ
17. 01. 2020 DSO SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4/2019 - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ
15. 01. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020
01. 01. 2020 Dokument "Doručení písemnosti -..." již není dostupný.
28. 12. 2019 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
28. 12. 2019 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
28. 12. 2019 obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
28. 12. 2019 obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
20. 12. 2019 DSO SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3/2019 - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ
18. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 2019/4
15. 12. 2019 DSO SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020 - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ
11. 12. 2019 Dokument "Doručení písemnosti -..." již není dostupný.

XML