Obec Karlovice (Zlín)

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://www.obeckarlovice.eu/

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC KARLOVICE
Karlovice 47
763 02 Karlovice

Datová schránka: zd4bhmk
E-mail: karlovice@zlin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení -  VV – „Rekonstrukce chodníku v obci Karlovice, k. ú. Karlovice u Zlína“
28. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2
28. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 3
28. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 4
28. 06. 2021 Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 18. 2. 2021
28. 06. 2021 Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 8. 4. 2021
28. 06. 2021 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 31.5.2021
17. 06. 2021 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice dne 24. června 2021
17. 06. 2021 Směna pozemků
19. 05. 2021 Pozvánka na 21. Zastupitelstvo obce Karlovice dne 31.5.2021
18. 05. 2021 Obec Karlovice děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na projekt – „Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDHO Karlovice“
13. 05. 2021 Fin 2-12 za rok 2020
13. 05. 2021 Finanční vypořádání za rok 2020
13. 05. 2021 Inventarizační zpráva za rok 2020
13. 05. 2021 Přehled úvěrů a půjček za rok 2020
12. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
12. 05. 2021 Rozvaha za rok 2020
12. 05. 2021 Výkaz zisku a ztrát za rok 2020
12. 05. 2021 Příloha za rok 2020
12. 05. 2021 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
07. 05. 2021 Žádost o informaci – 2/2021
22. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška
21. 04. 2021 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021
21. 04. 2021 Informace k zasílání složenek
07. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - ná..." již není dostupný.
31. 03. 2021 Pozvánka na 20. Zastupitelstvo obce Karlovice dne 8. 4. 2021
12. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 1
09. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 1
09. 03. 2021 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
04. 03. 2021 Rozpočet r.2021
04. 03. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2021
04. 03. 2021 Žádost o informaci – 1/2021
11. 02. 2021 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
09. 02. 2021 Rozpočet na rok 2021
09. 02. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
09. 02. 2021 Rozpočtové opatření č. 4
09. 02. 2021 Rozpočtové opatření č. 5
09. 02. 2021 Rozpočtové opatření č. 6
09. 02. 2021 příloha
29. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva 02/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
29. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva 01/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
16. 12. 2020 Pozvánka na 18. zasedání ZO Karlovice dne 22.12.2020
14. 12. 2020 Strategický rozvojový dokument obce
14. 12. 2020 Program obnovy vesnice 2019-2022
04. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
04. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023
03. 12. 2020 Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
26. 11. 2020 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
13. 11. 2020 Pozvánka na 17. Zastupitelstvo obce Karlovice dne 19.11.2020

XML