Obec Karlovice (Zlín)

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://www.obeckarlovice.eu/

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC KARLOVICE
Karlovice 47
763 02 Karlovice

Datová schránka: zd4bhmk
E-mail: karlovice@zlin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2021 Veřejná vyhláška – stavební záměr SPÚ
05. 10. 2021 Obec Karlovice děkuji Zlínskému kraji za poskytnutí dotace ve výši 237 000,- Kč na projekt „Karlovice, rekonstrukce stoky C“
05. 10. 2021 Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice dne 11.10.2021
21. 09. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR – doba a místo konání voleb
20. 09. 2021 Prodej obecního majetku
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
23. 08. 2021 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
19. 08. 2021 Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 24.6.2021
19. 08. 2021 Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 1.7.2021
19. 08. 2021 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
17. 08. 2021 Obec Karlovice děkuje Zlínského kraji za poskytnutí dotace na projekt „Restaurování kamenného kříže před kaplí v Karlovicích“ ve výši 51 000,- Kč
17. 08. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR dne 8. a 9. října 2021 – počet a sídlo volebního okrsku, jmenování zapisovatele volební komise
17. 08. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR dne 8. a 9. října 2021-počet členů volební komise
22. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení -  VV – „Rekonstrukce chodníku v obci Karlovice, k. ú. Karlovice u Zlína“
28. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2
28. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 3
28. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 4
28. 06. 2021 Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 18. 2. 2021
28. 06. 2021 Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 8. 4. 2021
28. 06. 2021 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 31.5.2021
17. 06. 2021 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice dne 24. června 2021
17. 06. 2021 Směna pozemků
19. 05. 2021 Pozvánka na 21. Zastupitelstvo obce Karlovice dne 31.5.2021
18. 05. 2021 Obec Karlovice děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na projekt – „Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDHO Karlovice“
13. 05. 2021 Fin 2-12 za rok 2020
13. 05. 2021 Finanční vypořádání za rok 2020
13. 05. 2021 Inventarizační zpráva za rok 2020
13. 05. 2021 Přehled úvěrů a půjček za rok 2020
12. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
12. 05. 2021 Rozvaha za rok 2020
12. 05. 2021 Výkaz zisku a ztrát za rok 2020
12. 05. 2021 Příloha za rok 2020
12. 05. 2021 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
07. 05. 2021 Žádost o informaci – 2/2021
22. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška
21. 04. 2021 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021
21. 04. 2021 Informace k zasílání složenek
07. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - ná..." již není dostupný.
31. 03. 2021 Pozvánka na 20. Zastupitelstvo obce Karlovice dne 8. 4. 2021
12. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 1
09. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 1
09. 03. 2021 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
04. 03. 2021 Rozpočet r.2021
04. 03. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2021
04. 03. 2021 Žádost o informaci – 1/2021
11. 02. 2021 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
09. 02. 2021 Rozpočet na rok 2021
09. 02. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
09. 02. 2021 Rozpočtové opatření č. 4

XML