Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v
21. 01. 2019 EX 99/09-70 DRAZ_VYHLNV - Libor Starý
18. 01. 2019 Ustanovení opatrovníka, pozemek p.č. 129/56,129/48-Vlachynská-Sušice
18. 01. 2019 120 EX 6584/14-338-Usn. o odročení - MIROSLAV HANDL
18. 01. 2019 196EX 801/14-156 usnesení - František Vávra
18. 01. 2019 Záměr - výpůjčka části pozemku v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
17. 01. 2019 oznámení řízení-opatrovník_Vlachynská_pro Popelková Františka
17. 01. 2019 Referent/ka odboru dopravních a správních agend MěÚ Uh. Hradiště (zkušební komisař/ka) VŘ 3/2019
16. 01. 2019 Žádost o vyvěšení na ÚD - Schválený rozpočet 2019
15. 01. 2019 EX 343/09-119 DRAZ_VYHLNV - Jitka Sládková
14. 01. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie - 29.01.2019 Uh.Hradiště - Mařatice, Uh.Hradiště
14. 01. 2019 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště
11. 01. 2019 Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště
11. 01. 2019 Vedoucí oddělení uzemního plánování, stavebního řádu a památkové péče odboru SŽP
11. 01. 2019 Polešovice-změna stavby-odvodňovací kanály-Oznámení
11. 01. 2019 Záměr - pronájem části pozemku st. p. č. 914 v k.ú. Uherské Hradiště
11. 01. 2019 zahájení společného řízení Kostelany nad M. chodník
11. 01. 2019 123EX 4933/09-76 dražební vyhláška NM - Holomkovi
10. 01. 2019 Záměr - pronájem pozemku p. č. 1540 v k.ú. Uherské Hradiště
10. 01. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie - 1.2.2019 - Uherské Hradiště,Mařatice, Sady
09. 01. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie - 5.3.2019 - Kněžpole, Topolná
09. 01. 2019 207EX 2637/08-124 DV nem. ele.,125 DV nem. ele.,126 DV nem. ele. - Oldřich Bláha
09. 01. 2019 030 EX 20730/15-124 Dražební vyhláška - PENKRT Radek
09. 01. 2019 5P A NC90/2018, ž - zveřejnění - usnesení čl.25 - Bronislava Zaňková
09. 01. 2019 120 EX 42082/12-300-Další draž. jednání - MARKÉTA ZICHOVÁ
08. 01. 2019 Upozornění na dl. odst. voz Felicia modrá B. Němcové
05. 01. 2019 Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Baťova kanálu za rok 2017
05. 01. 2019 Referent/ka odboru správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště VŘ 41/2018 - prodloužení
05. 01. 2019 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2019
05. 01. 2019 018 EX 05219/13-152 - Ján Banda
05. 01. 2019 203 Ex 32831/14-52 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
05. 01. 2019 040EX 9866/10-109 DrazVyhl - Verbík Antonín
04. 01. 2019 EX 978/18-23 USN - TJ Start Uherský Ostroh
03. 01. 2019 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
03. 01. 2019 zahájení řízení o opatrovníkovi Křiváková
03. 01. 2019 OOP-Kopánky, umístění zpomalovacího prahu
02. 01. 2019 Dokumenty 124 EX 7345/12-253-Usn.o odroč.draž.jed,254-Žádost o zveřej. DV - LUDMILA CIHLÁŘOVÁ
02. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu Staré Město
02. 01. 2019 ža - vyvěšení na ÚD - VŘ Bojkovice
27. 12. 2018 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
27. 12. 2018 Tučapy-vodovod B-1-zahájení řízení
21. 12. 2018 Bílovice-prodloužení vodovodu Losky-Rozhodnutí
21. 12. 2018 Baťův kanál-modernizace rejd Babice-rozhodnutí
21. 12. 2018 Tučapy- rekonstrukce kanalizace-povolení stavby
21. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 13/2018 Město Uherské Hradiště
21. 12. 2018 III 49711 Zlámanec SO 101, 201,201.1, 202, 302
21. 12. 2018 ÚP Tučapy - VV projednání zadání ÚP
20. 12. 2018 Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště
20. 12. 2018 Dokument "stavební povolení..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Záměr - převod pozemků p. č. 142 a p. č. 144, oba v k.ú. Vésky

XML