Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Tučapy Silnice III-4275, ŘSZK, zahájení společného řízení
19. 07. 2019 Zahájení společného řízení Silnice III-4275, Obec Tučapy
18. 07. 2019 Referent/ka odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 9/2019 - prodloužení
18. 07. 2019 OOP- Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2019
18. 07. 2019 OOP-Jaktáře,UH
18. 07. 2019 120 EX 4888/15-238-Usn. o odročení,239-Usn. o odročení,240-Usn.MIROSLAV HAVEL, Březolupy 200, 68713,
18. 07. 2019 UR 21/19- rozhodnutí o umístění stavby INSCZ_62702 2. etapa Mojmír
18. 07. 2019 UR 20/19 - rozhodnutí o umístění stavby INSCZ_62702 3.etapa (UH_Mojmír)
17. 07. 2019 OOP-ul. 1. máje a F. Kretze v Uherském Hradišti
17. 07. 2019 Ozn. o zahájení st. řízení Cyklostezka sv. Metoděje Zlechov
17. 07. 2019 ozn. o zah. st. řízení Cyklostezka sv. Metoděje Boršice
17. 07. 2019 203 Ex 63710/11-30Usnesení o oznámení DR Jiří Čech
17. 07. 2019 OOP-silnice a MK v k.ú. Babice - oprava železničního přejezdu
17. 07. 2019 Dokumenty 124 EX 19457/11-92-Dražební vyhláška,93-Žádost o zveřej. DV - JIŘÍ MACH
17. 07. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání - RP1 veř.vyhláška
16. 07. 2019 VH-společné řízení -stavba-OZŘ-veřejná vyhláška
16. 07. 2019 Záměr - Pronájem části pozemku p. č. 565/2 v k. ú.
16. 07. 2019 Záměr - Pronájem části pozemku p. č. 565/2 v k. ú. Vésky a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
15. 07. 2019 výběrové řízení - asistent prevence kriminality
12. 07. 2019 "Záměr-Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Jarošov u Uh.Hradiště a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem"
12. 07. 2019 opravné usnesdení D55 SO 142,212,145
12. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
11. 07. 2019 "Záměr - Převod bytu o velikosti 2+1 č. 4 (55, 20 m2), ulice Průmyslová 913, Uherské Hradiště"
11. 07. 2019 "Záměr - Převod bytu o velikosti 2+1 č. 3 (55, 57 m2), ulice Průmyslová 911, Uherské Hradiště"
11. 07. 2019 "Záměr - Převod bytu o velikosti 2+1 č. 3 (53, 59 m2), ulice Průmyslová 912, Uherské Hradiště"
11. 07. 2019 "Záměr - Převod bytu o velikosti 2+1 č. 8 (52, 08 m2), ulice Průmyslová 912, Uherské Hradiště"
11. 07. 2019 "Záměr - Převod bytu o velikosti 2+1 č. 9 (55, 60 m2), ulice Průmyslová 911, Uherské Hradiště"
11. 07. 2019 Výzva k podání nabídky na VZMR - Nákup výpočetní techniky pro potřeby města Uherské Hradiště
11. 07. 2019 OD veřejná vyhláška
11. 07. 2019 OD Sdělení
10. 07. 2019 OOP*
10. 07. 2019 Stanovení přech. úpravy provozu v Nedakonicích
09. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
09. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu v Nedakonicích
09. 07. 2019 EX 11/03-294 DRAZ_VYHLNV - Petr Miklas
09. 07. 2019 EX 00176/12: Usnesení č.j.: 171EX00176/12-339 - Libor Ondrůšek
08. 07. 2019 "Záměr - Směna částí pozemků, oba v k.ú. Vésky, za pozemek a část pozemku, oba v k.ú. Vésky"
08. 07. 2019 Referent/ka odboru sociálních služeb MěÚ Uh. Hradiště (agenda veřejného opatrovníka) VŘ 23/2019
08. 07. 2019 "Záměr - Převod části pozemku p. č. 517/35 v k.ú. Vésky"
04. 07. 2019 Ž - zveřejnění - Opatření obecné povahy - I/50, I/50H, I/54, I/55 a I/71
04. 07. 2019 Referent/ka odboru investic MěÚ Uherské Hradiště (oddělení přípravy a realizace staveb) VŘ 21/2019
04. 07. 2019 Zahájení společného řízení Křižovatka Větrná Lomená Uh. Hradiště
04. 07. 2019 Referent/ka odboru investic MěÚ Uherské Hradiště (oddělení přípravy a realizace staveb) VŘ 22/2019
03. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie - Jarošov, Za humny K/1190/2 Benzina UNIXANJarošov,
03. 07. 2019 St.ąMěsto, Revitalizace ul. Velehradské
03. 07. 2019 OOP - místní úprava v obci Traplice
02. 07. 2019 ž - zveřejnění - Oznámeni o přerušeni dodávky elektrické energie - Mařatice, 30.7.2019
02. 07. 2019 Dokument "Opatrovník Hejda,Goda..." již není dostupný.
02. 07. 2019 OOP-ul. Za Alejí, UH - omezení průjezdu motorových vozidel
02. 07. 2019 OOP-ulice Lechova a Rostislavova, UH - zjednosměrnění provozu

XML