Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2021 Elektronická dražba č.j. 120 EX 39307/10-239, dne 26.01.2022
26. 11. 2021 Sbírka zákonů ČR - částka č. 194 - usnesení vlády ČR
25. 11. 2021 Referent/ka odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 21/2021
25. 11. 2021 Elektronická dražba 204 EX 10797/19-295, dne 11.01.2022
22. 11. 2021 stanov.přechod. úpr. provozu "D55-5507 Babice-Staré Město" budování mostu-křížen
22. 11. 2021 Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka
22. 11. 2021 Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2022
19. 11. 2021 Cyklostezka Sady - Mařatice, oznámení o zahájení společného řízení
19. 11. 2021 Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště
19. 11. 2021 Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště
19. 11. 2021 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/28 v k.ú. Uherské Hradiště
19. 11. 2021 Záměr - pronájem části pozemku v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
19. 11. 2021 Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště
18. 11. 2021 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
18. 11. 2021 Buchlovice-rozšíření vodovodu Chrastě-Rozhodnutí
18. 11. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - BIKROS
16. 11. 2021 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti, Jakub Kolář
16. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování ÚP Bílovice 2013-2021 a zadání nového ÚP
16. 11. 2021 Kudlovice, Oprava místní komunikace, Spoečné povolení
16. 11. 2021 Elektronická dražba č.j. 196EX 3500/04-374, dne 06.01.2022
15. 11. 2021 Nedakonice, chodníky, společné povolení
15. 11. 2021 OOP D5508 účelová komunikace Nedakonice - Kostelany n. Moravou
15. 11. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
15. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Uh. Hradiště, ul. Štěpni
12. 11. 2021 Záměr - pronájem částí pozemků p. č. 653/23 a p. č. 653/32, oba v k.ú. Uherské Hradiště
12. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání ÚP Tučapy
12. 11. 2021 Dokument "Elektronická dražba č..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Dokument "Elektronická dražba č..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Přechodná úprava provozu U Stadionu Uh. Hradiště
09. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.11.2021
09. 11. 2021 Přechodná úprava provozu Masarykovo nám. v Uh. Hradišti
09. 11. 2021 Dokument "ÚŘ - rozhodnutí o umí..." již není dostupný.
09. 11. 2021 Referent/ka odboru dopravních a správních agend Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 17/2021
08. 11. 2021 Záměr - výpůjčka části pozemku v k. ú. Jarošov u Uh. Hradiště a souhlas s navrh.stavebním záměrem
08. 11. 2021 Dokument "Elektronická dražba č..." již není dostupný.
08. 11. 2021 SŘ - oznámení zahájení stavebního řízení §112
08. 11. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022
08. 11. 2021 Záměr - uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 - 3
08. 11. 2021 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027
08. 11. 2021 Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 855/4 v k.ú. Mařatice
05. 11. 2021 16 P A NC 248/2021, Usnesení čl. 13 - vyhláška - Petra Janíková
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování ÚP Sušice 2017-2021 a zadání nového ÚP
05. 11. 2021 Zveřejnění smlouvy: Zveřejnění smlouvy: 696/2021 v Registru smluv
04. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 26.11.2021
03. 11. 2021 OOP Kunovice, I-55, osazení portálu
03. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 30.11.2021
03. 11. 2021 Dokument "137EX 23157/09-206 Us..." již není dostupný.
03. 11. 2021 Dokument "Hostějov, rekonstrukc..." již není dostupný.
02. 11. 2021 OOP Kunovice, I-55, předčasné užívání
02. 11. 2021 Záměr - převod bytové jednotky č. 1257/501, J. E. Purkyně 1257, Uherské Hradiště

XML