Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 02. 2020 zahájení společného řízení Nedakonice Padělly II
13. 02. 2020 Právník odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 1/2020 - prodloužení
12. 02. 2020 29A 213/2019-92 žádost o vyvěšení +výzva § 34, K 10/3 - Ing. Michal Koryčánek
12. 02. 2020 Vedoucí personálního a mzdového oddělení právního odboru MěÚ Uh. Hradiště VŘ 2/2020 - prodloužení
12. 02. 2020 Žádost o vyvěšení AV na úřední desku
11. 02. 2020 108 EX 08922/07 Usnesení - dražba nemovitostí - Zdeněk Borovský
11. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Uherské Hradiště, Sady
07. 02. 2020 Vrozumění účastníků řízení
07. 02. 2020 Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště VŘ 6/2020
07. 02. 2020 ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
07. 02. 2020 Topolná - příkop PRI22 - oznámení
06. 02. 2020 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
06. 02. 2020 Upozornění na dl. odst. voz. Daewoo červené J.Průchy
06. 02. 2020 Informace k OZV 4/2019 - odpadové hospodářství
05. 02. 2020 Záměr - pronájem prostor v budově bez č. p./č. e., 1. máje, Uherské Hradiště
05. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2019
05. 02. 2020 OOP-D 55 archeologický průzkum - kácení stromů
05. 02. 2020 Záměr - pronájem informační vitríny v k.ú. Míkovice nad Olšavou
05. 02. 2020 030 EX 11366/12 -237 Dražební vyhláška; LESA Vladimír
04. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19.02.2020, Sady
04. 02. 2020 Vedoucí kontrolně-správního oddělení živnostenského odboru MěÚ Uh. Hradiště VŘ 34/2019 - prodloužení
03. 02. 2020 189EX 430/18-76 draž. vyhl. - Ondřej Mařák
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozov
03. 02. 2020 203 Ex 18436/10 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - Radomil Capík
03. 02. 2020 198EX 556/14-120 Dražební vyhláška Jana Kohutičová
03. 02. 2020 Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
31. 01. 2020 207EX 855/15-272 Usnesení odr. DJ - Ing. Zbyněk Hanák
31. 01. 2020 Záměr - výpůjčka části pozemku v k.ú. Míkovice nad Olšavou a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
31. 01. 2020 Záměr - převod části pozemku p. č. 1458/1 v k.ú. Uherské Hradiště
31. 01. 2020 Záměr - směna pozemku a části pozemku, za část pozemku a podílu k pozemku, vše v k.ú. Jarošov u UH
31. 01. 2020 Záměr - pacht pozemku p. č. 336 v k.ú. Uherské Hradiště
31. 01. 2020 Záměr - pacht, respektive pronájem pozemku p. č. 337/4 v k.ú. Uherské Hradiště
31. 01. 2020 Záměr - výpůjčka pozemku st. p. č. 883 v k.ú. Uherské Hradiště
31. 01. 2020 Dokumenty 124 EX 8585/18-223-Usn.o odroč.draž.jed,224-Žádost o zveřej. DV
31. 01. 2020 oznámení zahájení řízení o opatrovnictví
31. 01. 2020 177 EX 17341/13-233-Dražba nem. - RENÁTA ČEVOROVÁ
31. 01. 2020 206 EX 1198/14 -162 Dražební vyhláška; BAROŇ Roman
31. 01. 2020 203 Ex 11686/08 Usnesení o odročení dražby - Josef Mikel
31. 01. 2020 Záměr - pronájem 1 ks mikrotrubičky kabelu metropolitní komunikační sítě v k.ú. Uherské Hradiště
30. 01. 2020 oznámení zahájení řízení o opatrovnictví
30. 01. 2020 Společné územní a stavební řízení Dvořiště Huštěnovice
30. 01. 2020 Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních služeb MěÚ Uh. Hradiště VŘ 4/2020
30. 01. 2020 oznámení zahájení řízení o opatrovnictví
30. 01. 2020 Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 5/2020
29. 01. 2020 oznámení zahájení řízení o opatrovnictví
29. 01. 2020 Upozornění na dl. odst. voz. Peugeot 306 stříbrný Sadová
29. 01. 2020 Rozpočtové opatřeníč. 15/2019
29. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště
29. 01. 2020 Výzva k podání nabídka na VZ - Nákup hlasovacího a konferenčního systému pro jednání ZM Uh. Hradiště
29. 01. 2020 Veřejnosprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště

XML