Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace HYUNDAI SantaFe - bez registrační značky, Štěpnice
28. 06. 2022 Změna obecně závazné vyhlášky o městské policii
28. 06. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RENAULT MEGANE - 4Z6 9052
28. 06. 2022 Změna obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
28. 06. 2022 Zrušení obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty na ulicích
27. 06. 2022 Přechodná úprava provozu Parkoviště u rest. Záložna Buchlovice
27. 06. 2022 Přehled usnesení 26. ZM (20.6.2022)
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
24. 06. 2022 Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2019/0043/SMM-SP
24. 06. 2022 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 1458/2 v k.ú. Uherské Hradiště
24. 06. 2022 Vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb odboru investic MěÚ Uherské Hradiště VŘ 12/2022
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška - vydání změny č. 1 ÚP Mistřice
23. 06. 2022 SM - rekonstrukce vodovodu ul. Za Školou, Stojanova - rozhodnutí
23. 06. 2022 Usnesení o určení data smrti Nc 2004/2022-8, 10 P a Nc 153/2022
22. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 05/2022 a č. 06/2022
22. 06. 2022 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2021
17. 06. 2022 SÚS - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení § 94m
17. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Akropolis, z.s.
17. 06. 2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Memoria
17. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Klub důchodců
16. 06. 2022 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
15. 06. 2022 Huštěnovice, Rekonstrukce místní komunikace
14. 06. 2022 Uh. Hradiště, Jarošov, Ul. Za Humny, OZSŘ
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Územní plán Staré Hutě ke společnému jednání
14. 06. 2022 Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 777/1 v k.ú. Uh. Hradiště a souhlas s navrh. staveb. záměrem
14. 06. 2022 Rozhodnutí - rozhodnutí zrušeno,věc vrácena - § 90/1/b: "Úprava silnice III/050, včetně umístění kan
14. 06. 2022 Záměr - uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 2007/482/SMM
14. 06. 2022 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/27 v k.ú. Uherské Hradiště
14. 06. 2022 Opatření obecné povahy - ul. Růžová, Uh. Hradiště, trvalé dopravní značení
13. 06. 2022 Přechodná úprava provozu v ulici Škroupova ve Starém Městě
13. 06. 2022 Opatření obecné povahy - I-55, Kunovice, uzavírka II-498
09. 06. 2022 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
09. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška, sp..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce
09. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Popovice
09. 06. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby
07. 06. 2022 Referent/ka odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště (OSPOD) VŘ 11/2022
07. 06. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Nedachlebice, Podbůdí, MK
07. 06. 2022 Rozhodnutí o společném povolení vodního díla - Podolí, likvidace odpadních vod obce
07. 06. 2022 Dokument "Stavební povolení - P..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Oznámení o doplnění podkladů rozhodnutí - Polešovice - kanalizace, vodovod
06. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
06. 06. 2022 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/34 v k.ú. Uherské Hradiště
06. 06. 2022 Záměr - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání
06. 06. 2022 Záměr - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
06. 06. 2022 Záměr - směna částí pozemků, za část pozemku, vše v k.ú. Uherské Hradiště
06. 06. 2022 Záměr - pronájem pozemku p. č. 213 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
06. 06. 2022 Záměr - pronájem pozemků a částí pozemků, vše v k.ú. Vésky

XML