Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Sady 27.08.2021od 07:30 do 27.08.202114:30
30. 07. 2021 Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního protředí Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 14/2021
30. 07. 2021 rozhodnutí - odvolání zamítnuto,rozhodnutí potvrzeno - § 90/5: "Modernizace spalovny nemocničního od
29. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení "Zlechov, ul. ŠKolní"
28. 07. 2021 Záměr - pronájem prostor v budovách č. p. 1531, 1532 a 1534, Studentské náměstí, Uherské Hradiště
28. 07. 2021 Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
28. 07. 2021 Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště
28. 07. 2021 Elektronická dražba č.j. 10Nc5184/2007-7, dne 09.09.2021
27. 07. 2021 Vedoucí personálního a mzdového oddělení právního odboru Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 13/2021
27. 07. 2021 Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1
27. 07. 2021 Záměr - převod části pozemku p. č. 399/23 v k.ú. Mařatice
27. 07. 2021 Záměr - převod pozemků a části pozemku, vše v k.ú. Mařatice
27. 07. 2021 Záměr - pronájem části střechy umístěné na bytovém domě č. p. 879, tř. M. Malinovského, Uh. Hradiště
27. 07. 2021 Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště
27. 07. 2021 Záměr - převod pozemků p. č. 87 a p. č. 1622/21, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
27. 07. 2021 Záměr - převod pozemku p. č. 569/6 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
27. 07. 2021 Místní úprava provozu U Zabitého Buchlovice
27. 07. 2021 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 2058/100 v k.ú. Mařatice
27. 07. 2021 ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
27. 07. 2021 Mimořádné opatření ze dne 26.07.2021, č.j. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN
27. 07. 2021 Záměr - směna ochranných trubek HDPE 40/33 mm v k.ú. Uherské Hradiště a v k.ú. Mařatice, s doplatkem
26. 07. 2021 Elektronická dražba č.j. 213 EXD 127/2021-1, dne 18.08.2021
26. 07. 2021 OOP Podolí, přechodná úprava provozu
26. 07. 2021 Elektronická dražba č.j. 203 Ex 04756/20-60, dne 22.09.2021
24. 07. 2021 Zlechov, ul. Školní - místní komunikace, splašková a dešťová kanalizace
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování ÚP Hluk 2017-2021
22. 07. 2021 Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 3023/65 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem
22. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.08.2021
22. 07. 2021 Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 722/1 v k. ú. Uherské Hradiště a souhlas s navr.staveb.záměrem
22. 07. 2021 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 1458/2 v k.ú. Uherské Hradiště
21. 07. 2021 Kunovice-průtah silnice, přeložky vodovodu-ŘSD-Oznámení
21. 07. 2021 Nedakonice II-427 ŘSZK a Obec Nedakonice,
20. 07. 2021 ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
20. 07. 2021 Návrh rozpočtu DSO + Rozpočtové opatření na rok 2021
19. 07. 2021 Staré Město, Nádražní, OOP, trvalé dopravní značení
19. 07. 2021 přechodná úprava provozu Buchlovice
19. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Topakce, s.r.o.
19. 07. 2021 Elektronická dražba č.j. 167 EX 700/08-201, dne 16.09.2021
19. 07. 2021 Elektronická dražba č.j. 139EX 36243/14-139, dne 23.08.2021
19. 07. 2021 Přechodná úprava provozu II/427 k.ú. Polešovice, Nedakonice
19. 07. 2021 Uherské Hradiště, 28.října OOP, trvalé dopravní značení
19. 07. 2021 Oznámení o dražebním roku č.j. 203 Ex 17375/20-21, dne 20.08.2021
19. 07. 2021 OOP*
16. 07. 2021 reko vodovodu ul. B. Němcové 2 část -prodloužení stav. povolení - rozhodnutí
16. 07. 2021 UO - prodloužení SP jezu UO - rozhodnutí
16. 07. 2021 Referent/ka odboru dopravních a správních agend MěÚ Uh. Hradiště (zkušební komisař/ka) VŘ 11/2021
16. 07. 2021 Mimořádné opatření - účinnost od 19.7.2021, č.j.: MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN
16. 07. 2021 Stanovení minimálního počtu členů OVK
16. 07. 2021 Mimořádné opatření - účinnost od 12.7.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN
15. 07. 2021 Referent/ka živnostenského odboru MěÚ Uherské Hradiště (kontrolně-správní oddělení) VŘ 12/2021

XML