Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - most - D5508 -III-4273 - Nedakonice
31. 03. 2023 Referent/ka odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště (OSPOD) VŘ 4/2023
31. 03. 2023 Referent/ka odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště (OSPOD) VŘ 3/2023
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Velkomoravská, Michalská - Staré Město
30. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích - I/49,I/49A,I/50H,I/55 - Zlín,Uh.Hradiště
30. 03. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - KIA valnik - UHJ 2096
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - §87+VV
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - SÚS - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení § 94m
29. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - křižovatka - Březnická - Zlín
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - č. UR 08/2023 - rozh.o umístění stavby, Obytná zóna , Jaktáře
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení - kanalizace - obec Traplice
29. 03. 2023 Referent/ka odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště (OSPOD) VŘ 3/2023
28. 03. 2023 Vedoucí oddělení informatiky odboru organizační správy a informatiky MěÚ Uh. Hradiště VŘ 1/2023
28. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Trvalé - B13_+_E5_+_E13 - Uh._Hradiště
28. 03. 2023 Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 793/27 v k.ú. Sady
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - §87
28. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - MÚP - silnice - III-05014 + MK - Uh.Hradiště - Sady
28. 03. 2023 Oznámení o doplnění podkladů řízení - bezbariérový chodník - Zerzavice - Staré Město
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - PÚP - Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická, Zlín“
27. 03. 2023 Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito - č.j. 229 EX 7/22-113 - INS - Konrádová Ivana
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o přestupcích - Pavol Goga, Prešov, Slovenská republika
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Tupesy_SPÚ_retenční nádrž Tupesy
24. 03. 2023 Záměr - pronájem částí pozemků p. č. 653/23 a p. č. 653/32, oba v k.ú. Uherské Hradiště
24. 03. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/28 v k.ú. Uherské Hradiště
24. 03. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/1 v k.ú. Uherské Hradiště
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - "KŘIŽOVATKA UL. MOSTNÍ.. ZLÍN
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Hlinky, Uh.Hradiště - Vésky
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - přihlášení oprávněné osoby - Zdenka Möllerová, Rybárny 31, Uherské Hradiště
23. 03. 2023 Záměr - výpůjčka částí pozemků, oba v k.ú. Uh. Hradiště a souhlas s navrh. staveb. záměrem
23. 03. 2023 Záměr - převod částí pozemku p. č. 399/30 v k.ú. Mařatice
23. 03. 2023 Záměr - převod stavby opěrné zdi v k.ú. Mařatice
23. 03. 2023 Záměr - převod části pozemku původní p. č. 2065/91 v k.ú. Mařatice
23. 03. 2023 Záměr - pronájem částí pozemků, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou a souhlas s navrh. staveb. záměrem
23. 03. 2023 Záměr - pronájem částí pozemku p. č. 1458/1 v k.ú. Uh. Hradiště a souhlas s navrh. staveb. záměrem
23. 03. 2023 Záměr - směna pozemků a části pozemku, za části pozemků, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
23. 03. 2023 Záměr - pronájem částí pozemků, oba v k.ú. Sady a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
23. 03. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 796/2 v k.ú. Sady
22. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - St._Město_ul._Michalská_Klukova
22. 03. 2023 Oznámení - seznámení s odvoláním - Jalubí_Staré_Zelnice
22. 03. 2023 Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu - místní úprava provozu - Uh._Hradiště_ul._Zahrádky
22. 03. 2023 Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu - místní úprava provozu - D5507_St._Město_III-42824
22. 03. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/1 v k.ú. Uherské Hradiště
22. 03. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/23 v k.ú. Uherské Hradiště
22. 03. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/1 v k.ú. Uherské Hradiště
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby - Objekty pivovaru, Jarošov
21. 03. 2023 Dražební vyhláška - elektronická dražba NV - č.j. 213 EXD 76/2023-1 - 18.4.2023
21. 03. 2023 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nádražní a Drahová, Uherský Ostroh
21. 03. 2023 Rozhodnutí - Stavební úpravy u obecního úřadu v obci Nedachlebice
20. 03. 2023 Záměr města na nájem bytu 403-7, 8 a 9 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné
20. 03. 2023 Záměr města na nájem bytu 880-2

XML