Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2019 Referent/ka odboru dopravních a správních agend MěÚ Uh. Hradiště VŘ 33/2019 - prodloužení
20. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o ust. opatrovníka
20. 11. 2019 Nařízení č. 5/2019 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve měst
20. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
20. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o ust. opatrovníka
20. 11. 2019 Oznámení zahájení stavebního řízení u. Za Kovárnou Sady
20. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o ust. opatrovníka
20. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o ust. opatrovníka
20. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o ust. opatrovníka
20. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o opatrovnictví
20. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o ust. opatrovníka
19. 11. 2019 ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
19. 11. 2019 Zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce ?Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030?
19. 11. 2019 169EX 3273/11-159 DVU Zbyněk Stuchlík
19. 11. 2019 VYV-oznámení zahájení řízení+výzva*
19. 11. 2019 Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště VŘ 32/2019 - prodloužení
19. 11. 2019 VYV-oznámení zahájení řízení+výzva*
19. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o opatrovnictví
18. 11. 2019 Veřejná vahláška - Oznámení o konání veřejého projednání OOP ÚP Velehrad
18. 11. 2019 oznámení zahájení řízení o ust. opatrovníka
13. 11. 2019 120 EX 1986/12-223-Usn. o odročení - MARTINA MORAVCOVÁ
13. 11. 2019 ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
13. 11. 2019 EX108/18:-Dražební vyhláška 16/10/2019
13. 11. 2019 Dokumenty 067 EX 13382/15-162-dražební vyhláška - JIŘÍ FORNÁL
13. 11. 2019 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
13. 11. 2019 Mistřice-přeložky vodovodu-Obec-Oznámení
13. 11. 2019 203 Ex 06027/15 Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo) - Škrášek M.
12. 11. 2019 Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště VŘ 31/2019 - prodloužení
11. 11. 2019 Stříbrnice - úprava toku - změna stavby - oznámení
11. 11. 2019 OOP-Huštěnovice- rekonstrukce železničního přejezdu
08. 11. 2019 Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška
08. 11. 2019 Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště
08. 11. 2019 Záměr - převod části pozemku p. č. 335/1 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
08. 11. 2019 Záměr - převod části pozemku p. č. 335/1 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
08. 11. 2019 Záměr - směna části pozemku, za části pozemků, vše v k.ú. Uherské Hradiště, s doplatkem
08. 11. 2019 Záměr - pronájem částí pozemků v k.ú. Sady a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
08. 11. 2019 Záměr - pronájem částí pozemků v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
08. 11. 2019 Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení
08. 11. 2019 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 1/1 v k.ú. Uherské Hradiště
08. 11. 2019 Záměr - výpůjčka částí pozemku p. č. 437/163 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem
08. 11. 2019 Záměr - výpůjčka 1 ks optického vlákna kabelu v k.ú. Uherské Hradiště
08. 11. 2019 Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM, ve znění Dodatku č. 1
08. 11. 2019 Záměr - výpůjčka částí pozemků v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
08. 11. 2019 Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení
08. 11. 2019 Záměr - pronájem částí pozemků v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
07. 11. 2019 Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení
07. 11. 2019 Přechodná úprava provozu na Mariánském nám. v UH
07. 11. 2019 Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení
07. 11. 2019 Huštěnovice komunikace Klínky Přerušení stavebního řízení

XML