Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 22.01.2021 č. 57
22. 01. 2021 Elektronická dražba č.j. 120 EX 8939/11-560, dne 24.03.2021
22. 01. 2021 Odročení dražby č.j. 099 EX 1411/20-77
22. 01. 2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 22.01.2021 č. 56
22. 01. 2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 22.01.2021 č. 55
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků řízení o zastavení odvolacího řízení
22. 01. 2021 Tučapy (UH) - veřejná vyhláška o zrušení konání veřejného projednání ÚP
21. 01. 2021 ÚŘ - rozhodnutí o umístění stavby
20. 01. 2021 Záměr města na nájem bytu 208-1
18. 01. 2021 203 Ex 13470/11 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - Josef Mikel
18. 01. 2021 OOP-Uherský Ostroh, místní úprava provozu, silnice II/495
18. 01. 2021 Záměr města na nájem bytu 721-10
18. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - FC Slovácko, z.s.
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka
18. 01. 2021 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Park Rochus, o.p.s.
18. 01. 2021 Veřejnorpávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Region Slovácko
18. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - PETRKLÍČ, o.p.s.
15. 01. 2021 OOP-návrh místní úpravy, ul. Hradební, UH-v rámci výstavby Polyfunkčního domu
14. 01. 2021 ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
14. 01. 2021 Boršice u Bl. MK Horní konec, společné povolení
14. 01. 2021 Záměr - výpůjčka částí pozemků, oba v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem
14. 01. 2021 Záměr - pronájem částí pozemků, oba v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem
14. 01. 2021 Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 1785 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
14. 01. 2021 Záměr - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0167/SMM a souhlas s navr. stav. záměrem
14. 01. 2021 Mimořádné opatření ze dne 13.01.2021, č.j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN
14. 01. 2021 Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště
14. 01. 2021 Metodický pokyn pro očkovací kampaň - Plán provedení
14. 01. 2021 Mimořádné opatření ze dne 13.01.2021, č.j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN
14. 01. 2021 Záměr - uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 - 6
14. 01. 2021 Jarošov, chodník Na Svárově, zahájení společného řízení
13. 01. 2021 EX 16941/14-86 Dražební vyhláška - proti povinnému: Nováková Miroslava
13. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 2 DSO pro rok 2020 - Baťova kanálu
13. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 03.02.2021 - 03.02.202115:30 - SADY
13. 01. 2021 Vážany MK Švrčov, společné povolení
13. 01. 2021 Zahájení společného řízení, Parkoviště Alšova, Staré Město
13. 01. 2021 Topolná -minitorovací vrty-převzetí oznámení
12. 01. 2021 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
12. 01. 2021 EX 2780/16-137 DRAZ_VYHLNV Lubomír Kaláč
11. 01. 2021 Uh. Hradiště, Zpevněné plochy, ul. Okružní
11. 01. 2021 Opatření hejtmana NS leden 2021 školy - změna č. 1
08. 01. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027"
08. 01. 2021 Elektronická dražba č.j. 149 EX 11518/16-47, dne 11.02.2021
08. 01. 2021 Posuzování vlivů na živ. prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027
07. 01. 2021 Tučapy (UH) - veřejná vyhláška o zrušení konání veřejného projednání ÚP
07. 01. 2021 Elektronická dražba č.j. 179 DC 10017/20-10, dne 10.02.2021
06. 01. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2019
06. 01. 2021 stanovení místní úpravy provozu v ulici Za Mlýnem v Hluku
06. 01. 2021 Upozornění na dl. odst.voz. Hyundai Lantra MěMa 5Z87755
06. 01. 2021 Upozornění na dl. odst. voz. Renault Scenic Štěp 3Z70158
05. 01. 2021 Schválený rozpočet DSO na rok 2021, rozpočet roku 2020, čerpání k 31.10.2020, Rozočtový výhled DSO

XML