Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - č.j. MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN
02. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR částka č. 53, 54.
02. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č.j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN
02. 04. 2020 Neinvestiční účalová dotace z Fondu sportu - TJ Slovácká Slavia
02. 04. 2020 Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu na 1. pol. 2020 - HC Uh. Hradiště
02. 04. 2020 Topolná - příkop PRI22 - rozhodnutí
01. 04. 2020 přechodná úprava - Sušice, ulice Nová - rekonstrukce
01. 04. 2020 159 EX 01733/14-758 Dražební vyhláška
01. 04. 2020 003EX 959/19-90 Draž.vyhl. Bašek Petr
01. 04. 2020 003EX 959/19-92 Draž.vyhl. Bašek Petr
01. 04. 2020 003EX 959/19-91 Draž.vyhl. Bašek Petr
31. 03. 2020 zahájení společného řízení Uh. Ostroh Chodníky u I/71
31. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - MZDR 13894 -1,13361 -2,12745-4,5/2020
31. 03. 2020 Sbírka zákonů -- částka 51
30. 03. 2020 Poskytování informací o počtu nakažených nemocí COVID-19 v území správního obvodu obce
30. 03. 2020 Mimořádná opatření Ministerstvo zdravotnictví
30. 03. 2020 Vedoucí kontrolně-správního oddělení živnostenského odboru MěÚ Uh. Hradiště VŘ 34/2019 - prodloužení
27. 03. 2020 Vedoucí personálního a mzdového oddělení právního odboru MěÚ Uh. Hradiště VŘ 2/2020 - prodloužení
27. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN
27. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 7 - č.j. KUZL 22802/2020
27. 03. 2020 Sbírka zákonů - částka 47 - Usnesení vlády ze dne 26.3.2020
27. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky - Část obce Mařatice, Sady, Uherské Hradiště 30.3.2020
27. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva-umístění, oznámení o uzavření
27. 03. 2020 UH-Míkovice-rekonstrukce nádrže
25. 03. 2020 Dočasná změna pošty Uherské Hradiště 1 od 23.3.2020
25. 03. 2020 Uherské Hradiště - Mojmírova - zrušení stoky
25. 03. 2020 Upozornění na dlouh. od. voz VW Polo parkMladých
25. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0165/OSS
25. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0159/OSS
25. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0173/OSS
25. 03. 2020 Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Uherské Hradiště
25. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
25. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 6
25. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č.j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN
25. 03. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti, době platnosti osobních dokladů a plnění po
25. 03. 2020 Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky ze dne 23.3.2020
25. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN
25. 03. 2020 Rozhodnutí - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
23. 03. 2020 přechodná úprava - Kněžpole, oprava MK
23. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 19.března 2020 č. 262, 264, 266, 267 o přijetí krizového opatř
23. 03. 2020 přechodná úprava - silnice III/4272 v obci Zlechov - výstavba cyklistické stezky
23. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 5 ze dne 20.3.2020+ Oznámení o provozu LPS ve Zlínském kraji
23. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 4 ze dne 20.3.2020
18. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 18.3.2020 č. 247
18. 03. 2020 Nařízení č. 1/2020 o opatření k zamezení šíření koronaviru
18. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ZK č. 1 - určené školy
18. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020
18. 03. 2020 Rozeslání usnesení Vlády ČR ze dne 15. a 16.3.2020
18. 03. 2020 Přechodná úprava provozu - ul. Pod Zahrady a Vinohradská, UH - předláždění
18. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 18.3.2020

XML