Město Uherské Hradiště

Okresní město
Okres Uherské Hradiště

http://mesto-uh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Datová schránka: ef2b3c5
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov okres Uherské Hradiště

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště VŘ 31/2019
13. 09. 2019 přechodná úprava provozu U Sklépka Staré Město UH
13. 09. 2019 přechodná úprava provozu na ulici Huštěnovská ve Starém Městě
11. 09. 2019 Správní řád - opravné usnesení - rozhodnutí - admin. chyba*
11. 09. 2019 Přehled usnesení 6.ZM (2.9.2019)
11. 09. 2019 VH-společné řízení -stavba-OZŘ-veřejná vyhláška
11. 09. 2019 Lipinová - návrh na určení účelové komunikace
11. 09. 2019 Upozornění na dlouhod. odst. vozidlo Opel Astra J.Průchy
11. 09. 2019 Aukční vyhláška
11. 09. 2019 Záměr města na nájem bytu 431-6
11. 09. 2019 Záměr města na nájem bytu 403-4 a 372-3
10. 09. 2019 žádost o vyvěšení na úřední desku IV.: Odvolání F.Flíbor,J.Kočicová J.Valouch, "Silnice II/497-UH-B
09. 09. 2019 Referent/ka odboru správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště (oddělení správy pozemků) VŘ 30/2019
09. 09. 2019 Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v I. pololetí 2020"
09. 09. 2019 Dotační program "Podpora rozvoje sportu I. pololetí 2020"
09. 09. 2019 Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávávní v I. pololetí 2020"
09. 09. 2019 Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v I. pololetí 2020 - úvěry
09. 09. 2019 Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2020"
09. 09. 2019 Dotační program "Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v I. pololetí 2020"
09. 09. 2019 Dotační program "podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí 2020"
06. 09. 2019 zahájení společného řízení "Ostrožská Lhota, ulice Řádek"
06. 09. 2019 Záměr města na nájem bytu 1276-7
06. 09. 2019 Jankovice-ČOV-a-kanalizace-oznamení-zahajení-řízení
06. 09. 2019 Záměr města na nájem bytu 506-16
06. 09. 2019 Stavební povolení
05. 09. 2019 ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
05. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 08/2019 a č. 09/2019
04. 09. 2019 Záměr - pronájem 1 ks výkladního prostoru v k.ú. Uherské Hradiště
04. 09. 2019 Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště
03. 09. 2019 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
03. 09. 2019 Boršice, ulice Osvobození. 1.etapa
03. 09. 2019 OOP-ulice 28.října,UH - k.ú. Mařatice - označení parkovacích míst
03. 09. 2019 Návrh místní úpravy provozu ul. Svatováclavská Uh.Hradiště
03. 09. 2019 OOP-ulice Štěpnická,UH- zrušení dopravního značení
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022
02. 09. 2019 Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace srpen 2019
29. 08. 2019 Stříbrnice - úprava toku - rozhodnutí
28. 08. 2019 Žádost o vyvěšení AV na ÚD
28. 08. 2019 Vedoucí oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů odboru DSA VŘ 29/2019
28. 08. 2019 Referet/ka odboru sociálních služeb MěÚ Uh. Hradiště (odd. sociálně-právní ochrany dětí) VŘ 28/2019
28. 08. 2019 Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště VŘ 25/2019-prodloužení
27. 08. 2019 Tučapy III-4275, Společné povolení ŘSZK SO 101, 103
27. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na Masarykově nám. v UH
27. 08. 2019 Tučapy III-4275, Společné povolení Obec, SO 102, 104, 105, 106, 401
26. 08. 2019 Ž - zveřejnění - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Za Álejí, Zahradní
26. 08. 2019 Dokument "030 EX 8611/14-179 Dr..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Oznámení o návrhu OOP III/42822 Sušice
23. 08. 2019 VH-společné řízení-stavba-rozhodnutí-veřejná vyhláška
22. 08. 2019 ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
22. 08. 2019 Ž - zveřejnění - k záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 2028 v k.ú. Uherské Hradiště

XML