Obec Veselá (Pelhřimov)

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://obecvesela.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Veselá
Veselá 31
394 70 Veselá

Datová schránka: pjtazyn
E-mail: podatelna.obecvesela@centrum.cz, obecvesela@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a stanovení počtu a sídla volebního okrsku
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Změny stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce
15. 07. 2021 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce 15. 7. 2021
28. 06. 2021 DSO SOMPO - Závěrečný účet r. 2020
28. 06. 2021 DSO SOMPO - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023
28. 06. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 5. 7. 2021
28. 06. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 1. 7. 2021
28. 06. 2021 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce 29. 6. 2021
26. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Veselá za rok 2020
25. 06. 2021 DSO SOMPO - Rozpočet na rok 2021
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Projednávání návrhu zadání Územního plánu Veselá
16. 06. 2021 Státní pozemkový úřad - Oznámení o vydání pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - Realizace polních cest
07. 06. 2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 15. 6. 2021
07. 06. 2021 DSO Nová Lípa - Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
07. 06. 2021 DSO Nová Lípa - Návrh rozpočtu 2021
07. 06. 2021 DSO Nová Lípa - Návrh závěrečného účtu 2020
07. 06. 2021 DSO Nová Lípa - Pozvánka na 1. shromáždění starostů 22. 6. 2021
07. 06. 2021 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí - Rozhodnutí - Výjimka pro účely výzkumu - vlk obecný, rys ostrovid
02. 06. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán Povodí Labe
20. 05. 2021 DSO SOMPO - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
14. 05. 2021 DSO SOMPO - Návrh rozpočtu na rok 2021
13. 05. 2021 Rozpočet na rok 2021
13. 05. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023
29. 04. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 11. 5. 2021
20. 04. 2021 Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
31. 03. 2021 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13. 4. 2021
24. 03. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádného veterinárního opatření
23. 03. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 16. 3. 2021
11. 03. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 23. 3. 2021
04. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství
01. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství
27. 02. 2021 Vzory tiskopisů potřebné při cestování po okrese i mimo něj
27. 02. 2021 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření od 1. 3. 2021
23. 02. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
22. 02. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
18. 02. 2021 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
18. 02. 2021 Sčítání lidu 2021 - informace pro občany
05. 02. 2021 Daň z nemovitých věcí – prodloužení provozu informačních telefonních linek na územních pracovištích FÚ pro Kraj Vysočina
02. 02. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 9. 2. 2021
26. 01. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28. 1. 2021
23. 01. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28. 1. 2021
16. 01. 2021 Závěrečný účet obce Veselá za rok 2019
29. 12. 2020 Informace finančního úřadu - daň z nemovitostí
10. 12. 2020 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
10. 12. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 22. 12. 2020
28. 11. 2020 DSO SOMPO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
19. 11. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1. 12. 2020
19. 11. 2020 Oznámení záměru pronájmu - část obecní kolny na p. č. 99/3 v k. ú. Veselá u Častrova
23. 10. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá na roky 2021 až 2022
23. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

XML