Obec Dobšice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://obec-dobsice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dobšice
Dobšice 18
289 05 Dobšice

Datová schránka: i7dbsf8
E-mail: ou.dobsice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 09. 2021 VV - OOP č. 89/2021 - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
14. 09. 2021 VV-OOP Ministerstva zemědělství
13. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
08. 09. 2021 Vyrozumění pro členy OVK o povinné účasti na školení
08. 09. 2021 Svolání prvního zasedání členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
30. 08. 2021 Neznámí vlastníci zapsaní v KN k 1.8.2021
25. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle §4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
25. 08. 2021 VV-OOP č. 85/2021 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacicí Sány a silnicí č. II/328
25. 08. 2021 Informace o konání zasedání ZO dne 1.9.2021
24. 08. 2021 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny
18. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
13. 08. 2021 VV-OOP č. 79/2021 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 07. 2021 VV - OOP č. 71/2021 - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
12. 07. 2021 VV-OOP č. 46/2021 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
30. 06. 2021 VV-OOP č. 47/2021 - povolení zvláštního užívání silnice č. III/3289 mezí obcí Sány a silnicí č. II/328
29. 06. 2021 Závěrečný účet za rok 2020 - Svazek obcí Cidlina
29. 06. 2021 Závěrečný účet za rok 2020 - Mikroregion Střední Polabí
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy o vydání Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu územního plánu Dobšice
25. 05. 2021 Pozvánka na VH Svazku obcí Cidlina
14. 05. 2021 Informace o konání ZO dne 21.5.2021
12. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 Svazku obcí Cidlina
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
05. 05. 2021 Informace o konání zasedání ZO dne 12.5.2021
30. 04. 2021 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
28. 04. 2021 Rozhodnutí - Mimořádná manipulace - vypouštění stavidel na Sánském kanále ř. km 15,37
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - vyložení hromadného předpisného seznamu
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobšice
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. 1508188/21/2100-11460-200796 - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
07. 04. 2021 Informace o konání ZO dne 14.4.2021
30. 03. 2021 Opatření obecné povahy č. 27/2021 - Veřejná vyhláška
30. 03. 2021 Nařízení Státní veterinární správy
24. 03. 2021 Uzavírka přejezdu v obci Opolánky - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 13/2021
23. 03. 2021 Nařízení státní veterinární správy
18. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Dobšice za rok 2020
18. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Dobšice za rok 2020
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu územního plánu Dobšice
08. 03. 2021 OZV č. 1/2021 o zrušení OZV č.8/02 - Řád veřejného pohřebiště
08. 03. 2021 Řád pro pohřebiště v obci Dobšice
24. 02. 2021 Neznámí vlastníci zapsaní v KN k 1.2.2021
19. 02. 2021 Informace o konání ZO dne 26.2.2021
17. 02. 2021 Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
05. 02. 2021 Informace o konání zasedání ZO dne 12.2.2021
03. 02. 2021 8.2 Rozpočet
29. 01. 2021 Informace o konání zasedání ZO dne 5.2.2021
12. 01. 2021 Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobšice
30. 12. 2020 Zápis z VH Svazku obcí Cidlina ze dne 16.12.2020
21. 12. 2020 Informace o konání ZO dne 28.12.2020
15. 12. 2020 Nařízení o zrušení mimořádného opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi
08. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020

XML