Město Košťany

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://kostany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Košťany
Teplická 297
417 23 Košťany

Datová schránka: yixbdis
E-mail: mesto@kostany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – č.: UTP/111/2019 a jeho podmínkách Stáhnout
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost – Ficu D. Stáhnout
18. 10. 2019 Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu a kulturního vyžití mládeže – platné od 1.1.2020 Stáhnout
18. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – o místním poplatku ze psů Stáhnout
18. 10. 2019 Schválená rozpočtová opatření města Košťany – 2019 Stáhnout
15. 10. 2019 Veřejná výzva – na obsazení pracovního místa úředníka Stáhnout
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – „Odstranění výusti TP 44“ Stáhnout
09. 10. 2019 Dodatečná informace č. 1 k Výzvě pro podání cenové nabídky „Zateplení obytného domu Za Obloukem čp. 221, Košťany“ Stáhnout
09. 10. 2019 Program jednání Zastupitelstva města Košťany – 16. 10. 2019 Stáhnout
07. 10. 2019 Vyhlášení nálezu č. 11/2018 Stáhnout
27. 09. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku Stáhnout
26. 09. 2019 Výzva k podání cenové nabídky – Oprava fasády objektu městského úřadu Stáhnout
26. 09. 2019 Výzva k podání cenové nabídky – Zateplení obytného domu Za Obloukem 221, Košťany Stáhnout
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích Stáhnout
20. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Stáhnout
20. 09. 2019 Vyhlášení nálezu č. 10/2018 Stáhnout
19. 09. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku Stáhnout
17. 09. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku Stáhnout
16. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
16. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích“ – I/27 Dubí-Střelná – rekonstrukce povrchu komunikace Stáhnout
11. 09. 2019 Zastupitelstvo města Košťany 18. září 2019 Stáhnout
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – konání Košťanské pouti Stáhnout
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZe pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 Stáhnout
03. 09. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – č.: UTP/095/2019 a jeho podmínkách Stáhnout
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – stavební lešení na chodníku, Mírové nám. Stáhnout
21. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
20. 08. 2019 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci – 2. aktualizace seznamu 2019 Stáhnout
19. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – veřejné projednání Stáhnout
15. 08. 2019 Vyhlášení nálezu č. 9/2018 Stáhnout
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – konání akce Rockový nářez Stáhnout
12. 08. 2019 Veřejná výzva – na obsazení pracovního místa: samostatná účetní/samostatný účetní Stáhnout
12. 08. 2019 Veřejná výzva – na obsazení funkce vedoucího úředníka Stáhnout
07. 08. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – rekonstrukce povrchu komunikace Stáhnout
05. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
05. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
05. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
05. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – napojení vodov. a kanal. přípojky, ul. Teplická Stáhnout
02. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Vyhlášení nálezu č. 7/2018 Stáhnout
24. 07. 2019 Program jednání Zastupitelstva města Košťany – 31. 07. 2019 Stáhnout
12. 07. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – č.: UTP/073/2019 a jeho podmínkách Stáhnout
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – napojení vodovodní přípojky na stávající řad Stáhnout

XML