Město Košťany

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://kostany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Košťany
Teplická 297
417 23 Košťany

Datová schránka: yixbdis
E-mail: mesto@kostany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 07. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – č.: UTP/073/2019 a jeho podmínkách Stáhnout
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – napojení vodovodní přípojky na stávající řad Stáhnout
08. 07. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 Stáhnout
28. 06. 2019 Dodatečná informace č. 1 k Výzvě pro podání cenové nabídky „Ústřední plynové vytápění v bytových domech na sídlišti Střelná“ Stáhnout
25. 06. 2019 Výzva k podání cenové nabídky – Ústřední plynové vytápění v bytových domech na sídlišti Střelná Stáhnout
21. 06. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – Školní ul., napojení kanaliz. přípojky Stáhnout
20. 06. 2019 Vyhlášení nálezu č. 6/2018 Stáhnout
20. 06. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku Stáhnout
18. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Program jednání Zastupitelstva města Košťany – 19. 06. 2019 Stáhnout
11. 06. 2019 Výzva k podání podnětů ke změně č. 3 územního plánu města Košťany Stáhnout
11. 06. 2019 Vyhlášení nálezu č. 8/2019 Stáhnout
10. 06. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku Stáhnout
05. 06. 2019 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 Stáhnout
05. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 Stáhnout
03. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu města Košťany za rok 2018 Stáhnout
03. 06. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Bouřlivák, d.o.s. – 2018 Stáhnout
30. 05. 2019 Výzva k podání cenové nabídky – Výstavba chodníků v Košťanech 2019 – OKÁLY II. etapa Stáhnout
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – konání akce Woodstock Košťany Stáhnout
29. 05. 2019 Dokument "Dražení vyhláška – el..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – č.: UTP/045/2019 a jeho podmínkách Stáhnout
16. 05. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku Stáhnout
15. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 2/2019 Stáhnout
15. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 3/2019 Stáhnout
15. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 4/2019 Stáhnout
15. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 5/2019 Stáhnout
07. 05. 2019 Schválená rozpočtová opatření města Košťany – 2019 Stáhnout
07. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Oznámení o době a místě konání voleb Stáhnout
07. 05. 2019 Program jednání Zastupitelstva města Košťany – 15. 05. 2019 Stáhnout
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – výstavba kanalizace ul. K Zámku Stáhnout
02. 05. 2019 Dodatečná informace č. 1 k Výzvě pro podání cenové nabídky „Oprava fasády objektu městského úřadu“ Stáhnout
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2019 Stáhnout
30. 04. 2019 Dokument "Dražení vyhláška – el..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce Stáhnout
25. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí Stáhnout
25. 04. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku Stáhnout
25. 04. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku – Hampuš Stáhnout
25. 04. 2019 Záměr směny nemovitého majetku Stáhnout
24. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 – o výjimečném zkrácení doby nočního klidu Stáhnout
24. 04. 2019 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – o změně kategorie pozemní komunikace – zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Stáhnout
18. 04. 2019 Výzva k podání cenové nabídky – Oprava fasády objektu městského úřadu Stáhnout
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – z důvodu výstavby kanalizace Stáhnout
11. 04. 2019 Program jednání Zastupitelstva města Košťany – 17. 04. 2019 Stáhnout
09. 04. 2019 Dokument "Zrušení dražení vyhlá..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy_MZe rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1-3 lesního zákona Stáhnout
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška – provádění zeměměřičských prací na území města Stáhnout
02. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí Stáhnout

XML