Obec Krsy

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://krsy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Krsy
Krsy 1
330 38 Krsy

Datová schránka: 3rwavnk
E-mail: obeckrsy@volny.cz, krsy@obecni-urad.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - honitba Umíř
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - honitba Umíř
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - honitba Umíř
23. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Krsy
23. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Krsy
23. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Krsy
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ke kůrovcové kalamitě
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy - doplnění
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané 3.4.2019
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
23. 06. 2020 SBĚRNÝ DVŮR NEČTINY
23. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V K. Ú. KEJŠOVICE,KRSY,POLÍNKA, TRHOMNÉ DO KATEGORIE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Krsy č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krsy a jijích místních částech
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2012
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1998
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích
23. 06. 2020 Opatření obce Krsy č.1/2002 - Řád veřejného pohřebiště
23. 06. 2020 Vyhláška č.1/2003 o závazných částech územního plánu obce
23. 06. 2020 VYHLÁŠKA č.1/2005 o symbolech obce Krsy
23. 06. 2020 o místních poplatcích 2/2003
23. 06. 2020 Pozvánka za veřejné zasedání zastupitelstva obce Krsy
23. 06. 2020 Záměr na prodej pozemků k. ú. Trhomné za účelem narovnání majetkoprávního stavu
23. 06. 2020 Záměr na prodej dlouhodobého hmotného majetku
23. 06. 2020 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě s Městem Všeruby o výkonu přenesené působnosti - přestupkovou agendu
23. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené půsovnosti
23. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva s obcí Všeruby
23. 06. 2020 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouva o přenesené působnosti na úseku přestupků
23. 06. 2020 Informace k náhradní rodinné péči
23. 06. 2020 Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!
23. 06. 2020 Informační kampaň - možnost úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
23. 06. 2020 Neznámý vlastník - nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí - informace veřejnosti
23. 06. 2020 Výzva vlastníkům pozemků v k.ú.Krsy a Trhomné-nedostatečně identifikovaný -neznámý vlastník v katastru nemovitostí
23. 06. 2020 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1.8.2017
23. 06. 2020 Oznámení o nedostatečně určitě identifikovaných osob v katastru nemovitostí-neznámý vlastník
23. 06. 2020 INFORMACE PRO VEŘEJNOST - Neznámý vlastník nemovitých věcí v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
23. 06. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.2/2020
23. 06. 2020 Schválené rozpočtové opatření 3/2020
23. 06. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.1/2020
23. 06. 2020 Schválený rozpočet obce Krsy na rok 2020
23. 06. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022
23. 06. 2020 Schválený závěrečný účet obce Krsy 2018 vč.příloh
23. 06. 2020 Nařízení- mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-varroázy včel v Plzeňském kraji
23. 06. 2020 Změna rozpočtu Svazku obcí Krašov na rok 2020-rozpočtové opatření č.1
23. 06. 2020 Schválený závěrečný účet Svazku obcí Krašov za rok 2019
23. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu DSO Svazku obcí Krašov za rok 2019
23. 06. 2020 Schválený Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled na 2021-2023 DSO Svazku obcí Krašov
23. 06. 2020 Závěrečný účet Svazku obcí Krašov za rok 2018
23. 06. 2020 Schválený rozpočet 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 DSO Svazku obcí Krašov
23. 06. 2020 Rozpočtový výhled DSO Svazku obcí Krašov na 2018-2020

XML