Obec Kvítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://www.kvitkov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kvítkov
Kvítkov 57
470 01 Kvítkov

Datová schránka: gbkbsuz
E-mail: kvitkov@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
21. 09. 2020 Oznámení o místě a datu konání voleb do Senátu
21. 09. 2020 Oznámení o místě a datu konání voleb do zastupitelstva kraje
09. 09. 2020 Vyrozumění o konání školení volebních komisí Volby do ZK a Senátu 2020
07. 09. 2020 Zasedání okrskové volební komise
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška změna 2ÚP Kvítkov
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP text
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP text odůvodnění
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP text srovnávací
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP základní členění území
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP koncepce veřejné infrastruktury
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP hlavní výkres
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP veřejně prospěšné stavby
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP koordinační výkres
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP Širší vztahy
04. 09. 2020 Změna 2 ÚP ZPF
01. 09. 2020 Řád veřejného pohřebiště Kvítkov
28. 08. 2020 Řád veřejného pohřebiště Kvítkov
17. 08. 2020 Infomace o počtu a sídle volebního okrsku- volby do ZK
17. 08. 2020 Infomace o počtu a sídle volebního okrsku- volby do Senátu
04. 08. 2020 Záměr prodeje pozemku
27. 07. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
23. 07. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č- 1/2020
20. 07. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
10. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Peklo
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška-mávrh opatření obecné povahy, výzva k uplatnění připomínek nebo námitek silnice III/2626
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - dočasné vyloučení vstupu do lesa
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - společné stanovisko rekonstrukce III/2624
08. 06. 2020 Usnesní z veřejného zasedání 28.5.2020
08. 06. 2020 Usnesení z eřejného zasedání 28.4.2020
08. 06. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2019
08. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Kvítkov
27. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSOPeklo na rok 2019
27. 05. 2020 Návrh závěrečného úřadu DSO Peklo
21. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
11. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
08. 05. 2020 Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 85
08. 05. 2020 Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 84
08. 05. 2020 Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 83
08. 05. 2020 Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 82
08. 05. 2020 Usnesení vlády č 509
06. 05. 2020 Vyúčtování cen vodného a stočného rok 2019
01. 05. 2020 Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 81
01. 05. 2020 Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 80
01. 05. 2020 Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 75
01. 05. 2020 Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 74
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška FÚ
27. 04. 2020 Informační leták FÚ
27. 04. 2020 Informace složenky FÚ

XML