Město Podivín

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://podivin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Podivín
Masarykovo nám. 180/20
691 45 Podivín

Datová schránka: 47gbznw

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 MěÚ Podivín SÚ - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby čj. MUP-1795/2019-SÚ-Šv
17. 09. 2019 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 18.10.2019 čj. 203 EX 31601/14-59
17. 09. 2019 ZŠ Podivín - Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019
17. 09. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.09.2019
12. 09. 2019 Město Podivín - Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky "Revitalizace vegetace v extravilánu"
09. 09. 2019 Detail
04. 09. 2019 Detail
04. 09. 2019 Detail
04. 09. 2019 Detail
04. 09. 2019 Detail
03. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212
02. 09. 2019 DSO LVA Lednice - Pozvánka na valnou hromadu 10.9.2019
29. 08. 2019 Detail
29. 08. 2019 Detail
29. 08. 2019 Detail
29. 08. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el.energie 10.09.2019
29. 08. 2019 MěÚ Břeclav - VV - Rozhodnutí povolení k nakládání s vodami, spol. povolení Mokřad Bažina v k.ú. Podivín
28. 08. 2019 Detail
28. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 k rozpočtu na rok 2019
28. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019 k rozpočtu na rok 2019
28. 08. 2019 ŠJ při ZŠ Podivín - návrh na úpravu rozpočtu č.1 na rok 2019
26. 08. 2019 MěÚ Břeclav - VV - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 08. 2019 Výluky a omezení provozu na trase 255 Hodonín - Zaječí 27.8. a 29.8.2019
26. 08. 2019 Výluky a omezení provozu na trase 255 Hodonín - Zaječí 28.8.2019
26. 08. 2019 Výluky a omezení provozu na trase 255 Hodonín - Zaječí 2.9.- 3.9.2019
26. 08. 2019 Výluky a omezení provozu na trase 250 Břeclav - Brno 31.8.2019
22. 08. 2019 Detail
21. 08. 2019 ÚZSVM - Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - Podivín
20. 08. 2019 Dokument "MěÚ Břeclav - Veřejná..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Město Podivín - Pozvánka na VI. zasedání ZM 26.8.2019
16. 08. 2019 Výluky a omezení provozu na trase 255 Hodonín - Mutěnice 19.- 20.8.2019
16. 08. 2019 Výluky a omezení provozu na trase 255 Hodonín - Čejč 21.-22.8.2019
16. 08. 2019 Výluky a omezení provozu na trase 255 Hodonín - Kobylí 23.- 26.8.2019
15. 08. 2019 MěÚ Břeclav - Sdělení - vyhlášení uplatňování odchylného postupu při ochraně špačka obecného
14. 08. 2019 BPS Uherčice - Oznámení o aplikaci přípravku pro hubení hlodavců
12. 08. 2019 Město Podivín - Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky - veřejná zakázka - revitalizace vegetace v extravilánu města Podivína
09. 08. 2019 Detail
08. 08. 2019 MěÚ Podivín SÚ - Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby čj. MUP-1795/20019-SÚ-Šv
02. 08. 2019 RM Podivína - Záměr pronájmu pozemku p.č. 1780/15 v k.ú. Podivín
01. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Most..." již není dostupný.
01. 08. 2019 Správce konkurzní podstaty Ing. Vilém Barák - Oznámení o soudním smíru - prodeji nemovitosti domu čp. 518 v k.ú. Podivín
01. 08. 2019 Dokument "MěÚ Podivín SÚ - Veře..." již není dostupný.
31. 07. 2019 MěÚ Břeclav - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Podivín - lokalita "Šutráky"
31. 07. 2019 MěÚ Břeclav - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního, společného územního a stavebního řízení a pozvánka k ústnímu jednání - "Mokřad Bažina v k.ú. Podivín"
30. 07. 2019 Dokument "FÚ Břeclav - Dražební..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Detail
26. 07. 2019 Detail
26. 07. 2019 Detail
26. 07. 2019 Detail
26. 07. 2019 Detail

XML