Obec Skršín

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://skrsin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Skršín
Skršín 48
434 01 Skršín

Datová schránka: c35a35a
E-mail: ekonom@skrsin.cz, starosta@skrsin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2020 Ohlášení - místní poplatek za užívání veřejného prostranství
08. 07. 2020 Usnesení z 8. zasedání ZO Skršín - rok 2020
07. 07. 2020 ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 565/3, K.Ú. SKRŠÍN
07. 07. 2020 ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 532/1, K.Ú. DOBRČICE U SKRŠÍNA
01. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
22. 06. 2020 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SKRŠÍN
22. 06. 2020 Pozvánka na 8. ZO Skršín
03. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019
04. 05. 2020 Usnesení ze 7. zasedání ZO Skršín - rok 2020
30. 04. 2020 Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočně za rok 2019
29. 04. 2020 Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 v plném znění
29. 04. 2020 Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 - zkrácené znění
29. 04. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti ppč. 43/1
29. 04. 2020 Oznámení na úřední desce
29. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
29. 04. 2020 Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 v plném znění
29. 04. 2020 Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 - zkrácené znění
29. 04. 2020 ZVEŘEJNĚNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška - FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - ROK 2020
20. 04. 2020 Pozvánka na 7. ZO Skršín
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - ROK 2020
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad - provádění prací - Skršín
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - doplnění a změny
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
24. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Oznámení o zrušení konzultace - KoPÚ Skršín
12. 03. 2020 Oznámení na úřední desce
12. 03. 2020 Návrh - Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 v plném znění
12. 03. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
12. 03. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
12. 03. 2020 Rozvaha za rok 2019
12. 03. 2020 Výkaz zisku a ztráty za rok 2019
12. 03. 2020 Příloha za rok 2019
12. 03. 2020 Návrh - Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 - zkrácené znění
05. 03. 2020 Pověření ke vstupu - BPEJ - Dobrčice u Skršína
02. 03. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - zajištění udržovacích prací na vodovodním řadu
13. 02. 2020 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - Dobrčice
13. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška DD ..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Usnesení ze 6. zasedání ZO Skršín - rok 2020
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh OOP č. 1/2020 - CHKO
05. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Záměr pronájmu pozemku p. č. 97/1
29. 01. 2020 OZV č. 1/2020 - místní poplatky za veřejná prostranství
29. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 9
27. 01. 2020 Zveřejnění rozpočtového hospodaření 2020
27. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
21. 01. 2020 Pozvánka na 6. ZO Skršín
20. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o o..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 8

XML