Obec Dřevěnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://drevenice.org

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dřevěnice
Dřevěnice 56
507 13 Dřevěnice

Datová schránka: sska6si
E-mail: ou.drevenice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2019
02. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
01. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2019
20. 05. 2019 Porovnání cen pro vodné a stočné
20. 05. 2019 Rozbory vody
03. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2019
26. 04. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2019
17. 04. 2019 Porovnání cen pro vodné a stočné
17. 04. 2019 Rozbory vody
09. 04. 2019 Změna územního plánu č. 1
05. 04. 2019 Rozhodnutí povolení kácení stromů
27. 03. 2019 Rozhodnutí povolení kácení stromů
20. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2019
14. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2019
06. 03. 2019 Smlouva na výměnu osvětlení
06. 03. 2019 Smlouva na opravu křížku v Dolánkách
06. 03. 2019 Smlouva na opravu cesty v Dolánkách
06. 03. 2019 Smlouva na dotaci z KHK na výstavbu vodojemu
06. 03. 2019 Smlouva o zajištění servisních prací kanalizace a ČOV
06. 03. 2019 Kupní smlouva vodovod Dřevěnice - Radim
06. 03. 2019 Mandátní smlouva obec Dřevěnice a TDI Ing. Myška
06. 03. 2019 Smlouva o dílo - kanalizační přípojky
06. 03. 2019 Dohoda o poskytnutí dotace na opravu sakrálních památek
06. 03. 2019 Smlouva na výstavbu kanalizace a ČOV
06. 03. 2019 Rozpočtové opatření 5/2017
06. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2017
06. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2017
06. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2017
06. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2017
06. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2018
06. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2018
06. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstvo březen 2018
06. 03. 2019 Záměr prodeje pozemků
06. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Zp..." již není dostupný.
06. 03. 2019 Změna územního plánu č.1
06. 03. 2019 Záměr prodeje pozemků
06. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva únor 2018
06. 03. 2019 Výsledky voleb prezidenta České republiky 2. kolo
06. 03. 2019 Výsledky volby prezidenta České republiky 1. kolo
06. 03. 2019 Rozhodnutí - pasport místních komunikací
06. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce leden 2018
06. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení pasport místních komunikací
06. 03. 2019 Záměr prodeje pozemků
06. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva prosinec 2017
06. 03. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Nařízení vlastníkům lesů
06. 03. 2019 Návrh rozpočtového výhledu 2019-2021
06. 03. 2019 Záměr prodeje pozemku KN 1282
06. 03. 2019 Vyhláška - Návrh zadání územního plánu obce Lužany
06. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2017

XML