Obec Odrava

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://obec-odrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Odrava
Odrava 22
350 02 Odrava

Datová schránka: 942asx3
E-mail: ou.odrava@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Oznámení - DOVOLENÁ 23.7.2021
22. 07. 2021 Návrh koncepce - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
22. 07. 2021 Zrušení ochranného opatření ze dne 29.6.2021 k omezení překročení stát.hranice ČR
20. 07. 2021 Rozpočtový výhled obce Odrava
20. 07. 2021 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 + Závěrečný účet obce Odrava za rok 2020
19. 07. 2021 Ochranné opatření_Omezení překročení stát.hranice ČR s účinností od 19.7.2021 do odvolání
19. 07. 2021 Sdělení MZ_Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy s účinností od 19.7.2021
19. 07. 2021 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
16. 07. 2021 ČEZ Distribuce - leták - Informace-odstávky elektřiny už jen elektronicky
16. 07. 2021 Hurá prázdniny - akce pro děti 31.7.2021
15. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
12. 07. 2021 Sdělení MZ_Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým,středním a vysokým rizikem nákazy platné s účinností od 12.7.2021
09. 07. 2021 Ochranné opatření_Omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9.7.2021
09. 07. 2021 Ochranné opatření_Vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy od 9.7.-31.7.2021
30. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Odrava č.2/2021 o místním poplatku z pobytu
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška_Pověření odborného lesního hospodáře
30. 06. 2021 Sdělení MZ_Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým,středním a vysokým rizikem nákazy platné s účinností od 28.6.2021
30. 06. 2021 Mimořádné opatření_Omezení obchodu a služeb s účinností od 26.6.2021
30. 06. 2021 Mimořádné opatření_Ochrana dýchacích cest s účinností od 1.7.2021
30. 06. 2021 Ochranné opatření_Omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 1.7.2021 do odvolání
30. 06. 2021 Ochranné opatření_Nařízení zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy platné s účinností od 1.7.-31.7.2021
30. 06. 2021 Změna mimořád.opatření k omezení maloobchod.prodeje a služeb s účinností od 22.6.2021
29. 06. 2021 Informace - Očkování nezletilých 12-15 let (včetně)
24. 06. 2021 Oznámení - uzavření úřadu z důvodu dovolené 28.6.2021
22. 06. 2021 Sdělení MZ - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým,středním a vysokým rizikem nákazy s účinností od 22.6.2021
22. 06. 2021 Změna mimořád.opatření k omezení maloobchopd.prodeje a služeb s účinností od 22.6.2021
21. 06. 2021 Ochranné opatření - Omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 21.6.2021
21. 06. 2021 Sdělení MZ - Seznam zemí nebo jejich částí s vysokým, středním a nízkím rizikem nákazy platné s účiností od 21.6.2021
21. 06. 2021 PČR - Evropský den proti vloupání 16.6.2021
18. 06. 2021 Zrušení mimořádného opatření
17. 06. 2021 Program 7.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.6.2021
15. 06. 2021 Pozvánka na jednání Shromáždění MCH dne 29.6.2021
14. 06. 2021 Program jednání OZ dne 22.6.2021
14. 06. 2021 Sdělení MZ - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy covid-19 od 14.6.2021
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Oprava zřejmých nesprávností
08. 06. 2021 Mimořádné opatření - Ochrana dýchacích cest s účinností od 8.6.2021 do odvolání
08. 06. 2021 Mimořádné opatření - Omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 8.6.2021
07. 06. 2021 Sdělení MZ_Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým,středním a vysokým rizikem nákazy covid-19 s účinností od 7.6.2021
04. 06. 2021 Krajská hygienická stanice - Pozvánka na zkoušku ze znalosti hub
04. 06. 2021 Krajská hygienická stanice - Pozvánka na zkoužku ze znalosti hub
02. 06. 2021 Změna mimoř.opatření - Ochrana dýchacích cest s účinností od 1.6.2021
02. 06. 2021 Změna mimoř.opatření - Omezení maloobchod.prodeje a služeb s účinností od 1.6.2021
31. 05. 2021 Úřední hodiny pro veřejnost 31.5.- 4.6.2021 - dovolená
31. 05. 2021 Ochranné opatření - Omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 1.6.2021
31. 05. 2021 Mimořádné opatření - Omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31.5.2021
31. 05. 2021 S|dělení MZ - Seznam zemí nebi jejich částí s nízkým,střední a vysokým rizikem nákazy s účinností od 31.5.2021
31. 05. 2021 Ministerstvo životního prostřední - Návrh OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 Ministerstvo zemědělství - Oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
24. 05. 2021 DSO Kamenné Vrchy - Pozvánka na valnou hromadu 10.6.2021
20. 05. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

XML