Město Miroslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://mesto-miroslav.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Miroslav
nám. Svobody 1/1
671 72 Miroslav

Datová schránka: vg8bcqd
E-mail: urad@mesto-miroslav.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2021 Rozpočtového opatření č. 15/2020
18. 01. 2021 Záměr pronájmu nebytového prostoru – nám. Svobody 22
14. 01. 2021 Exekuční příkaz
14. 01. 2021 Silnice I/53, Miroslav – Branišovice
05. 01. 2021 Zveřejnění záměru pachtu pozemku
05. 01. 2021 Společné povolení veřejnou vyhláškou
21. 12. 2020 Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu 2022 – 2023 Mikroregionu Miroslavsko
18. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2021
04. 12. 2020 Pacht pozemku 2721/1
04. 12. 2020 Pacht pozemku 2720/1
04. 12. 2020 Pacht pozemku 1238
04. 12. 2020 Prodej domu čp. 103
26. 11. 2020 TJ Miroslav - Dodatek č. 1
24. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 – 2023 – Mikroregion Miroslavsko
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 – Mikroregion Miroslavsko
23. 11. 2020 Prodloužení pachtovní smlouvy - Statek, a.s.
23. 11. 2020 Pachtovní smlouva - Agrodružstvo
23. 11. 2020 Prodloužení pachtovní smlouvy - Agrodružstvo
20. 11. 2020 Zveřejnění záměru směny pozemků
12. 11. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
12. 11. 2020 Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor
12. 11. 2020 Záměr výpůjčky nebytového prostoru
09. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 14/2020
09. 11. 2020 Záměr prodeje části pozemku
06. 11. 2020 Záměr pronájmu nebytového prostoru
03. 11. 2020 Záměr směny pozemků
02. 11. 2020 Nabídka pozemků k pronájmu
27. 10. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 13/2020
27. 10. 2020 Oznámení o zveřejnění RO č. 3/2020 Mikroregionu Miroslavsko
26. 10. 2020 Záměr pachtu pozemku p.č. 1238
26. 10. 2020 Změna předmětu pachtovní smlouvy
26. 10. 2020 Záměr prodloužení a dílčí změny předmětu pachtovní smlouvy – Statek Miroslav, a.s.
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
15. 10. 2020 Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku - 2020
14. 10. 2020 Dotace - Dodatek č. 1 - FC Miroslav
13. 10. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 12/2020
13. 10. 2020 Záměr prodeje nemovitosti čp. 103
12. 10. 2020 Záměr pachtu p.č. 2721/1 v k.ú. Miroslav
12. 10. 2020 Záměr pachtu p.č. 2720/1 v k.ú. Miroslav
01. 10. 2020 Oznámení volného bytu č. 4-2020
29. 09. 2020 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 394/1
15. 09. 2020 Oznámení výpůjčky nebytového prostoru
15. 09. 2020 Oznámení zveřejnění pronájmu pozemku
03. 09. 2020 Směna pozemků p.č. 6135, 6143
03. 09. 2020 Směna pozemků p.č. 2675/10
03. 09. 2020 Směna pozemků p.č. 6157, 5962, 5975
01. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 9/2020
31. 08. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
13. 08. 2020 Veřejná vyhláška
31. 07. 2020 Dokument "Usnesení – dražební v..." již není dostupný.

XML