Obec Horní Bukovina

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://hornibukovina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Bukovina
Horní Bukovina 56
295 01 Horní Bukovina

Datová schránka: kreb576
E-mail: oubukovina@quick.cz, ou.bukovina@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
14. 10. 2021 Usnesení ze dne 8.9.2021
11. 10. 2021 Nařízení č. 1/2021 města Mn.Hradiště - určené úseky ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
29. 09. 2021 Aukční vyhláška na aukci nemovitého majetku - UZSVM
24. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb
22. 09. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství
20. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o termínech školení k volbám
14. 09. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
10. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
07. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
06. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
01. 09. 2021 Program zasedání zastupitelstva dne 8.9.2021
25. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
25. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - uplatnění osvobození
16. 08. 2021 ÚZSVM - výzva pro veřejnost
16. 08. 2021 ÚZSVM - informace
16. 08. 2021 ÚZSVM - přehled vlastníků
13. 07. 2021 Usnesení zastupitelstva ze dne 11.6.2021
29. 06. 2021 Informace Ministerstva vnitra - občanské průkazy 28.7.-.1.8.2021
25. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Rally Bohemia 2021
25. 06. 2021 Dopravní značení při konání závodu Rally Bohemia 2021
15. 06. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2020
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 06. 2021 Program zasedání zastupitelstva dne 11.6.2021
28. 05. 2021 Usnesení ze dne 24.3.2021
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP - Ministerstvo zemědělství
28. 05. 2021 Výkaz plnění rozpočtu za období 12/2020
28. 05. 2021 Rozvaha 12/2020
28. 05. 2021 Výkaz zisku a ztrát 12/2020
28. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
28. 05. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
19. 05. 2021 Záměr obce pronajmout část pozemku
12. 05. 2021 Usnesení zastupitelstva ze dne 24.3.2021
10. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.1/2021
10. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
30. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2020 - VaK MB, a.s.
29. 04. 2021 Vyhlášení elektronické AUKCE – Horní Bukovina (id. spol. podíl ve výši 1/6 p.p.č. 679)
29. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné Horní Bukovina za rok 2020
22. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2021
16. 04. 2021 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Zábrdka
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
26. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Horní Bukovina č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
22. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 03. 2021 Program zasedání zastupitelstva dne 24.3.2021
15. 03. 2021 Žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. včetně odpovědi
22. 02. 2021 Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - přehled vlastníků
22. 02. 2021 Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
22. 02. 2021 Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - informace
17. 02. 2021 Aukční vyhláška na aukci nemovitého majetku 2 - UZSVM

XML