Město Hrádek

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://mestohradek-ro.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hrádek
Náměstí 8. května 270
338 42 Hrádek

Datová schránka: jmsbwvw
E-mail: evidence@mestohradek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2021 Poznatek - dlouhodobě odstavené vozidlo
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
23. 02. 2021 Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
23. 02. 2021 Mimořádné opatření - izolace a karanténa
23. 02. 2021 Mimořádné opatření - certifikát o dokončení očkování
18. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
17. 02. 2021 Záměr pronajmout nebytový prostor - místnost v suterénu budovy domu kultury
17. 02. 2021 Městský úřad - úřední hodiny od 17.2.2021
15. 02. 2021 Pozvánka na zasedání č. 2 Zastupitelstva města Hrádek konané 25.2.2021
12. 02. 2021 Nařízení Rady Města Hrádek č. 1/2021 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních motorových vozidel, vraků a autovraků a přidružených služeb na území města Hrádek
09. 02. 2021 Poznatek - dlouhodobě odstavené vozidlo
02. 02. 2021 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu - "Projektová dokumentace k akci Rekonstrukce domu č.p. 8, na bytové jednotky, Hutnická ulice, Hrádek, projekt ve stupni společného povolení ÚR a SP, inženýrská činnost a zajištění stav. pov.
29. 01. 2021 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
25. 01. 2021 Finanční správa - do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
19. 01. 2021 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Hrádek č. 1 ze dne 7.1.2021
19. 01. 2021 Přijatá usnesení ze zasedání ZM Hrádek č. 1 ze dne 7.1.2021
15. 01. 2021 Rozpočet města Hrádek na rok 2021
15. 01. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Hrádek na období 2022-2023
15. 01. 2021 Výpis z usnesení - rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
15. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2023
15. 01. 2021 Žádost o dotaci města Hrádek 2021
13. 01. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
12. 01. 2021 2 Dotační programy 2021
08. 01. 2021 Usnesení vlády o změně krizových opatření
08. 01. 2021 Výzva k podávání žádostí o dotace DP města Hrádek 2021
28. 12. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizových opatření
28. 12. 2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Hrádek č. 6 ze dne 17.12.2020
28. 12. 2020 Přijatá usnesení z jednání ZM č. 6 ze dne 17.12.2020
23. 12. 2020 Pozvánka na zasedání č. 1 Zastupitelstva města Hrádek dne 7.1.2021
18. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška města Hrádek č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. 12. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
16. 12. 2020 HB DSO Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021
16. 12. 2020 HB DSO Informace o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2022-2026
14. 12. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
10. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 6 - 2020
10. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 7- 2020
10. 12. 2020 Usnesení vlády
09. 12. 2020 Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
09. 12. 2020 Usnesení vlády - hromadné akce a omezení provozu maloob. prodeje a služeb
07. 12. 2020 Hospodaření 1-11-2020
07. 12. 2020 Pozvánka na zasedání č. 6 Zastupitelstva města Hrádek
04. 12. 2020 Plzeňský kraj - Prodej pozemku
04. 12. 2020 Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců
03. 12. 2020 Otevírací doba knihovny od 7.12.2020
03. 12. 2020 Úřední hodiny Městského úřadu od 19.10.2020
02. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu města města Hrádek na rok 2021
01. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu města Hrádek na léta 2022-2023
01. 12. 2020 Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 3.12.2020
01. 12. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

XML