Obec Boleboř

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://bolebor.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Boleboř
Boleboř 57
431 21 Boleboř

Datová schránka: y88aqxy
E-mail: ou-bolebor@volny.cz, bolebor@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru Chomutov, Jirkov
11. 01. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
29. 12. 2020 Usnesení ze 14. zasedání konaného dne 17.12.2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 5
21. 12. 2020 Schválený rozpočet na rok 2021
21. 12. 2020 Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
10. 12. 2020 Usnesení ze 13. zasedání konaného dne 30.11.2020
07. 12. 2020 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu pro rok 2021
01. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu obce Boleboř pro roky 2021-2024
01. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 4
24. 11. 2020 Program rozvoje obce Boleboř na období let 2020-2030
23. 11. 2020 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Boleboř
18. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně střednědobého výhledu na roky 2021-2023
16. 11. 2020 Oznámení o záměru obce Boleboř prodat p.p.č. 663/29 v k.ú. Boleboř
13. 11. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Lesenska pláň na rok 2021
13. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Lesenská pláň na roky 2022-2024
11. 11. 2020 Oznámení o záměru obce Boleboř prodat p.p.č. 663/38 v k.ú. Boleboř
11. 11. 2020 Oznámení o záměru obce Boleboř prodat p.p.č. 721/2 v k.ú. Orasín
11. 11. 2020 Oznámení o záměru obce Boleboř odkoupit p.p.č. 568/12 v k.ú. Boleboř
04. 11. 2020 Oznámení o záměru bezúplatného vlastnictví stavby ve vlastnictví obce Boleboř
15. 10. 2020 Oznámení o záměru obce Boleboř pronajmout pozemkové parcely č. 781/10 část a 781/9 část v k.ú. Orasín
15. 10. 2020 Oznámení o záměru obce Boleboř prodat část parcely č. 663/14 v k.ú. Boleboř
06. 10. 2020 Smlouva č. 06561961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
29. 09. 2020 Usnesení z 12. zasedání konaného dne 14.9.2020
27. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 3
27. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 2
27. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 1
23. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou o konání 2. veřejného projednání návrhu Územního plánu Boleboř pro katastrální území Boleboř, Orasín a Svahová
23. 09. 2020 Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
17. 09. 2020 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
07. 09. 2020 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Boleboř
01. 09. 2020 Oznámení o vyhrazených plochách pro vylepování volebních plakátů
26. 08. 2020 Jmenování zapisovatele OVK
18. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - zákaz odběru povrchových vod
04. 08. 2020 Stanovení počtu členů volební okrskové komise
29. 07. 2020 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“
24. 06. 2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
22. 06. 2020 Usnesení z 11. zasedání konaného dne 15.6.2020
22. 06. 2020 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
22. 06. 2020 Rozpočty - Schválený závěrečný účet
11. 06. 2020 Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
08. 06. 2020 Oznámení o záměru prodat pozemek č. 812/27 v k.ú. Orasín
08. 06. 2020 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Boleboř
05. 06. 2020 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019
01. 06. 2020 Žádost o povolení kácení dřevin

XML