Město Ivanovice na Hané

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://ivanovicenahane.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ivanovice na Hané
Palackého náměstí 796/11
683 23 Ivanovice na Hané

Datová schránka: hqrbdwa
E-mail: posta@ivanovicenahane.cz, mesto@ivanovicenahane.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 ÚZSVM,pracoviště Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BVY/16/2019 a jeho podmínkách,k.ú.Ivanovice n.H.,parcela č.1981/2 a stavba,čj.UZSVM/BVY/2127/2019-BVYM
24. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
23. 04. 2019 KrÚ JMK,odb.dopravy-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov-Přerov-Fulnek-označní uzavirky a objížďky silnice I/47 při realizaci stavby rekonstrukce chodníku čj. JMK 57273/2019
17. 04. 2019 ÚZSVM Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BVY/14/2019,Pustiměř,parcela č. 252/6,stavba,čj. UZSVM/BVY/2376/2019-BVYM
15. 04. 2019 ÚZSVM Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí BVY/15/2019-Hoštice parcela 810/3 čj. 2284/BVY/2019-BVYM
12. 04. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Aukční vyhláška-nemovitost-stav.objekt SO 201 vodovodní řad čj.2407/BVY/2019-BVYM
12. 04. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Aukční vyhláška-nemovitost-stav.objekt SO 201 vodovodní řad čj.2407/BVY/2019-BVYM
10. 04. 2019 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru propachtovat pozemky v Ivanovicích n.H.v zahrádkářské lokalitě "Alej"
10. 04. 2019 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru města prodal DHM - traktor ZETOR
09. 04. 2019 VOLBY DO EP-Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP v Ivanovicích n.H.
09. 04. 2019 VOLBY DO EP-Upozornění pro občany států EU-žádost o zápis do seznamu voličů či jeho dodatku
05. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství-Opatření obecné povahy-rozhodnátí o následujících opatřeních odchylných od lesního zákona čj. 18918/2019-MZE-16212
03. 04. 2019 Město Ivanovice n.H.-Usnesení 4/19 ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města
26. 03. 2019 Dokument "Územní rozhodnutí - r..." již není dostupný.
22. 03. 2019 Městský úřad Ivanovice n.H.-VOLBY DO EP - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
21. 03. 2019 Dokument "PROKONZULTA, a.s.-Ele..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Město Ivanovice na Hané - Rozpočet města na rok 2019
20. 03. 2019 ÚZSVM odb. Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BVY/10/2019 a jeho podmínkách,k.ú. Lysovice.,stav.parcela,UZSVM/BVY/1371/2019-BVYM
12. 03. 2019 Dokument "Stavební úřad Ivanovi..." již není dostupný.
12. 03. 2019 Ministerstvo životního prostředí-Veřejná vyhláška-návrh opatření obec.povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území JMK
12. 03. 2019 Město Ivanovice n.H.-Nabídka bytu k pronájmu v Ivanovicích n.H., Tyršova č.p.4,byt č. 8
12. 03. 2019 Dokument "Stavební úřad Ivanovi..." již není dostupný.
08. 03. 2019 KrÚ JMK, odb.dopravy-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov-Přerov-Fulnek z důvodu uzavírky m.komunikace-Rekonstrukce chodníku v Ivanovicích n.H.čj. JMK 37056/2019
07. 03. 2019 Dokument "Stavební úřad Ivanovi..." již není dostupný.
07. 03. 2019 ÚZSVM, ÚP Brno, pracoviště Vyškov- Aukční vyhláška-stavební objekt SO 201-vodovodní řad v délce 837,07 m v Ivanovicích n.H., 71/BVY/2019-BVYM
06. 03. 2019 Město Ivanovice na Hané - Svolání 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice n.H. + program
05. 03. 2019 ÚZSVM odb. Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BVY/9/2019,k.ú.Lysovice,parc.č. 181, st.181, čj. UZSVM/BVY/874/2019-BVYM
26. 02. 2019 ÚZSVM-Výzva občanům,vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou v KN označení dostatečně určitě aktualizace únor 2019
25. 02. 2019 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru odprodat pozemek k.ú.Chvalkovice na Hané, par.č.3443
25. 02. 2019 Město Ivanovice na Hané-Návrh rozpočtu města Ivanovice na Hané na rok 2019
20. 02. 2019 SO Ivanovická brána - Rozpočet na rok 2019
18. 02. 2019 ÚZSVM odb.Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení č.BVY/3/2019 na odkup pozemků v k.ú.Vyškov,čj. UZSVM/BVY/237/2019-BVYM
13. 02. 2019 MěÚ Vyškov,OÚPR-Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Švábenice pořizované zkráceným postupem, čj. MV6439/2019/OÚPR
13. 02. 2019 ÚZSVM, ÚP Brno,pracoviště Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BVY/5/2019 a jeho podmínkách čj. UZSVM/BVY/334/2019-BVYM
11. 02. 2019 Město Ivanovice na Hané - Usnesení 3/19 ze 3. veřejného zasedání ZM Ivanovice na Hané
11. 02. 2019 SO Ivanovická brána-Návrh rozpočtu SO na rok 2019, Závěrečný účet SO za rok 2018
11. 02. 2019 SO Ivanovická brána - Pozvánka na jednání Valné hromady svazku obcí Ivanovická brána dne 19.02.2019 ve 13 hod.
22. 01. 2019 MěÚ Vyškov,OÚPR-Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ivanovice na Hané za období 01/2015-01/2019, čj. MV2719/2019/OÚPR
22. 01. 2019 MěÚ Vyškov,OÚPR-Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ivanovice na Hané za obdotí 01/2015-01/2019, čj. MV2719/2019/OÚPR
16. 01. 2019 Dokument "KrÚ JMK, odbr.ÚP a SŘ..." již není dostupný.
16. 01. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
15. 01. 2019 Město Ivanovice n.H.-Svolání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 24.01.2019 v 18 hod. + program
10. 01. 2019 Honební společenstvo Chvalkovice na Hané-Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Chvalkovice na Hané
07. 01. 2019 Město Ivanovice n.H.-Záměr odprodat pozemek k.ú.Chvalkovice na Hané parc.č. 254/61
07. 01. 2019 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru odprodat pozemky k.ú. Ivanovice na Hané, parc.č. 894/27 a 894/52
07. 01. 2019 Město Ivanovice na Hané - Nabídka pozemků k prodeji-stavební pozemky ulice Nová, Ivanovice na Hané, parc.č. 894/27 a 894/52
04. 01. 2019 Smlouva s TJ Slovan Ivanovice na Hané - záloha na energie
21. 12. 2018 Město Ivanovice n.H.-Usnesení Zastupitelstva města 2/2018
21. 12. 2018 Město Ivanovice n.H.-Usnesení Zastupitelstva města 2/2018
19. 12. 2018 Dokument "Okresní soud v Blansk..." již není dostupný.

XML