Město Ivanovice na Hané

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://ivanovicenahane.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ivanovice na Hané
Palackého náměstí 796/11
683 23 Ivanovice na Hané

Datová schránka: hqrbdwa
E-mail: posta@ivanovicenahane.cz, mesto@ivanovicenahane.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 08. 2019 Dětský den - hotel Allvet
20. 08. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby PENNY Market Ivanovice na Hané
15. 08. 2019 Výlukový jízdní řád od 17.8.2019 do 1.9.2019
29. 07. 2019 ÚZSVM Vyškov-Aukční vyhláška-vodovodní řad Ivanovice na Hané čj. UZSVM/BVY/4515/2019-BVYM
24. 07. 2019 ÚZSVM, pracoviště Vyškov-Oznámení o výběr.řízení s aukcí č. BVY/27/2019, Parcela č. 252/6 se stavbou k.ú. Pustiměř
08. 07. 2019 Město Ivanovice n.H.-Záměr směnit pozemek parc.č. 458/2 k.ú.Ivanovice n.H.
03. 07. 2019 Stavební úřad Ivanovice n.H.-Rozhodnutí-územní rozhodnutí o umístění stavby Medlovice, vedení INFOS etapa I., čj. IVAN 2513/2019
02. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Stavební úřad Ivanovi..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Město Ivanovice n.H-Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města
26. 06. 2019 ÚZSVM Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí BVY/25/2019 -Ivanovice n.H., prc.č. 1981/2, součástí stavba,čj. UZSVM/BVY/3329/2019-BVYM
26. 06. 2019 ÚZSVM Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BVY/26/2019,Hoštice parc.č. 810/3, UZSVM/BV/3679/2019-BVYM
25. 06. 2019 Stavební úřad Ivanovice n.H.-Oznámení zahájení územního řízení, společnost A+R s.r.o., PENNY Market Ivanovice n.H.,čj. IVAN 2371/2019
17. 06. 2019 Město Ivanovice na Hané - Obecně závazná vyhláška města Ivanovice na Hané č. 1/2019 o místním poplatku ze psů a o zrušení OZV města Ivanovice na Hané č. 2/2015
17. 06. 2019 Město Ivanovice na Hané - Obecně závazná vyhláška města Ivanovice na Hané č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 06. 2019 Město Ivanovice n.H.-Záměr odprodat pozemek parc.č. 519/2 v k.ú. Ivanovice n.H.
13. 06. 2019 SO Ivanovická brána - Pozvánka na jednání valné hromady SO Ivanovická brána dne 25.06.2019
12. 06. 2019 Stavební úřad Ivanovice n.H.-Rozhodnutí o umístění stavby Reko MS Ivanovice n.H.-Wolkerova+1 Ivanovice n.H. čj. IVAN 2154/2019
11. 06. 2019 Stavební úřad a správa majetku města Ivanovice n.H.-Rozhodnutí-územní rozhodnutí o umístění stavby Reko MS Ivanovice n.H.-9.května + 1, čj. IVAN 2199/2019
10. 06. 2019 ÚZSVM,pracoviště Vyškov-Aukční vyhláška-stavební objekt SO 201 vodovodní řad-Dálnice D1-SSÚD čj. UZSVM/BVY/3296/2019-BVYM
10. 06. 2019 Stavební úřad Ivanovice n.H.-Oznámení zahájení územního řízení,město Ivanovice n.H.,umístění stavby ZTV Ivanovice n.H.,čj. IVAN 2155/2019
06. 06. 2019 star-Svolání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města - PROGRAM
05. 06. 2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA - PROGRAM
30. 05. 2019 Dokument "Exek.úřad Přerov-Usne..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška-opatření obec.povahy-postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci škod,čj.MZP/2019/630/1349
22. 05. 2019 Město Ivanovice na Hané-Rozpočtový výhled města Ivanovice na Hané do r. 2022
22. 05. 2019 SO Ivanovická brána-Závěrečný účet SO Ivanovická brána za rok 2018
22. 05. 2019 SO Ivanovická brána - Struktura rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu SO do r.2022
22. 05. 2019 SO Ivanovická brána-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SO za rok 2018
21. 05. 2019 Dokument "Stavební úřad Ivanovi..." již není dostupný.
21. 05. 2019 ÚZSVM odb.Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BVY/20/2019 a jeho podmínkách,k.ú.Lysovice,stav.parcely, čj.UZSVM/BVY/2618/2019-BVYM
20. 05. 2019 Město Ivanovice n.H.-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ivanovice na Hané za rok 2018
17. 05. 2019 Město Ivanovice na Hané - Závěrečný účet města Ivanovice na Hané za r.2018
17. 05. 2019 Město Ivanovice n.H.- Rozpočtové opatření 1/2019-vlastní,požadavek na změny v rozpočtu r. 2019
16. 05. 2019 VOLBY do Evropského parlamentu 2019-Telefonní seznam pro systém spojení pro volby do EP
16. 05. 2019 Město Ivanovice na Hané - Struktura rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací 2019-2022
14. 05. 2019 Dokument "Stavební úřad Ivanovi..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Stavební úřad Ivanovice na Hané-Oznámení zahájení územního řízení Medlovice, vedení INFOS etapa 1-umístění kabelových rozvodů společnosti INFOS LEAS spol. s r.o.v k.ú.Medlovice,čj. IVAN 1810/2019
10. 05. 2019 ÚZSVM,pracoviště Vyškov-2.kolo výběrového řízení č. BVY/15/2019, nabídka nemovitého majetku v k.ú. Hoštice, parc.č. 810/3
09. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
09. 05. 2019 MěÚ Vyškov-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu, Rallye Haná, RZ 1/4 Ivanovická brána MV 29358/2019 OD/3 Šl
09. 05. 2019 VOLBY DO EP-starosta města - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v Ivanovicích na Hané
06. 05. 2019 ÚZSVM,odl.pracoviště Vyškov-Aukční vyhláška nemovitosti-vodovodní řad Ivanovice na Hané
02. 05. 2019 Střednědobý výhled města Ivanovice na Hané na období 2018 - 2021
30. 04. 2019 Okresní soud Vyškov-Usnesení - vyhláška o určení data úmrtí zemřelého Michala Herdy, čj. 0Nc 3303/2019-5
30. 04. 2019 Stavební úřad Ivanovice na Hané - Oznámení zahájení územního řízení-umístění stavby optické trasy INFOS Ivanovice přípoj.,společnos INFOS LEAS, spol. s r.o.-seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo, čj. Ivan 1753/2019
26. 04. 2019 Finanční úřad pro JMK-Veřejná vyhláška-zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2155499/19/3000-11460-705400, informace o zpřístupnění HPS a k zasílání složenek
26. 04. 2019 Vodovody a kanalizace Vyškov-Zveřejnění porovnání všech položek cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
25. 04. 2019 Stavební úřad Ivanovice n.H.-Oznámení zahájení územ.řízení a pozvání k ústnímu jednání-GasNet s.r.o.,REKO MS Ivanovice n.H.-9.května+1-rekonstrukce STL plynovodů včetně plynov.přípojek, čj. IVAN 1667/2019
25. 04. 2019 Stavební úřad Ivanovice n.H.-Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání GasNet,s.r.o.-REKO MS Ivanovice n.H.-Wolkerova+1-rekonstrukce STL plynovodů včetně plynovodních přípojek, čj. IVAN 1655/2019

XML