Město Ivanovice na Hané

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://ivanovicenahane.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ivanovice na Hané
Palackého náměstí 796/11
683 23 Ivanovice na Hané

Datová schránka: hqrbdwa
E-mail: posta@ivanovicenahane.cz, mesto@ivanovicenahane.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2019 SO Ivanovická brána - Rozpočet na rok 2019
18. 02. 2019 ÚZSVM odb.Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení č.BVY/3/2019 na odkup pozemků v k.ú.Vyškov,čj. UZSVM/BVY/237/2019-BVYM
13. 02. 2019 MěÚ Vyškov,OÚPR-Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Švábenice pořizované zkráceným postupem, čj. MV6439/2019/OÚPR
13. 02. 2019 ÚZSVM, ÚP Brno,pracoviště Vyškov-Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BVY/5/2019 a jeho podmínkách čj. UZSVM/BVY/334/2019-BVYM
11. 02. 2019 Město Ivanovice na Hané - Usnesení 3/19 ze 3. veřejného zasedání ZM Ivanovice na Hané
11. 02. 2019 SO Ivanovická brána-Návrh rozpočtu SO na rok 2019, Závěrečný účet SO za rok 2018
11. 02. 2019 SO Ivanovická brána - Pozvánka na jednání Valné hromady svazku obcí Ivanovická brána dne 19.02.2019 ve 13 hod.
22. 01. 2019 MěÚ Vyškov,OÚPR-Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ivanovice na Hané za období 01/2015-01/2019, čj. MV2719/2019/OÚPR
22. 01. 2019 MěÚ Vyškov,OÚPR-Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ivanovice na Hané za obdotí 01/2015-01/2019, čj. MV2719/2019/OÚPR
16. 01. 2019 KrÚ JMK, odbr.ÚP a SŘ-Veřejná vyhláška-oznámení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územ.rozvoje JMK v období 10/2016-12/2018, čj. JMK 2901/2019
16. 01. 2019 Exekutorský úřad Brno-venkov-Usnesení-dražební vyhláška spoluvl.podílu nemovitost k.ú. Lanžhot,parc.č. 467,dražba 7.3.2019,čj.137 Ex 7264/13-70
15. 01. 2019 Město Ivanovice n.H.-Svolání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 24.01.2019 v 18 hod. + program
10. 01. 2019 Honební společenstvo Chvalkovice na Hané-Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Chvalkovice na Hané
07. 01. 2019 Město Ivanovice n.H.-Záměr odprodat pozemek k.ú.Chvalkovice na Hané parc.č. 254/61
07. 01. 2019 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru odprodat pozemky k.ú. Ivanovice na Hané, parc.č. 894/27 a 894/52
07. 01. 2019 Město Ivanovice na Hané - Nabídka pozemků k prodeji-stavební pozemky ulice Nová, Ivanovice na Hané, parc.č. 894/27 a 894/52
04. 01. 2019 Smlouva s TJ Slovan Ivanovice na Hané - záloha na energie
21. 12. 2018 Město Ivanovice n.H.-Usnesení Zastupitelstva města 2/2018
21. 12. 2018 Město Ivanovice n.H.-Usnesení Zastupitelstva města 2/2018
19. 12. 2018 Dokument "Okresní soud v Blansk..." již není dostupný.
17. 12. 2018 MěÚ Vyškov,OÚPR-Veřejná vyhláška-oznámení o vydání změny č. 3 ÚP Ivanovice na Hané,čj. MV 79181/2018/OÚPR
13. 12. 2018 Město Ivanovice na Hané-Obecně závazná vyhláška města č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažčování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 12. 2018 Stavební úřad Ivanovice n.H.-Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání-E.ON,Medlovice, stavební úpravy celé Nn a TS, čj. IVAN 3460/2018
13. 12. 2018 Město Ivanovice na Hané- Rozpočtové opatření č. 4/2018-vlastní
11. 12. 2018 Dokument "Stavební úřad Ivanovi..." již není dostupný.
11. 12. 2018 Nabídka - prodej traktorového přívěsu
06. 12. 2018 Rozpočet MŠ Ivanovice na Hané
06. 12. 2018 Střednědobý výhled 2020 - 2021 MŠ ivanovice na Hané
06. 12. 2018 Rozpočet ZUŠ Ivanovice na Hané
06. 12. 2018 Střednědobý výhled 2020 - 2021 ZUŠ ivanovice na Hané
06. 12. 2018 Rozpočet ZŠ Ivanovice na Hané
06. 12. 2018 Střednědobý výhled 2020 - 2021 ZŠ ivanovice na Hané
30. 11. 2018 Město Ivanovice na Hané - Svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané + program
28. 11. 2018 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
28. 11. 2018 E.ON ČR-Oznámení o přerušení dodávky el.energie Ivanovice n.H. dne 14.12.2018
26. 11. 2018 Vodovody a kanalizace Vyškov- Cenové oznámení - ceny vodného a stočného 2019
23. 11. 2018 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru směnit pozemky v k.ú. Chvalkovice na Hané, část parc.č. 253/181, část parc.č. 3207
21. 11. 2018 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru odprodat pozemky k.ú.Ivanovice n.H.,parc.č.894/35, 894/27, 894/52, 894/53
16. 11. 2018 Město Ivanovice n.H.-Usnesení 1/18 z Ustavujícího zasedání ZM
16. 11. 2018 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru odprodat pozemek k.ú.Chvalkovice n.H.,parc.č. 254/57
16. 11. 2018 Město Ivanovice n.H.-Zveřejnění záměru odprodat pozemek k.ú.Chvalkovice n.H.,parc.č.3165
14. 11. 2018 KrÚ JMK opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov-Přerov-Fulnek při realizaci stavby I/47 Ivanovice n.H.čj. JMK 149884/2018
14. 11. 2018 E.ON Distribuce-Oznámení o přerušení dodávky el.energie Ivanovice n.H. 30.11.2018 č. 01825054
02. 11. 2018 KrÚ JMK Brno-Rozhodnutí-povolení uzavírky silnice I/47 Vyškov-Přerov-Fulnek z důvodu realizace stavby Ivanovice n.H.,oprava povrchu-SO 103, čj. JMK 152502/2018
30. 10. 2018 MěÚ Vyškov, odbor dopravy-Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavby I/47 Ivanovice na Hané, lokální oprava povrchu, čj. MV 68221/2018 OD/3 Šl
25. 10. 2018 KrÚ JMK,odb.dopravy- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov-Přerov-Fulnek z důvodu označení uzavírky a objížďky silnice I/47 při realizaci stavby I/47 Ivanovice na Hané,lokální oprava povrchu, čj. JMK 149884/2018
24. 10. 2018 E.ON ČR-Oznámení o přerušení dodávky el.energie Ivanovice n.H.,dne 12.11.2018 č.01823264
23. 10. 2018 Město Ivanovice na Hané - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Ivanovice na Hané + program
23. 10. 2018 Zemědělský podnik Razová-Nabídka státních pozemků k prodeji,k.ú. Ivanovice n.H., parc.č. 943/5, 944/4
22. 10. 2018 E.ON-Oznámení o přerušení dodávky el.energie Ivanovice n.H. dne 06.11.2018

XML