Obec Klokočná

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://klokocna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC KLOKOČNÁ
Klokočná 61
251 64 Klokočná

Datová schránka: payb75h
E-mail: ou.klokocna@seznam.cz, klokocna@centrum.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva z 16.12.2015
31. 03. 2018 Sazebník úhrad za poskytnutí informací obce Klokočná
31. 03. 2018 Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad na území obce Klokočná
31. 03. 2018 Žádost o kácení
31. 03. 2018 Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci Klokočná"
31. 03. 2018 "Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – III. etapa“
31. 03. 2018 Nařízení státní veterinární správy
31. 03. 2018 Starosta obce informuje
31. 03. 2018 "Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – III. etapa“
31. 03. 2018 Starosta obce stanovuje
31. 03. 2018 "Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – II. etapa“
31. 03. 2018 "Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – II. etapa“
31. 03. 2018 Zastupitelstvo obce Klokočná oznamuje
31. 03. 2018 Zastupitelstvo obce Klokočná informuje, že na svém veřejném zasedání dne 20. 12. 2017 bude kromě jiného projednávat či schvalovat
31. 03. 2018 Starosta obce Klokočná oznamuje, že volby prezidenta České republiky se uskuteční
31. 03. 2018 Starosta obce Klokočná svolává první zasedání volební okrskové komise
31. 03. 2018 Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj zve na valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj v rámci realizovaného projektu Posilování administr. kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, spolufinancovaného EU
31. 03. 2018 Dobrovolný Svazek obcí Region Jih zve na valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Region jih
31. 03. 2018 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy
31. 03. 2018 Starosta obce Klokočná informuje
31. 03. 2018 Starosta obce stanovuje
31. 03. 2018 Ladův kraj, svazek obcí oznamuje
31. 03. 2018 Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj zve na valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, spolufinancovaného EU
31. 03. 2018 Starosta obce Klokočná oznamuje
31. 03. 2018 Do datové schránky obce Klokočná byly doručeny následující dokumenty
31. 03. 2018 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy
31. 03. 2018 Starosta obce Klokočná informuje
31. 03. 2018 Starosta obce Klokočná svolává první zasedání volební okrskové komise volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017
31. 03. 2018 Starosta obce stanovuje
31. 03. 2018 Záměr obce Klokočná propachtovat pozemky obce
31. 03. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016
31. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení konkursu
31. 03. 2018 Daň z nemovitých věcí
31. 03. 2018 Schválení závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Ladův kraj
31. 03. 2018 Zasedání valné hromady Svazku obcí Ladův kraj
31. 03. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2016
31. 03. 2018 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
31. 03. 2018 Rozpočtové opatření č.2/2018
31. 03. 2018 Obec Klokočná hledá brigádníky na údržbu a úklid veřejných prostor
31. 03. 2018 Výluky linky PID 489
31. 03. 2018 Svozy obecních kontejnerů SORJ
31. 03. 2018 Termíny svozu bioodpadu na rok 2018
31. 03. 2018 Zápis č. 1/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.1.2018
31. 03. 2018 Rok 2018
31. 03. 2018 Rok 2017
31. 03. 2018 Rok 2016
31. 03. 2018 Rok 2015
31. 03. 2018 Rok 2014
31. 03. 2018 Rok 2013
31. 03. 2018 Rok 2012

XML