Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 10. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
08. 10. 2021 Výběrové řízení na pozici: "Úředník/ce - referent/ka živnostenského úřadu"
08. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, zahájení řízení o vydání OOP - místní úpravy provozu na MK v Jaroměřicích nad Rokytnou - zřízení zón zákazu stání nákladních automobilů
08. 10. 2021 Výběrové řízení na pozici: "Investiční referent/ka odboru správy majetku a investic města, oddělení investic"
08. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Manž. Curieových v Třebíči
08. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/15241 - Výstavba chodníku podél sil. č. III/15241 - Valeč
08. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. II/399 v Rouchovanech
07. 10. 2021 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25.10.2021 od 07:30 do 16:30 h., Třebíč - část obce Jejkov, ul. Jejkovská brána d.č. 119/4, ul. Bedřicha Václavka d.č. o. 2, 4, 6, 10
07. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Hrotovická v Třebíči
07. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. III/4104, III/4102, III/4109, III/36071, III/36068 a MK v obci Šebkovice
07. 10. 2021 Záměry prodeje části pozemků
07. 10. 2021 Nařízení města č. 8/2021 kterým se mění nařízení města Třebíče č. 6/2019, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Třebíče
07. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ostašov
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místních komunikacích ulic Mrštíkova a Riegrova v Třebíči
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovuje přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul. Smila Osovského v Třebíči
05. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místní komunikaci ulice Soukenická v Třebíči
05. 10. 2021 Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Daň z nemovitých věcí - Inforamce o změně podmínek pro uplatnění osvobození
05. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Sirotčí v Třebíči
05. 10. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
05. 10. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovuje přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul. Smila Osovského v Třebíči
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích č. ll/152 a č. lll/15229 - objízdná trasa Blatnice
04. 10. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - St..." již není dostupný.
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/4026 v obci Předín
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- přechodná úprava provozu na místních komunikacích parkoviště Polanka, ul. Polanka a V. Nezvala, cyklostezka v Třebíči
30. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
30. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
30. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
30. 09. 2021 Dokument "Exe. úřad Přerov - dr..." již není dostupný.
29. 09. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. ll/405 a místních komunikacích v obci Krahulov - úplná uzavírka chodníku před hospodou
29. 09. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. ll/405 a místních komunikacích v obci Krahulov - úplná uzavírka chodníku před Obecním úřadem
29. 09. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. ll/405 a místních komunikacích v obci Krahulov- úplná uzavírka chodníku
29. 09. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích č. ll/390 (Budišov), lll/39013 (Budišov - Hodov - ll/360), ...
29. 09. 2021 Záměr pronájmu pozemku k.ú. Třebíč
29. 09. 2021 Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavba solážního žlabu a skladovací jímky, k.ú.Smrk
29. 09. 2021 Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Porodna a dochov selat k.ú.Vladislav
29. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
27. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
27. 09. 2021 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12.10.2021 od 08:00 do 12:00 h., Třebíč - část obce Týn, ul. Táborská č.p. 111/1 (COOP družstvo HB)
27. 09. 2021 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.10.2021 od 09:00 do 11:00 h., Třebíč - část obce Nové Dvory, ul. Brněnská - Kaufland
27. 09. 2021 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.10.2021 od 09:00 do 11:00 h., Třebíč - část obce Nové Dvory, ul. Brněnská - Kaufland
24. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška města Třebíče č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
23. 09. 2021 Záměr nájmu prostor nebo jejich částí - Karlovo nám.
23. 09. 2021 Záměr nájmu prostor nebo jejich částí - Manž. Curieových
23. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - St..." již není dostupný.
23. 09. 2021 Záměr nájmu prostor nebo jejich částí
23. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
23. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
23. 09. 2021 Záměr pronájmu pozemku
22. 09. 2021 Plán podzimní deratizace města Třebíče 2021

XML