Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSTAŠOV VČETNĚ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OSTAŠOV
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Nad Zámkem v Třebíči
20. 05. 2019 Pronájem pozemku parc. č. 820/153
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na místní komunikaci ul. Blahoslavova a Žerotínovo nám. v Třebíči
17. 05. 2019 Exe. úřad Přerov - dražební vyhláška - Miroslav Remar
17. 05. 2019 Exe. úřad Přerov - dražební vyhláška - Veronika Divišová
17. 05. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 04.06.2019 od 08:00 - 15:30 h, část obce Podklášteří
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Demlova v Třebíči
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci - chodníku ve Slavicích (Třebíč)
16. 05. 2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - Veřejná vyhláška - žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Třebíč - ulice Táborská: SO 02 Vodovod
16. 05. 2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 805/9 - k. ú. Třebíč
16. 05. 2019 Pronájem části pozemku parc. č. 1023/3 v k. ú. Třebíč
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v katastru obce Střítež (areál STOP Shop)
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - místní komunikace a IS v lokalitě RD Pod Skalkami v Ostašově, SO 101 Komunikace
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Nástavba objektu č.p. 468/45 ul. Obránců Míru, Třebíč
16. 05. 2019 INFORMACE O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - novostavba kulturního domu v obci Hroznatíně
16. 05. 2019 INFORMACE O PODÁNÍ NÁVRHU DODATKU K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ - Modernizace školy v Koněšíně
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - Město Třebíč - revitalizace Karlova náměstí ,metropolitní síť
14. 05. 2019 Exe. úřad Přerov - dražební vyhláška - Benjamin Szabó
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Smila Osovského v Třebíči
10. 05. 2019 Exe. úřad Praha - dražební vyhláška - Zdeněk Dusík
10. 05. 2019 Městská část Praha EO - Veřejná vyhláška - Oznámení správce daně - Petr Strnad
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ulice Žďárského v Kožichovicích
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - Rokytnice-Obec-Koupaliště, kabelizace NN
09. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Skoták, roč. 1962
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na místní komunikaci a chodníku v křižovatce ul. Cyrilometodějská, Brněnská, Velkomeziříčská v Třebíči
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Žďárského v Kožichovicích
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na komunikaci a na silnici III/4102 v obci Mastník
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava na místní komunikaci a chodníku ul. Karlovo nám. v Třebíči
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/15234 v obci Myslibořice
06. 05. 2019 Exe. úřad Třebíč - dražební vyhláška - Hana Zelená
06. 05. 2019 Exe. úřad Šumperk - dražební vyhláška - Lubomír Padělek
06. 05. 2019 FÚ Třebíč - dražební vyhláška - nemovitost k.ú. Pocoucov
06. 05. 2019 Záměr pronájmu pozemku
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením - ,,II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
03. 05. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 23.05.2019 od 08:00 - 15:30 h, část obce Podklášteří
03. 05. 2019 KÚ KV Jihlava - Zpáva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, Návrh závěrečného účtu za rok 2018
03. 05. 2019 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení - Okružní křižovatka ul. Cyrilomětodějská, Velkomeziříčská, Brněnská v Třebíči
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva účatníkům řízení - Jindřiška Berkyová
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Jan Petřek
03. 05. 2019 KÚ KV Jihlava - zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019, které se bude konat dne 14.05.2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresové sále, Žižkova 57, Jihlava
02. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
02. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Jindřiška Berkyová
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/15235 v k.ú. obce Bačice, úsek od konce části Udeřice - po křižovatku se silnicí III/15234 směr Myslibořice
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci a chodníku ul. Cyrilometodějská v Třebíči
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením - ,,II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
02. 05. 2019 Záměry pronájmu pozemků - parc. č. 2116/1 a parc. č. 1303/67
30. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanoví přechodná úprava provozu na silnicích č. II/401, II/360, III/4014, III/4015, II/361, II/152, III/36078, III/36077, III/36068, III/36067, MK v obci Štěpánovice a Výčapy
30. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Op..." již není dostupný.
29. 04. 2019 FÚ KV Jihlava - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí a Informace k zaslání složek pro platby daně z nemo. věcí v roce 2019

XML