Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Karlovo nám. v Třebíči
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vojtěch Marek
14. 02. 2020 Obecně závažná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu
14. 02. 2020 Záměr pronájmu pozemků
13. 02. 2020 Exe. úřad Přerov - Dražební vyhláška - Karel Nejedlík
13. 02. 2020 Exe. úřad Třebíč - Dražební vyhláška - Jitka Matoušková
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Emil Koňa
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Marcela Krejčová
13. 02. 2020 Záměr prodeje části pozemku
13. 02. 2020 Záměr nájmu
12. 02. 2020 Exe. úřad Brno - Dražební vyhláška - dlužník PSJ,a.s.
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Denisa Kováčová
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Jaroslav Koreš
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - ,,Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči"
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Karolína Šarounová
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Jarmila Šarounová
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Zdeněk Šaroun
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Karel Kojan
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost Rozhodnutí - Vasil Igerský
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení - přístavba železobetonových lodžií ul. Znojemská 986-7, Třebíč
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - výstavba trubek HDPE a optického kabelu ul. Dreuschuchova v Třebíči
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci a na veřejně přístupné komunikaci ul. Nádražní v Třebíči
10. 02. 2020 Zvěřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 2020
06. 02. 2020 Oznámení nálezu zvířete - pes - fena, drsnosrstá - světlé barvy, p.č. 2/20
06. 02. 2020 Exe. úřad Praha 4 - Dražební vyhláška - Vlasta Málková
06. 02. 2020 Exe. úřad Třebíč - Dražební vyhláška - Marková Helena
06. 02. 2020 Exe. úřad Havlíčkův Brod - Dražební vyhláška - Dominik Šanda
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Demlova v Třebíči
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - ,,Garáže a skladovací haly v areálu firmy TOMIreko s.r.o."
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/152, II/360, II/401, III/36066, III/36063, II/15242, před obcí Lipník
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení - Rekonstrukce komunikací a chodníků v lokalitě "U škol", Okříšky
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Emil Koňa
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Marcela Koňová
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Marcela Krejčová
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Emil Koňa
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Iveta Prokešová
03. 02. 2020 Konkurz - na ředitele/ředitelku Mateřské školy Třebíč, ul. Cyrilometodějská
03. 02. 2020 Konkurz - na ředitele/ředitelku Základní umělecké školy Třebíč, Masarykovo nám. 1313/12, Třebíč
03. 02. 2020 AOPaK ČR Praha - Návrh - Opatření obecné povahy - výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci v zahrádkářské kolonii Poušov v Třebíči
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/401, III/39018 a MK v městysi Vladislav
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Aneta Čermáková
03. 02. 2020 Informace - o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy stáje pro 160 ks dojnic, Třebíč - Dubinka
31. 01. 2020 Exe. úřad Třebíč - Dražební vyhláška - Jihomoravská Lesní s.r.o.
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Karel Věžník
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Místní komunikace na Dolních Drážkách v obci Rokytnice nad Rokytnou
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Vaňkovo nám. v Třebíči
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písmenost - Výzva - Denisa Kováčová
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Jaroslav Koreš
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Jarmila Šarounová

XML