Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Křížkovského v Třebíči
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Smrtelná v Třebíči
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci ulice Fr. Hrubína v Třebíči
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - Reko MS - Okrajová - 3 (plynovod a plynovodní přípojky v nových trasách) v Třebíči
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - REKO MS Třebíč - Ruská + 1
19. 07. 2019 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Třebíč
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška -ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - REKO MS Třebíč - Bezručova
19. 07. 2019 NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ Kožichovice - Pudil: kabelová síť NN
18. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBÍČ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Štefanikova v Třebíči
18. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu -Viléma Tököliho
18. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Nikoly Husarové
18. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutí o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Františky Tolvayové
18. 07. 2019 Výpůjčka pozemku p. č. 870/3
18. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka - Igor Hruška
18. 07. 2019 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/152 ul. Dobrovského, F.V. Míči, Poděbradova, III/15230 a ul. Kaunicova, II/360 ul. Březinova a tř. Palackého a MK ul. Tyršova v průtahu městem Jaroměřice nad Rok.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/360 ul. Březinova, Palackého tř., II/401 ul. Havlíčkova, II/152 ul. Poděbradova, F.V.Míči, III/15230 a ul. Kaunicova a MK ul. Tyršova v průtahu městem Jaoměřice nad Rokytnou
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnici č. III/36063 a na přilehlém chodníku v obci Střítež
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - přípojka tepla ul. Křížová, Třebíč, ND
15. 07. 2019 Záměr změny nájemní smlouvy
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Parkoviště v ul. Revoluční, Třebíč
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu na silnicích č. II/351 ul. Hrotovická a II/360 ul. Spojovací v Třebíči
11. 07. 2019 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení - ,,Třebíč - Hájenky: NN kab. obnova RD č. 596"
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na komunikaci ul. Václavské nám. v Třebíči
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na komunikaci ul. Velkomeziříčská v Třebíči
10. 07. 2019 Exe. úřad Praha - dražební vyhláška - Miroslava Svobodová
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnici č. II/392 a místních komunikacích v průtahu obcí Dukovany
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Vladimír Meixner
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Sylva Šulcová
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Michal Šulc
08. 07. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení el. energie dne 29.07.2019 od 07:30 - 15:30 hod, část obce Nové Město
08. 07. 2019 Výběrové řízení na pozici - ,,Procovník oddělení informatiky"
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - přípojka tepla pro bytový dům SOK ul. Kremláčkova - Třebíč
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Nikola Husárová
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Františka Tolvayová
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Vilém Tököli
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/4102 a chodníku ul. Perk v průtahu městyse Stařeč
08. 07. 2019 KÚ KV Jihlava - OOP - úprava provozu na silnici první třídy I/23 na ul. Sportovní Třebíč a mapa
04. 07. 2019 Dokument "Exe. úřad Frýdek-Míst..." již není dostupný.
04. 07. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 02.08.2019 od 07:30 - 15:30 hod, ul. Brněnská
04. 07. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25.07.- 30.07.2019 od 07:30 - 18:00 hod, ul. Brněnská
04. 07. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 24.07.2019 od 7:30 - 18:00 hod, ul. Brněnská
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na místní komunikaci a chodníku ul. Hrotovická v Třebíči
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích ř. III/4056, II/410, III/4106, II/405, III/40513, III/4058 a MK v Chlístově a Rokytnice nad Rokytnou
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na komunikaci a chodníku ul. Hlavova v Třebíči
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - III/36064, III/36073 Mikulovice průtah
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na komunikaci ul. Hadlíz v Třebíči
04. 07. 2019 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení - Vodovodní přípojka v katastrálním území Kojetice na Moravě
04. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.

XML