Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - ,,Seniorké byty Koněšín"
21. 01. 2019 Exe. úřad Šumperk - dražební vyhláška - Eva Průžová
18. 01. 2019 KÚKV Jihlava - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019, které se bude konat dne 29.1.2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, v kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
16. 01. 2019 Exe. úřad Břeclav - dražební vyhláška - Irena Krönerová
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - REKO MS Třebíč - Kosmákova
16. 01. 2019 Oznámení v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
15. 01. 2019 Exe. úřad Klatovy - dražební vyhláška - Vladimíra Pojerová
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na silnicích ll. a lll. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč
14. 01. 2019 Výběrové řízení na pozici - ,,Úředník - referent stavebního úřadu"
14. 01. 2019 Výběrové řízení na pozici - ,,Úředník - referent stavebního úřadu"
14. 01. 2019 Návrh rozpočtu města 2019
11. 01. 2019 Exe. úřad Přerov- dražební vyhláška - Simona Pyrochtová, k.ú. Třebíč - Podklášteří
11. 01. 2019 Exe. úřad Přerov- dražební vyhláška - Simona Pyrochtová, k.ú. Třebíč
11. 01. 2019 Záměr pronájmu pozemků a přístřešků autobusových zastávek
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Otmarova v Třebíči
11. 01. 2019 Záměr prodeje části pozemku
11. 01. 2019 Oznámení - návrh opatření obecné povahy - Obec Kouty - zrušení části ochranného pásma ll. stupně (OP ll.)
10. 01. 2019 Oznámení - návrh opatření obecné povahy - Obec Čechtín - zrušení ochranného pásma ll. stupně (OP ll.)
10. 01. 2019 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - stavební povolení - Stavební úpravy ulice Chelčického: SO 01 Kanalizace, SO 02 Vodovod
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Finda (2001)
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavel Finda (1999)
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavel Finda (1970)
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Findová (1975), Lenka Findová (2007)
08. 01. 2019 Výběrové řízení na pozici - ,,Úředník - referent živnostenského úřadu"
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Nástavba a přístavba objektu Novodvorská č.p. 1110 v Třebíči
05. 01. 2019 Výběrové řízení na pozici - ,,Referent/ka pro veřejné zakázky"
04. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - REKO MS Třebíč - Luční (plynovod)
03. 01. 2019 OZNÁMENÍ - schválený rozpočet, schválený rozpočtový výhled, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby ,,Stavební úpravy ulice Křižíkova, Třebíč - Borovina
02. 01. 2019 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení - ,,Novostavba rodinného domu v obci Svatoslav"
02. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci a chodníku ulice Brněnská v Třebíči
21. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Usnesení o přerušení stavebního řízení - ,,II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín komunikace"
21. 12. 2018 Grantový systém města Třebíče pro rok 2019
21. 12. 2018 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání
21. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - ,,..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Záměr prodeje pozemku
20. 12. 2018 Informace o podání návrhu dodatku k veřejnoprávní smlouvě - ,,Seniorské byty v Koněšíně"
20. 12. 2018 Záměr nájmu prostor budov nebo jejich částí
20. 12. 2018 Záměr nájmu pozemku
18. 12. 2018 Dokument "Exe. úřad Přerov - o..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Exe. úřad Plzeň - dra..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Rekonstrukce místní komunikace Hladovská cesta - Opatov
17. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci ulice Kateřiny z Valdštejna v Třebíči
14. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkoviště prodejny LIDL - ulice Znojemská
14. 12. 2018 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.

XML