Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 Výzva k odstranění odstavného vozidla TATRA 815, k.ú. Sokolí
01. 03. 2024 Oznámení o nálezu věci - únor 2024
28. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Tyršova v Jaroměřicích nad Rokytnou
27. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici PRACOVNÍK/CE ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ MĚSTA
27. 02. 2024 EG.D Brno - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 13.03.2024 od 8:00 do 9:00 vypnutá oblast ul. Táborská od d.č.o. 3 směr d.č.o. 29, od d.č.o. 18 směr d.č.o. 42, ul. M. Majerové d.č. 397, ul. Uličného celá, ul. Koutkova od d.č.p.355 směr ul. J. Su
27. 02. 2024 KÚKV Jihlava - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení: ,,I/23 Červená Hospoda - Třebíč" v k.ú Ptáčov
27. 02. 2024 Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o změně stavby vodního díla před dokončením - Kanalizace a ČOV obce Čechočovice - změna - Z1
26. 02. 2024 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 2023
26. 02. 2024 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2023
26. 02. 2024 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12.3.2024 od 7:30 do 15:30 vypnutá oblast Ptáčov celá obec mimo d.č. 26,40,55,74
23. 02. 2024 Rozhodnutí -veřejná vyhláška stavební povolení ke stavbě vodního díla: Obytná lokalita ,,Hájek II" Třebíč
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/4026, III/4027, III/4028 a místní komunikaci v obci Předín akce: ,, III/4027 Předín - křiž. s III/4028",
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci obce Mastník
22. 02. 2024 Záměr prodeje částí pozemku
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu na silnicích č.II/351, č. III/35112 a III/35116 v Třebíči - Ukládání nové TS - stání pracovních vozidel
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška OOP dočasný zákaz stání silničních vozidel na místních komunikacích v Třebíči v době blokového čistění města v termínu 25.03.2024 - 02.05.2024
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/4014 v k.ú. Jaroměřice nad. Rok. oprava plynovodního potrubí ,, Reko VTL Jar.n. Rok. - Hrot., př. na v.in"
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu Park Kremláčkova, Třebíč
21. 02. 2024 KÚKV -Odbor život. prostředí a zemědělství ,,Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby ,,Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nádražní, Stařeč"
20. 02. 2024 SPÚ -Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Týn u Třebíče
20. 02. 2024 Exe. úřad Přerov - dražební vyhláška - Lenka Dvořáčková
20. 02. 2024 Exe. úřad Přerov dražební vyhláška - Lenka Dvořáčková - nemovitost v k.ú. Přešovice
19. 02. 2024 Ministerstvo průmyslu o obchodu Praha - Stavební úřad - stavby k NJZ EDU
19. 02. 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha - Stavební úřad - ,,Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu"
19. 02. 2024 Záměr pronájmu pozemku
19. 02. 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu -Veřejná vyhláška výzva k vyjádření k podaným rozkladům ,,Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu"
16. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 Územního plánu Číměř a konání opakovaného veřejného projednání
16. 02. 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu - Veřejná vyhláška - vyjádření k podaným rozkladům stavby NJZ EDU
16. 02. 2024 Ministerstvo průmyslu o obchodu - stavby k NJZ EDU Žádost o zveřejnění na úřední desce
16. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 Územního plánu Kozlany
15. 02. 2024 Státní pozemkový úřad -KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč - Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Podklášteří
15. 02. 2024 Dokument "KÚKV OÚPaSŘ Jihlava -..." již není dostupný.
15. 02. 2024 Veřejná vyhláška Návrh změny č. 2 Územního plánu Číměř a konání opakovaného veřejného projednání
14. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení záhájení řízení o změně stavby před jejím dokončením ,,Chodníky v průtahu městysem Vladislav"
14. 02. 2024 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu na silnici č. III/4102 a chodníku na ulici Perk ve Starči- udržovací práce na chodníku v ulici Perk
14. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Modřínová v Třebíči
14. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - dočasný zákaz stání silničních vozidel na místních komunikacích v Třebíči (severní část) v době blokového čistění města v termínu 25.03.2024-10.05.2024
13. 02. 2024 Veřejná vyhláška OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Zahraničního odboje
12. 02. 2024 UZSVM Brno - Aukční vyhláška- předmět aukce nemovitosti k.ú. Třebíč stavební p.č. 2476/2, pozemkové p.č. 565/61 a 565/129
12. 02. 2024 Oznámení o nálezu zvířete - pes fena, kříženka německého ovčáka - tmavé barvy, p.č. 1/24
09. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici: ,,Referent/ka Živnostenského úřadu".
09. 02. 2024 EG.D - oznámení o přerušení el. energie dne 26.02.2024 od 07:30-15:00 h, ul. Dukovanská 973/6 v Třebíči
08. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnici č. II/351 v km 78,648 - 78,768 před připojením sjezdu do areálu hospodářského střediska Agrochemy u obce Valeč
08. 02. 2024 Veřejná vyhláška - spol. rozhodnutí o umístění a povolení stavby: ,,Lokalita Pod Lípou - Vybudování nových komunikací, včetně zpevněných a inženýrských sítí".
08. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí: ,,Lokalita Pod Lípou - Vybudování nových komunikací, včetně zpevněných a inženýrských sítí".
08. 02. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spol. územního a stav. řízení: ,,Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč - Dopravní a technická infrastruktura".
08. 02. 2024 Záměr prodeje pozemku
07. 02. 2024 KVS SVS Jihlava - Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Valdíkov okres Třebíč
07. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích č. II/152, II/360 III/4014 a III/15232 u jaroměřic nad Rokytnou, umístění souboru dopravních značek v rámci akce REKO VTL Jar.n.R - Hrot

XML