Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Jaroslav Janeček
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Michal Andersík
21. 11. 2019 Záměr výpůjčky části pozemku
21. 11. 2019 Záměr prodeje části pozemku
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Sirotčí v Třebíči
21. 11. 2019 Exe. úřad Frýdek-Místek - Dražební vyhláška - Ing. Oldřich Zhoř, Eva Zhořová
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Karel Věžník
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rudolf Ursacher
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - David Ursacher
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michaela Slováčková
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Miluše Ursacherová
19. 11. 2019 Záměr pronájmu pozemků - Zahrádkářské kolonie ,,U PTÁČOVA" a ,,POL.C"
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - Obec Trnava
15. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh Územního plánu Pokojovice
15. 11. 2019 Oznámení - Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs na rok 2020
13. 11. 2019 Exe. úřad Přerov - Dražební vyhláška - Marie a František Fišerovi
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Chlístov
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kozlany
13. 11. 2019 Exe. úřad Přerov - Dražební vyhláška - František Jelínek
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení - Michal Andersík
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Bohumil Pavlík
11. 11. 2019 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - chodník ul. Velkomeziříčská, Třebíč: SO 101.1. Dešťová stoka
08. 11. 2019 Oznámení nálezu zvířete - pes rasa Mops- světlé barvy, p.č. 3/19
07. 11. 2019 Exe. úřad Plzeň-jih. Dražební vyhláška - Magdalena Jelečková
07. 11. 2019 Exe. úřad-jih. Dražební vyhláška - Zdeněk Dvořák
07. 11. 2019 Exe. úřad Plzeň - město. Dražební vyhláška - A.B.C., spol. s r.o.
07. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na silnici č. III/36063 v obci Klučov
06. 11. 2019 Záměr prodeje částí pozemku
06. 11. 2019 Záměr pronájmu částí pozemku
06. 11. 2019 Záměr nájmu nebytových prostor
05. 11. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oz..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Cihlářská v Třebíči
04. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 3 Územního plánu Číhalín
04. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ ( SPOLEČNÉ POVOLENÍ ) - Chodník ul. Velkomeziříčská, Třebíč - I. etapa
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Nad Zámkem v Třebíči
31. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
31. 10. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/23 v km cca 97,500 - 98,200 v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnice I/23 a II/351 (ul. Hrotovická) v Třebíči
31. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Informace o podání návrhu na uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy - Stavba skladu slámy v areálu Družstva vlastníků půdy Ametyst, středisko Smrk
31. 10. 2019 Informace o podání návrhu na uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy -Stavba silážního žlabu a skladovací jímky v areálu Družstva vlastníků půdy Ametyst, středisko Smrk
30. 10. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.11.2019 od 07:30 - 14:30 h., Slavice
29. 10. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oz..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oz..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oz..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Hasskova a Karlovo náměstí v Třebíči
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Lesní v Třebíči
25. 10. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístavba provozního objektu HTK Třebíč
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnici č. II/351 ul. Hrotovická osazením SDZ Z4a, b, Z5b, S7, C4b a A15 + B20a v Třebíči
25. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.

XML