Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením k.ú. Třebíč
18. 01. 2021 Veřjná vyhláška - Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby: ,,Parkovací stání a přechod pro chodce v obci Krahulov"
18. 01. 2021 Exe. úřad Brno - město - Dažební vyhláška - Antonín Macák
15. 01. 2021 Exe. úřad Žďár nad Sázavou - dražební vyhláška - Mykhaylo a Nataliia Moldovan
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby: ,,Chodníky podél silnice III/4056 v obci Chlístov"
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení -Nikola Kúřilová
14. 01. 2021 Záměr prodeje pozemku
14. 01. 2021 Záměr nájmu prostor budov nebo jejich částí
14. 01. 2021 SPÚ KV Jihlava - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Sokolí
13. 01. 2021 SPÚ KV Jihlava - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Budíkovice
12. 01. 2021 Exe. úřad Přerov - dražební vyhláška - Klára Štěpánková
11. 01. 2021 Nařízení města č. 4/2020, kterým se mění nařízení města Třebíče č. 6/2019, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Třebíče
11. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spol. územního a stvebního řízení: ,,Stavební úpravy na ul. Okružní č.p. 935, Borovina, Třebíč"
11. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení: ,,Komunikace k rodinnému domu v obci Nárameč"
11. 01. 2021 OF Návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022-2025
08. 01. 2021 SPÚ KV Jihlava - Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Třebíč
08. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci: ,,Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
06. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - INS FTTH CZ 0956, 62602 Třebíč 1 (62602 Brno Třebíč - Třebíč Jih)
06. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení - parkoviště ul. Račerovická, Třebíč
05. 01. 2021 FÚ KV Jihlava - Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
05. 01. 2021 Oznámení o uzavření dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy - Přístavba provozního objektu HTK Třebíč
05. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a vyřazení z pasportu komunikací - III/02325 do Ptáčova, Slavice III/36065 a vyřazuje se komunikace III. třídy z pasportu komu. ul. Nádražní, Na Hvězdě.....
04. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - rekonstrukce místní komunikace Hladovská cesta - Opatov
22. 12. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci: ,,Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z: Aktualizace 2020"
22. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na místní komunikaci ul. Čelakovského v Jaroměřicích nad Rokytnou
22. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
22. 12. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení el. energie na den 06.01.2021 od 07:30 - 15:30 h, část obce Stařečka v Třebíči
21. 12. 2020 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby - Třebíč-ul.Nerudova: kabelové vedení NN
18. 12. 2020 Grantový systém města Třebíče pro rok 2021 Grantový program "Rodina a zdraví"
18. 12. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
18. 12. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
18. 12. 2020 Grantový systém města Třebíče pro rok 2021 Grantový program "Cestovní ruch"
18. 12. 2020 Grantový systém města Třebíče pro rok 2021 Grantový program "Zájmové aktivity"
18. 12. 2020 Grantový systém města Třebíče pro rok 2021 Grantový program "Prevence kriminality a drogové problematiky"
18. 12. 2020 Grantový systém města Třebíče pro rok 2021 Grantový program "Kultura"
18. 12. 2020 Grantový systém města Třebíče pro rok 2021 Obecná pravidla
17. 12. 2020 Záměr pronájmu části pozemku
17. 12. 2020 Záměry převodů pozemků
17. 12. 2020 Záměr nájmu části střechy budovy
17. 12. 2020 Záměr nájmu místnosti
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Chodníky podél sil. III/4056 v městysi Rokytnice nad Rokytnou
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Předín
16. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
16. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh zrušení regulačního plánu průmyslová zóna Kožichovice - ul. Žďárského včetně změny č. 1
16. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení řízení - Chodníky podél sil. III/4056 v městysi Rokytnice nad Rokytnou
16. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
15. 12. 2020 Dokument "Exe. úřad Plzeň-Město..." již není dostupný.
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh zadání Územního plánu Opatov
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na místních komunikacích v Třebíči: pakoviště na ul. Pod Zámkem, Žerotínovo nám. a Židovská čtvrť
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na místní komunikaci ul. Masarykovo nám. v Třebíči - před budovou gymnázia

XML