Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 09. 2020 Plán podzimní deratizace města Třebíče 2020
29. 09. 2020 SPÚ Jihlava - Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Sokolí
29. 09. 2020 Exe. úřad Žďár nad Sázavou - dražební vyhláška - Jitka Vondráková
25. 09. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12.10.2020 od 07:30 - 15:30 h, Podklášteří
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Bezručova v Třebíči
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Roman Svoboda
24. 09. 2020 Záměr pronájmu a pachtu pozemků a záměry změn smluv
24. 09. 2020 Záměr nájmu prostor budov nebo jejich částí
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/390, III/3906, III/39010, III/39011, III/39014, III/39016, III/39023 mezi obcemi Pozďatín a Pyšel
24. 09. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 09.10.2020 od 07:30 - 15:00 h, část obce Krahulov, Nová Ves, Petrovice, Přibyslavice, Račerovice, Sokolí, Číhalín
23. 09. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.10.2020 od 08:00 do 13.10.2020 10:00, Třebíč - Borovina
23. 09. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.10.2020 od 07:30 do 13.10.2020 15:30, Třebíč - Borovina
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/4056 v k.ú. Heraltice
23. 09. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Veřejná vyhláška - Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic
22. 09. 2020 KÚKV OŽPaZ Jihlava - Rozhodnutí - Rozšíření obchodního areálu Třebíč ul. Hrotovická
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - Třebíč - Soukopova VN, NN, TS
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Jan Zikán
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/405, III/40510 a místních komunikacích v Okříškách, č. II/351 v Třebíči a č. III/35114
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na silnici č. III/36060 a místní komunikaci v Trnavě
21. 09. 2020 Exe. úřad Praha - dražební vyhláška - Martin Neubauer
18. 09. 2020 Exe. úřad Brno-Venkov - odročení dražby na neurčito - Jarmila Šarounová
18. 09. 2020 INFORMACE O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - ,,Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 536-HD"
18. 09. 2020 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA VE MĚSTĚ TŘEBÍČÍ
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/392, III/15248 a MK v obci Dukovany
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/392, II/152, II/396, III/15248, III/4131 vč. místních komunikací v Dukovanech
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/351 ul. Račerovická a č. III/35114 ul. Horácká v Třebíči
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/152, III/15240, III/15244 a III/15243 Krhov, Bačice
17. 09. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 02.10.2020 od 09:00 - 10:00 h, Nové Dvory
16. 09. 2020 Výzva k podání žádosti o dotace na financování provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče pro rok 2021
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh zadání Územního plánu Horní Újezd
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Jana Dobrovolná
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Romana Venhodová
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Jan Zikán
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Územní plán Třebíč
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Regulační plán lokality obytné lokality Nehradov včetně změny č. 1
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Regulační plán lokality Brněnská - Východ včetně č. 1 a změny č. 2
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Regulační plán obytné zóny U Kuchyňky
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Regulační plán lokality V Loučkách
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Račerovická, Žižkova v Třebíči
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. II/396
15. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
15. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku ze psů
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. 1. Máje v Hrotovicích
14. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
14. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
12. 09. 2020 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2021
11. 09. 2020 Program na podporu sportovnívh organizací pro rok 2021
11. 09. 2020 Záměr prodeje stavebního pozemku
11. 09. 2020 ÚZSVM Jihlava - jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 01.08.2020
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na chodníku a místní komunikaci ul. Nerudova v Třebíči

XML