Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 SPÚ Jihlava - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Třebíč
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úplná uzavírka na sil. II/401 mezi obcemi Lipník a Dol. Vilémovice - rekonstrukce propustku
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnici č. III/4101 ul. Pikharta ve Starči
21. 07. 2021 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - ,,Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace Opatov na Moravě"
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na místní komunikaci ul. Znojemská v Třebíči
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na místní komunikaci ul. Hilbertova v Třebíči
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. II/152 ul. K Ráji v Jaroměřicích nad Rokytnou
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/36056 a místních komunikacích v místní části městyse Budišov - Kundelov
14. 07. 2021 ÚZSVM Jihlava - Aukční vyhláška (Aukce č. 55057-A16433 k.ú. Třebíč
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Tomáš Hedbávný
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/03832 v Předíně a místních komunikacích v obci Štěměchy
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. III/36071, III/36068, III/4102, III/4104, III/4103, III/4109 a místních komunikacích v Šebkovicích, Loukovicích a Čáslavicích
12. 07. 2021 Záměry prodeje pozemků
12. 07. 2021 Záměr pronájmu pozemku
09. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Číchov
09. 07. 2021 Výběrové řízení na pozici : "Asistent/ka na odboru kanceláře vedení města"
09. 07. 2021 KÚKV Jihlava - Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení MÚP na silnici první třídy I/23 v km 98,600 - 99,500 v průtahu městem Třebíč, ul. Brněnská
09. 07. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška - Lokalita "Za hřištěm. Valeč - Dopravní a technická infrastruktura: SO-05 Kanalizace splašková, SO-06 Kanalizace dešťová a SO-07 Vodovod"
08. 07. 2021 SPÚ Jihlava - Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro k. ú. Ptáčov
08. 07. 2021 SPÚ Jihlava - Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro k. ú. Pocoucov
08. 07. 2021 Záměry pachtu pozemků
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Daniel Hruška
07. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/15241 v obci Valeč
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba BD na ul. Maxima Gorkého, Třebíč
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci a chodníku ul. Komenského nám. v Třebíči
02. 07. 2021 Záměr pronájmu části pozemku
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Tomáš Hedbávný
02. 07. 2021 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 20.07.2021 od 07:30 - 15:30 h, část obce Podklášteří v Třebíči
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích č. III/4026, III/4036, III/4028 a místních komunikacích v městysi Opatov
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích III/4101, II/405, v místní části městyse Stařeč - Červená Hospoda
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích II/152 od křižovatky - III/15243 v Hrotovicích po křižovatku se sil. II/399
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Tomáš Hedbávný
30. 06. 2021 Exe. úřad Třebíč - dražební vyhláška - Rambousková Jana
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - řízení o vydání opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Heliadova v Třebíči
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místních komunikacích v městysi Stařeč (Červená Hospoda)
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - řadové rodinné domy Na Kopcích v Třebíči
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Květa Švejdová
29. 06. 2021 KÚKV Jihlava - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2021, které se bude konat dne 05.07.2021 v 09:00 h v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
28. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/390, III/39013, III/36056, III/3906, III/39010, III/3908, III/39014
28. 06. 2021 Veřejná vyhláška - parkovací pruh u nádraží , Okříšky
28. 06. 2021 EG.D. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 13.07.2021 od 07:30 - 15:30 h, část obce Vnitřní Město , Jejkov v Třebíči
28. 06. 2021 Exe. úřad BRNO-VENKOV - dražební vyhláška - Aleš Zigmund
25. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích č. III/4057, III/4056, III/4058, III/4028
25. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - o ..." již není dostupný.
25. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích č. III/3908 rekonstrukce žele. přejezdu Studenec
24. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místních komunikacích obce Valeč
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Nerudova v Třebíči
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích č. III/35118 a III/35119 v obci Slavičky - části Pozďátky
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnici č. III/35122 v km 0,450-0,500 v obci Třebenice

XML