Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice nám. 8. května v Hrotovicích
15. 03. 2019 Exe. úřad Šumperk - dražební vyhláška - Jiří Jašek
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí povolení stavby před jejím dokončením - Nástavba a přístavba objektu Novodvorská č.p. 1110 v Třebíči
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Kosmákova v Třebíči
14. 03. 2019 Exe. úřad Třebíč - dražební vyhláška - Jaroslav Škárka
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Třebíč - Václavské náměstí - kabel. sítě NN
13. 03. 2019 Program pro poskytování dotací na obnovu stavebních objektů v části městské památkové zóny Třebíč - dodatek č.1,2
13. 03. 2019 Exe. úřad Chomutov - dražební vyhláška - Petr Finda
13. 03. 2019 ÚZSVM Jihlava - jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifikovyných vlastníků aktualizovaný ke dni 01.02.2019- Slavice, Račerovice, Třebíč, Podklášteří, Týn, Ptáčov, Řípov
13. 03. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie - dne 29.03.2019 od 07:30-15:30 hod., část obce Borovina, osada Zelený kopec, část osady Terůvky
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Aleš Černý
12. 03. 2019 ÚZSVM Jihlava - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BJI/004/2019 a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Třebíč
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Dominik Hlaváč
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Radka Hlaváčová 1976, Valérie Hlaváčová 2010
12. 03. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Veřejná vyhláška - Inženýrské sítě a komunikace pro PD - Vodovod a splašková kanalizace Předín
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místních komunikacích dočasně zakazuje stání sil. mot. vozidel - komunikace Třebíč, severní část města v době blokového čištění v termínu od 25.03.2019 do 07.05.2019
12. 03. 2019 SPÚ KV Jihlava - Oznámení o zamyšleném převodu- obec Třebíč
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Petřek
12. 03. 2019 Exe. úřad Šumperk - dražební vyhláška - Petra Stašiaková
11. 03. 2019 KÚKV Jihlava - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2019, které se bude konat dne 19.03.2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - společné povolení pro umístění a povolení stavby č.j. OV 7363/19 -SPIS 1344/2019/Poh.
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/396, III/4006, III/15249 a místních komunikacích v obci Rouchovany a na místních komunikacích v obci Šemíkovice
08. 03. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Veřejá vyhláška - Oprava a odbahnění rybníka Vlčák
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - spočívá v dočasném zákazu stání silničních vozidel na místních komunikacích v Třebíči v době blokového čistění města v termínu od 25.03.2019 do 30.04.2019 - jih
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Blahoslavova - V Mezírce v Třebíči
07. 03. 2019 Záměr prodeje části pozemku
07. 03. 2019 Záměry změny nájemní smlouvy,pronájmu pozemků a výpůjčky pozemků
06. 03. 2019 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby - ,,Novostavba rodinného domu Pocoucov"
06. 03. 2019 Exe. úřad Třebíč - dražební vyhláška - Levčík Štefan
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Polní v Třebíči
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Nerudova a Mrštíkova v Třebíči
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místních komunikacích místní části Pacoucov (Třebíč) a na ulici Manž.Curieových v Třebíči
05. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÍ POVOLENÍ - ,,Úprava pěších tras a přechodů pro chodce, Okříšky'',Objekt D.1 - SO 100 - stavební úpravy komunikací
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Blahoslavova v Třebíči
04. 03. 2019 Usnesení - povolení stavby vodního díla - ,,Vrtaná studna na pozemku p.č. 30/35 v katastrálním území Batouchovice"
04. 03. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
01. 03. 2019 Magistrát města Brna - Veřejná vyhláška - hromadný seznam poplatníků č. 2016/000360/HPS, komunálních odpadů za období od 28.02.2019 - 01.04.2019
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Číhalín
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - spočíva v dočasném zákazu stání silničních vozidel na místních komunikacích v třebíči v době blokového čistění města v termínu 25.03.2019 - 07.05.2019
01. 03. 2019 Exe. úřad Praha - dražební vyhláška - Zdeněk Dusík
28. 02. 2019 Magistrát města Brna - Veřejná vyhláška - hromadný seznam poplatníků č. 2018/000114/HPS, komunálních odpadů za období 26.02.2019 - 28.03.2019
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Aleš Černý (1976)
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Lípová v Třebíči
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Nerudova v Třbíči
28. 02. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Radka Hlaváčová (1976), Valérie Hlaváčová (2010)
28. 02. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Dominik Hlaváč (1999)
27. 02. 2019 Exe. úřad Znojmo - dražební vyhláška - dědické řízení - Cupánek Rudolf
27. 02. 2019 Magistrát města Brna - Veřejná vyhláška - hromadný seznam poplatníků č. 2016/000354/HPS, komunálních odpadů za období 26.02.2019 - 28.03.2019
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro rozhodnutí - ,,II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín"
27. 02. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Radka Hlaváčová (1976), Valérie Hlaváčová (2010)

XML