Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Záměr prodeje pozemku pro výstavbu objektu občanské vybavenosti v lokalitě "ul. Vltavínská" v Třebíči ve výběrovém řízení obálkovou metodou
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP úprava provozu na místních komunikacích ulic Tyršova, Kapinusova, Legionářská, Polní v Jaroměřicích nad Rok.
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění a povolení stavby - rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické nám. v Třebíči
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení - Vanessa Horvátová
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení - Vojtěch Horvát
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení - Bohumila Horvátová
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Kristýna Horvátová
23. 06. 2022 Exe. úřad Č.Budějovice - dražební vyhláška - nemovitosti k.ú. Ptáčov
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Lipník
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích č. II/410 ul. Tyršova, III/4102, III/4103 ul. Perk a na místních komunikacích ul. Zahradní, Okrajová, Niva, Perk a v městysi Stařeč
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na sinicích v k.ú. a průtahu městy Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Hrotovice, městysem Dalešice, obcemi Račice, Třebenice, Dolní Vilémovice, Lipník, Rouchovany, Příštpo, Dukovany a Rouchovany
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - úprava provozu na místní komunikaci - parkoviště - ul. Znojemská v Třebíči
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Krahulov
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Skalní v Třebíči
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - úprava provozu na místní komunikaci ul. Otmarova v Třebíči
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva - Matouš Ferenc
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva - Nikolas Ferenc
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích č. III/36072 a III/36073 v průtahu obcí Horní Újezd
17. 06. 2022 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 820/163, v k.ú. Třebíč
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva - Patrik Ferenc
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva - Josef Ferenc
16. 06. 2022 Oznámení o počtu volených členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
16. 06. 2022 Záměr prodeje části pozemku
16. 06. 2022 Exe. úřad Č.Budějovice - dražební vyhláška - nemovitosti k.ú. Ptáčov
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - veřejně přístupné účelové komunikaci - parkoviště před nákupním střediskem Albert
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - Napojení RD č.p. 305 na kanalizaci - protlak
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Žižkova v Třebíči
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce a novostavba komunikace pro pěší v obci Račice
15. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích č. II/405 ul. Masarykova a Jihlavská, č. III/40510 ul. Nádražní, ul. V Zahradách, B. Němcové v městysi Okříšky
15. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení - stavební úpravy objektu na ul. Okružní č.p. 935, Borovina, Třebíč - parkovací stání, inženýrské sítě
15. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení - stavební úpravy objektu na ul. Okružní č.p. 935, Borovina, Třebíč BD a podzemní garáže
15. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení - Matouš Ferenc
15. 06. 2022 Exe. úřad Ostrava - dražební vyhláška - Marcela Švecová
15. 06. 2022 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 3/2022
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Návrh zadání Územního plánu Benetice
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost : ,,Oznámení zahájení územního řízení" ze dne 13.06.2022, č.j. OV 48707/22 - SPIS 7500/2022/Pec
14. 06. 2022 Informace o době a místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 na volební období 2022-2026
13. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Sirotčí v Třebíči
13. 06. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby INS FTTH CZ Třebíč, Horka-Domky B
13. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí - Daniela Szojmová
10. 06. 2022 MŽP - Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027 návrh na koncepci včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Kojatíně
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - zprávy o uplatňování Územního plánu Smrk
09. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Křížová v Třebíči
09. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Čelakovského v Třebíči
09. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Změny č. 4 Územního plánu Číhalín
08. 06. 2022 EG.D - Oznámení o přerušení el. energie dne 23.06.2022 od 07:30 - 15:30 h, část obce Podklášteří v Třebíči

XML