Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Vaněk
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Štark
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rostislav Uhlíř
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Petra Smejkalová
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Kateřina Jílková
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Dominika Jílková
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na silnicích č. ll/152, ll/392 a lll/15248 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
08. 07. 2020 Exe. úřad Třebíč - Dražební vyhláška - zůstavitelka Vlasta Pánková
07. 07. 2020 VODOVODY A KANALIZACE Třebíč - schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Jan Tomko
07. 07. 2020 Exe. úřad Třebíč - Dražební vyhláška - Finda Pavel
04. 07. 2020 Oznámení o uveřejnění schválených dokumentů - rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet, rozpočtová opatření a rozpočtové provizorium
03. 07. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.07.2020 od 07:30 do 21.07.2020 16:00 ul. Zahraničního odboje č.o. 13, 15, 17, 19, 21.
03. 07. 2020 Exe. úřad Třebíč - Dražební vyhláška - zůstavitelka Jarmila Tajčovská
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na silnicích č.ll/401, č. ll/351, č. lll/35121, č. lll/15241, č. lll/35123, č.lll/35122, č. lll/39911, č. ll/399, č. lll/15247... a místních komunikacích v obci Stropešín
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Karlovo nám. před domem č. 56/45 v Třebíči
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - T-Mobile Czech Republic a.s.
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva - Ladislav Kačerovský
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na silnicích č. lll/4028, lll/4056 a lll/4057 v městysi Heraltice
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Karlovo nám. v Třebíči
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení na soubor staveb v ul. Nová a Stormořadní, Jaroměřice nad Rokytnou
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Hrotovická a na silnici ll/351 ulice Hrotovická v Třebíči
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Gorazdovo nám. v Třebíči
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč
01. 07. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.07.2020 od 09:00 do 16.07.2020 11:00 Horka-Domky - ul. Hrotovická č.p. 153,175, 204, 210, AUTODÍLY METEOR, ul. Průmyslová č.p. 206
01. 07. 2020 Exe. úřad Praha - Dražební vyhláška - Václav Prokš
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/360 ul. Rafaelova, II/351 Komenského nám., ul. 9. května, III/35116 ul. U Kuchyňky a místních komunikacích ul. Brněnská, Velkomeziříčská, Samešova v Třebíči
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Ladislav Kačerovský
29. 06. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Provozní budova sportovního areálu Trnava
29. 06. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.07.2020 od 07:30 - 16:00 h, část obce Borovina v Třebíči
29. 06. 2020 Exe. úřad Praha - Dražební vyhláška - odročení - Roman Havelka
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích II/392, II/399, II/351, II/401, II/152 v obci Březník
26. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
25. 06. 2020 Záměr prodeje části pozemku
25. 06. 2020 Záměr vypůjčit část pozemku
25. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
25. 06. 2020 SPÚ Jihlava - Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k.ú. Budíkovice
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Změny č. 1 Územného plánu Dukovany
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na místní komunikaci ul. Modřínová v Třebíči
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Kubišova v Třebíči
24. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
24. 06. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 09.07.2020 od 08:00 - 15:00 h, část obce Borovina v Třebíči
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na místní komunikaci ul. Otmarova - parkovací plocha v Třebíči
23. 06. 2020 Dokument "SPÚ pobočka Třebíč - ..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. III/36078 a III/36079 v k.ú. Popovice
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/410 Koželužská, II/351 ul. 9. Května a na místní komunikaci ul. Zdislavina a Mládežnická v Třebíči
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Jiráskova, Ruská , Pod Vodojemem, Arbesova, Hladíkova v Třebíči
23. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.

XML