Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2023 Záměr pronájmu pozemků
30. 03. 2023 Záměr prodeje části pozemku
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci Martinské nám. v Třebíči
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení souboru staveb - "Revitalizace ul. Dvorského Třebíč" SO Kanalizační řady a přípojky, Vodovodní řady a přípojky
30. 03. 2023 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.04.2023 od 07:30 - 15:00 h, část obce Týn v Třebíči
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci a silnicích III/36064, |II/36073 obce Mikulovice
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místních komunikacích ulic Bedřicha Václavka a Soukopova v Třebíči
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnici č. III/4014 Jaroměřice nad Rokytnou
29. 03. 2023 Plán jarní deratizace města Třebíče 2023
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení: ,,Čechočovice-OÚ směr Stařeč: NN obnova".
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh Změny č. 1 Územního plánu Slavičky
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Litovany Změny č. 1
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích: ,,Křižovatka ul. 9. května - Račerovická - U Kuchyňky - U Obůrky, I. etapa".
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnici č. II/152 k Ráji, ul. Žižkova, J.Krčála, Nábřežní, K Modřínům v Jaroměřicích nad Rokytnou
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí - Radim Pruša
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva - Solongo Mann
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místních komunikacích ul. U Obůrky, Lipová, Lesní, ZK Pod Kuchyňkou, Na Kocandě, Dukelská, Hilbertova, Luční, Zahradní, Ant. Dvořáka, J.Suka chodníky ul. Račerovická, 9. května a U Kuchyňky v Třebíči
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení: ,,II/405 Zašovice - obchvat".
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Hanělova v Třebíči
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci Žerotínovo nám. v Třebíči
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva - Karel Bakalář
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí povolení k nakládání s vodami a spol. územní a stavební povolení - obec Šebkovice
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí - soustava DČOV v obci Studnice.
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí: ,,Kanalizace a ČOV změna č.1 - tlakové kanalizační přípojky k.ú. Kojetice".
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Nerudova a Mrštíkova v Třebíči
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - II/152 Hrotovice-Dukovany, 2 etapa
24. 03. 2023 Mikroregion TŘEBÍČSKO -Oznámení v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opravné rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - Soustava DČOV v obci Studnice
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení , Oznámení - Karel Bakalář r. 1994
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Soukopova v Třebíči
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí: ,,Třebíč-Okrajová, TOMI, garáže - kabel. sm. NN".
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na komunikaci ul. Kubišova v Třebíči
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Ruská v Třebíči
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh Změny č. 2 Územního plánu Červená Lhota
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení - II/152 Slavětice - obchvat
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Petr Mládek (1971)
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení platnosti společného povolení - Vodní nádrž Kracovice
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení řízení - Bransouze mostní objekt ev.č. 103-002
21. 03. 2023 Exe. úřad Třebíč - dražební vyhláška - Bartoš Michal
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, most ev.č. 152-019
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením - Chodníky v průtahu městysem Vladislav, SO 101 Oblast 1
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. II/403 a místních komunikacích v Bransouzích - uzavírka sil. II/403 Bransouze - most ev.č. 403-002
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení řízení - Bransouze mostní objekt ev.č. 103-002
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Regulačního plánu Třebíč - Vídeňský rybník
17. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici: "Vedoucí oddělení evidence řidičů, zkušební komisař/ka
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení: ,,Revitalizace ul. Dvorského, k.ú. Třebíč".
16. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 03. 2023 Záměr prodeje části pozemku
16. 03. 2023 Záměr nájmu prostor
16. 03. 2023 Záměr nájmu střech

XML