Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 01.10.2019 od 12:00 - 14:00 hod., část obce Borovina, Podklášteří, Stařečka
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - VOŠ a SŠV, zemědělská a zdravotnická škola Třebíč - rekonstrukce suterénu, kanalizace, oken a vytápění
12. 09. 2019 Exe. úřad Brno - Dražební vyhláška - Oldřiška Radilová
12. 09. 2019 Exe. úřad Havlíčkův Brod - Dražební vyhláška - Michal Píša
12. 09. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.10.2019 od 07:30 - 15:30 hod. Nové Dvory a Nové Město
12. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Benedikt Patrik
12. 09. 2019 Záměr výpůjčky pozemků
12. 09. 2019 Záměr pachtu pozemků
11. 09. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 01.10.2019 od 08:00 - 10:00 hod. obec Sokolí, chatová oblast
11. 09. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 01.10.2019 od 10:00 - 12:00 hod obec Sokolí
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Demlova v Třebíči
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Karlovo nám. v Třebíči
11. 09. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 4/2019
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - Červená Hospoda: kabelizace venk.sítě NN
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Eliščina v Třebíči
09. 09. 2019 Exe. úřad Praha - dražební vyhláška - Věra a Václav Jelečkovi
09. 09. 2019 FÚ Třebíč - dražební vyhláška - nemovitá věc, k.ú. Pocoucov
09. 09. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 08.10.2019 od 08:00 - 10:00 hod. obec Slavice
06. 09. 2019 SPÚ KV Jihlava - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Třebíč
05. 09. 2019 KÚKV OÚP a SŘ Jihlava - Nástavba objektu č.p. 468/45, ul.Obránců míru, Třebíč
05. 09. 2019 Výběrové řízení na pozici - ,,Úředník/ce - referent/ka stavebního úřadu"
05. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci a chodníku ul. Hrotovická v Třebíči
05. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Zahraničního odboje v Třebíči
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - Garáže a skladovací haly v areálu firmy TOMIreko s.r.o.
03. 09. 2019 Exe. úřad Šumperk - dražební vyhláška - Petr Řeháček
03. 09. 2019 Exe. úřad Litoměřice - dražební vyhláška - Vlasta Russmannová
03. 09. 2019 MZ - OHÚ a OL Těšnov - Opatření obecné povahy - Ustanovení §51a zákona č. 289/1195 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - optická trasa Třebíč Archiv a Obránců míru, Jungmannova - katastrální území Třebíč
03. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - Parkování na ulici Jindřichova, Třebíč
03. 09. 2019 KÚKV Jihlava - pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2019, které se bude konat dne 10.09.2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žiřkova 57, Jihlava
03. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Miloslav Plešinger
03. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanoví místní úprava provozu na silnicích č. II/351 ul. Hrotovická a II/360 ul. Spojovací v Třebíči
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci ulice Mládežnická v Třebíči
29. 08. 2019 Exe. úřad Brno-Město - dražební vyhláška - Kašpárek Antonín
29. 08. 2019 Záměr prodeje pozemku
29. 08. 2019 Záměry pronájmů pozemků a záměr zřízení práva stavby
28. 08. 2019 ÚZSVM Jihlava - jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 01.08.2019
28. 08. 2019 Exe. úřad Třebíč - dražební vyhláška - Levčík Štefan
28. 08. 2019 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení - ,,Novostavba rodinného domu Svatoslav"
27. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích č. II/401 a III/36063 v obci Lipník
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Parkoviště a chodník podél komunikace ul. Ke Spravedlnosti
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/351, III/35118, III/36063, III/4013, II/360, II/401 a MK v obci Klučov
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/351 ul. Hrotovická, II/360 ul. Spojovací a MK ul. Kubišova v Třebíči
26. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Dokument "Exe. úřad Přerov - dr..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Dokument "Exe. úřad Olomouc - d..." již není dostupný.
23. 08. 2019 E. ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.09.2019 od 08:00 do 15:30 Třebíč, ul. Karlovo nám.
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška -Rozhodnutí - Oprava komunikací a chodníků, parkoviště na ul. Zahradní v Jaroměřicích nad Rokytnou

XML