Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 KÚKrV Jihlava - Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
02. 04. 2020 E.ON - Distribuce přistupuje od 30.03. do 17.04.2020 v omezeném režimu k plánovaným odstávkám elektrické energie
02. 04. 2020 Záměr pronájmu pozemku
02. 04. 2020 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Veřejná vyhláška -Rekonstrukce vodovodu v obci Smrk, výstavba nového vodojemu, výtlaku a zásobovacího řadu
02. 04. 2020 Záměr prodeje části pozemku
01. 04. 2020 Plán jarní deratizace města Třebíče 2020
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci k. ú. Petrovice
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - připojení ZŠ Na Kopcích na metropolitní síť - Třebíč
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Thomas Tučka
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Lavického v Třebíči
31. 03. 2020 KÚKV Jihlava - Rozhodnutí o zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, kterou vykonávají školy a školská zařízení určená rozhodnutím ze dne 16.03.2020 a rozhodnutím ze dne 24.03.2020 se vztahuje i na děti níže uvedených zákonných zástupců
31. 03. 2020 KÚKV JIhlava - Rozhodnutí o určení škol a školských zařízení , které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce
31. 03. 2020 KÚKV Jihlava - Rozhodnutí o určení škol a školských zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Zateplení severní části, výměna oken a stavební úpravy na části BD Okrajová č.p. 1355, Třebíč
27. 03. 2020 Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přestavba fotbalových kabin Stařeč
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/410 (železniční přejezd 410-004 Čechočovice) a č. III/4102 (železniční přejezd 4102-002 v k.ú. Mastník
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Přístavba železobetonových lodžií Znojemská 986-7, Třebíč
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích II/405, III/36078, II/152, II/361, II/401, III/4014, III/4015, II/351,II/399, III/35123, III/35122 Jaroměřice nad Rokytnou
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Rekonstrukce komunikací a chodníků v lokalitě "U škol", Okříšky
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnici č. II/351 a přilehlém chodníku ( ul. 9. kvetna ) a na místní komunikaci ul. Žerotínovo nám. v Třebíči
26. 03. 2020 OF - Stanovisko Městského úřadu Třebíč k platbě místních poplatků za kalendářní rok 2020
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -úprava provozu na komunikaci Martinské nám. v Třebíči
24. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
24. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí za rok 2019
24. 03. 2020 Exe. úřad Přerov - dražební vyhláška - Martin Šimon
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - MIMO_ TM9_ J_ TRYDR_ OK, ul. Dreuschuchova, Třebíč
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení - Martin Krul
24. 03. 2020 PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU TŘEBÍČ V NOUZOVÉM STAVU
23. 03. 2020 Exe. úřad Šumperk - Dražební vyhláška - Věra Urbanová
23. 03. 2020 Exe. úřad Cheb - Dražební vyhláška - Kristina Hauková
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích č. II/152, II/392, II/369, II/399 a III/15248 Dukovany - Jamolice
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednávání v rámci řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dukovany
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Karel Věžník
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Michal Ferenc
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na komunikacích v době blokového čištění města v termínu 23.03.2020 - 28.04.2020 část JIH
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na silnici č. lll/15248 a místních komunikacích v obci Dukovany
18. 03. 2020 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě - Monitorovací kalendář návrh
17. 03. 2020 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SOUBORU STAVEB- Veřejná vyhláška - Třebíč, Karlovo náměstí - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Stavební povolení ,,Garáže a skladovací haly v areálu firmy TOMIreko s.r.o."
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva - Thomas Tučka
16. 03. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 08.04.2020 od 07:30 do 15:30, ul. Žerotínovo nám. č.o. 1, 2, 3, 11
16. 03. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 03.04.2020 od 13:00 do 14:00, ul. Rafaelova 598
16. 03. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 03.04.2020 od 08:00 do 09:00, ul. Masarykovo nám. 1323
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu - Heraltice - Loudilka
16. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
16. 03. 2020 PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU TŘEBÍČ V NOUZOVÉM STAVU
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na místních komunikacích (v rozsahu přiloženého harmonogramu) - BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ -sever
12. 03. 2020 Dokument "Exe. úřad Zlín - Draž..." již není dostupný.
12. 03. 2020 ÚZSVM Jihlava - jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1.2.2020
12. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu Oslavička - Rudíkov

XML