Město Třebíč

Okresní město
Okres Třebíč

http://trebic.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Datová schránka: 6pub8mc
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místní komunikaci Žerotínovo náměstí v Třebíči
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místní komunikaci ulice Jelínkova (parkoviště před poliklinikou) v Třebíči
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - přech. úprava provozu na sil. č. lll/35116 (ul. Táborská, Budíkovická, U Kuchyňky), III/36061 (ul. Táborská), II /360 (ul. Rafaelova), II/351 Komenského nám., 9. května, Račerovická), MK M. Majerové, Míčova, Táborská, U Zámiše
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška- Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby - Zástavba RD - Technická a dopravní infrastruktura, Ohrazenická, Jaroměřice n. R. SO 101-105 Komunikace a zpevněné plochy
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. II/152 v úseku od křiž. se sil. č. III/36078 v Jaroměřicích na Rok. po hranici ORP před křiž. se sil. č. III/15228 a III/15229
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Demlova v Třebíči
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice M. Majerové v Třebíči - od kruhové křižovatky M. Majerové/Budíkovická/Táborská po křižovatku Jelínkova/Náhorní
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní a veřejně přístupné účelové komunikaci ulice Průmyslová v Třebíči
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/39014 v obci Smrk
14. 04. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2021
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Riegrova v Třebíči
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - NAKIT Třebíč - telekomunikační přípojka Třebíč
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - II/405 Zašovice - obchvat
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Husova v Třebíči
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - návrh Změny č. 1 Územního plánu Koněšín
08. 04. 2021 Exe. úřad Třebíč - dražební vyhláška - odročení - Šedová Jiřina
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - II/152 Slavětice - obchvat
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Rekonstrukce ul. Nerudova, Třebíč SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy
08. 04. 2021 Záměr směny optochráničky
08. 04. 2021 Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání
08. 04. 2021 KHS Jihlava - Monitorovací kalendář - návrh - přírodní koupaliště
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunuikaci ul. Mlýnská v Třebíči
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na silnicích č.lll/35116 (ul. Táborská, Budíkovická, U Kuchyňky), Třebíč
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na silnicích č. ll/152 v km 64,400 - 64,600 a č. lll/15229 v km 0,000
06. 04. 2021 OF Návrh usnesení - Závěrečný účet města za rok 2020
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Nádražní v Třebíči
02. 04. 2021 Exe. úřad Olomouc - dražební vyhláška - Květoslav Man
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou
01. 04. 2021 SPÚ Jihlava - Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro k. ú. Třebíč + mapa
01. 04. 2021 EG.D. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie na den 16.04.2021 od 07:30 - 15:30 h, Horka-Domky (Vnitřní město) Třebíč
01. 04. 2021 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky el. energie na den 16.04.2021 od 08:30 - 10:30 h, část obce Jejkov v Třebíči
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na místní komunikaci ulice Riegrova a Sušilova v Třebíči
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na místní komunikaci a chodníku ul. Mrštíkova v Třebíči
01. 04. 2021 Exe. úřad Frýdek-Místek - dražební vyhláška - Jiří Nikrmajer
31. 03. 2021 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky el. energie na den 15.04.2021 od 07:30 - 16:30 h, část obce Horka-Domky v Třebíči
30. 03. 2021 Veřejná vyhláška - společné povolení - zřízení parkovacích stání ul. Havlíčkova a Havlíčkovo nám., Jaroměřice n/R, p.č. 3227/4 a ost.
30. 03. 2021 Dokument "Exe. úřad Brno-město ..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na sinici č. ll/360 ul. Březinova v Jaroměřicích nad Rok.
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na komunikaci ul. Zahradníčkova v Třebíči
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na místní komunikaci a chodníku ul. Dukelská v Třebíči
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na komunikaci ul. Zahradníčkova v Třebíči
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Blahoslavova v Třebíči
26. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Záměr pronájmu části pozemku
26. 03. 2021 Dokument "Exe. úřadTřebíč - dra..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Třebíč se sídlem Karlovo nám. 58/47, 674 01 Třebíč
25. 03. 2021 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky, Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12, se sídlem Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč na dobu neurčitou, s nástupem 1. srpna 2021
25. 03. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Záměr prodeje části pozemku
25. 03. 2021 Dokument "Exe. úřad Žďár nad Sá..." již není dostupný.

XML