Město Velvary

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://velvary.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Velvary
náměstí Krále Vladislava 1
273 24 Velvary

Datová schránka: 4ghb4cv
E-mail: el.podatelna@velvary.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
16. 09. 2019 Rozpočtové opatření 7/2019
12. 09. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu "Velvary - rekonstrukce ul. Růžová"
11. 09. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva ve středu 18. 9. 2019 od 19.00
06. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
06. 09. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - 13.aktualizace (stav k 1.8.2019)
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - komunikace od hřbitova k benzínové pumpě a komunikace č. 24028
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - v ul. Pražská u č.p. 111 a č.p. 68
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. I/16
29. 08. 2019 Krajský soud v Praze - vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení o právech a povinnostech
28. 08. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1622/2 v k.ú. Velvary - Malovarská ulice
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice u obce Budihostice
22. 08. 2019 Rozpočtové opatření 6/2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Černuc
15. 08. 2019 Veřejná zakázka: Město Velvary – odkryv a restaurování renesančních nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Jiří
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III/24023 mezi obcemi Ješín a Kamenný Most
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 28/1,61/1,571/19,571/10,45,51/1,51/2,51/5,167/2,170/1,186,247/1,248,276/2,277/12,282,286/17,324,331/1,333,335
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 611 v k.ú. Nabdín
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 596 v k.ú. Nabdín
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 269/1,397,143/2,146/26,232/5 v k.ú. Ješín
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 394/4,109/3 v k.ú. Ješín
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 610/1 v k.ú. Nabdín
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 106/4,106/6,1829/5 v k.ú. Velvary
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 720 v k.ú. Velvary
07. 08. 2019 Vyhlášení 1. kola záměru propachtování pozemku parc. č. 1424/2 v k.ú. Velvary
02. 08. 2019 Uzavření mostu u obce Budihostice - objízdná trasa po II/616 a II/240.
29. 07. 2019 Rozhodnutí žadatele o zrušení zadávacího řízení - "Obnova krajinných struktur ve Velvarech"
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 07. 2019 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY v souladu se Pravidly pro poskytování dotace z OPŽP „Obnova krajinných struktur ve Velvarech“
28. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Záměr směny pozemku ve vlastnictví města Velvary
27. 06. 2019 Rozpočtové opatření 5/2019
26. 06. 2019 Závěrečný účet města 2018
26. 06. 2019 Pracovník údržby městského hřbitova/uklízeč veřejných prostor
25. 06. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
21. 06. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava pomníku obětem II. světové války, Velvary - městský hřbitov"
21. 06. 2019 Oznámení - záměr uzavřít smlouv o veřejných službách v přepravě cestujících na lince PID č. 595 s dopravcem ČSAD Slaný, s. r. o.
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva v pondělí 24. 6. 2019
10. 06. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
10. 06. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Rozpočtová opatření 4/2019
31. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Velvary 2018
28. 05. 2019 Záměr směny pozemku ve vlastnictví města Velvary
28. 05. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 870/1 v k.ú. Velvary
27. 05. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - výsledky voleb pro město Velvary
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kralupy nad Vltavou
16. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
16. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
16. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.

XML