Obec Křenek

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://obeckrenek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Křenek
Křenek 23
277 14 Křenek

Datová schránka: g5das53
E-mail: ou.krenek@volny.cz, obec.krenek@obeckrenek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Obec Křenek - Rozpočtové opatření 3/2019
26. 06. 2019 Obec Křenek - Závěrečný účet 2018
10. 06. 2019 Obec Křenek - Rozpočtové opatření 2/2019
10. 06. 2019 Optimalizace traťového úseku - Lysá n.L.-Mělník
10. 06. 2019 Oznámení konání veřejného zasedání ZO 18.6.2019
10. 06. 2019 ZŠ a MŠ Dřísy-Seznam dětí přijatých do MŠ Dřísy
06. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018 + Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018
29. 05. 2019 Textová část - Změna UP č.1
27. 05. 2019 Výsledky voleb do EP - obec Křenek
22. 05. 2019 Informace o přijatých dětí do DS Křenek 2019-2020
22. 05. 2019 Dokument "Oznámení o odročení d..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet 2018
15. 05. 2019 Dokument "Elektronická dražba 9..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Oznámení konání veřejného zasedání ZO 21.5.2019
03. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
03. 05. 2019 VV - FÚ - Daň z nemovitostí 2019
03. 05. 2019 Informace o počtu a sídle voleb.okrsku - volby do EP
03. 05. 2019 VV - opatření obecné povahy - kůrovec
30. 04. 2019 Seznam přijatých žáků - ZŠ Dřísy
30. 04. 2019 První zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2019 Záměr - pronájem části pozemku č.p. 497/7 v k.ú. Křenek
10. 04. 2019 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
10. 04. 2019 Informace o počtu a místě konání voleb do EP
08. 04. 2019 Oznámení konání veřejného zasedání ZO 16.4.2019
08. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018 Svazku měst a obcí VKM
03. 04. 2019 Zápis do 1.třídy ZŠ Dřísy 11.4.2019
22. 03. 2019 Oznámení výkonu topografických prací - k.ú.Křenek
18. 03. 2019 Zápis do DS Křenek 9.4.2019
15. 03. 2019 A2 - Hlavní výkres, infrastruktura
15. 03. 2019 A3 - Veřejně prospěšné stavby
15. 03. 2019 B1 - 2. hlavní výkres
15. 03. 2019 B2 - Výkres širších vztahů
15. 03. 2019 B3 - Výkres předpokládaných ZPF
15. 03. 2019 C1 - infrastruktura
15. 03. 2019 C2 - doprava
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2017 k ochraně veřejného pořádku
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění komunálního odpadu
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Křenek a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2011, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2005 o místních poplatcích
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 4/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č.3/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2005 o místních poplatcích“
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2007,kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Křenek
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č.1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2005 o místních poplatcích“
15. 03. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠK A obce KŘENEK č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Křenek
15. 03. 2019 Nařízení obce č.4/2005 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezené oblasti obce Křenek
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č.3/2005, kterou se vydává požární řád obce Křenek
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2005 o místních poplatcích
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2005 o zajištění veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním, průběhem a ukončením veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnuků, vč.tanečních zábav a diskoték

XML