Obec Křenek

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://obeckrenek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Křenek
Křenek 23
277 14 Křenek

Datová schránka: g5das53
E-mail: ou.krenek@volny.cz, obec.krenek@obeckrenek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 04. 2019 Usnesení o odročení dražby na 30.5.2019
10. 04. 2019 Informace o počtu a místě konání voleb do EP
08. 04. 2019 Oznámení konání veřejného zasedání ZO 16.4.2019
08. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018 Svazku měst a obcí VKM
03. 04. 2019 Zápis do 1.třídy ZŠ Dřísy 11.4.2019
22. 03. 2019 Oznámení výkonu topografických prací - k.ú.Křenek
18. 03. 2019 Zápis do DS Křenek 9.4.2019
15. 03. 2019 A2 - Hlavní výkres, infrastruktura
15. 03. 2019 A3 - Veřejně prospěšné stavby
15. 03. 2019 B1 - 2. hlavní výkres
15. 03. 2019 B2 - Výkres širších vztahů
15. 03. 2019 B3 - Výkres předpokládaných ZPF
15. 03. 2019 C1 - infrastruktura
15. 03. 2019 C2 - doprava
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2017 k ochraně veřejného pořádku
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění komunálního odpadu
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Křenek a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2011, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2005 o místních poplatcích
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 4/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č.3/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2005 o místních poplatcích“
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2007,kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Křenek
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č.1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2005 o místních poplatcích“
15. 03. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠK A obce KŘENEK č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Křenek
15. 03. 2019 Nařízení obce č.4/2005 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezené oblasti obce Křenek
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č.3/2005, kterou se vydává požární řád obce Křenek
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 2/2005 o místních poplatcích
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Křenek č. 1/2005 o zajištění veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním, průběhem a ukončením veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnuků, vč.tanečních zábav a diskoték
15. 03. 2019 Střednědobý výhled 2018-2020
15. 03. 2019 Rozpočet 2018
15. 03. 2019 Rozpocet 2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatřeni 1-2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatřeni 2-2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatřeni 3-2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření 4-2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření 5-2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření 6-2017
15. 03. 2019 Rozpoctovy vyhled 2016-18
15. 03. 2019 Zaverecny ucet 2016
15. 03. 2019 Zprava o prezkoumani hospodareni 2016
12. 03. 2019 Dražební vyhláška Křenek - 11.4.2019
06. 03. 2019 Oznámení konání veřejného zasedání ZO 15.3.2019
25. 02. 2019 Zápis do MŠ Dřísy
15. 02. 2019 Obec Křenek - Rozpočtové opatření 1/2019
15. 02. 2019 Obec Křenek - Rozpočtové opatření 1/2019
11. 02. 2019 Informace o vydané změně č.3 ÚP Města Kostelec n.L.
08. 02. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků - část 497/7 a 497/9 k.ú.Křenek
01. 02. 2019 Obec Křenek - Rozpočtové opatření 7/2018
01. 02. 2019 Obec Křenek - Rozpočtové opatření 6-2018
01. 02. 2019 Obec Křenek - Rozpočtové opatření 5-2018

XML