Obec Okrouhlá (Cheb)

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://www.obec-okrouhla.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Okrouhlá
Okrouhlá 47
350 02 Okrouhlá

Datová schránka: dzzami6
E-mail: okrouhla.o@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2021 VV - OOP přechodná úpravy prov. pozem. komunikacE Okrouhlá - Stebnice
22. 07. 2021 Návrh koncepce - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
07. 07. 2021 Mimořádné opatření
01. 07. 2021 Usnesení č. 03/2021 ze dne 23/06/2021
01. 07. 2021 Mimořádné opatření
21. 06. 2021 Program 7. zasedání zastupitelstva KK 28/06/21 od 9:00 h. v Hale míčových sportů v KV
18. 06. 2021 VV - OOP - ochranné pásmo vodního zdroje Nebanice - Jesenice, Nebanice I. a II.- oprava zřejmé nespr.
16. 06. 2021 Program 3. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 23. 06. 2021
01. 06. 2021 Změna rozpisu rozpočtu č. 1 - 2021
01. 06. 2021 VV - Ozn. o návrzích opatření obecné povahy a výzva k upl. připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje
31. 05. 2021 Usnesení č. 02/2021 ze dne 29/04/2021
28. 05. 2021 Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2020
21. 05. 2021 VV - OOP přechodná úpravy prov. pozem. komunikacích v Chebu
19. 05. 2021 Mimořádné opatření
14. 05. 2021 ZKK - Program 6. zasedání zastupitelstva Karl. kraje dne 24/05/2021 od 15:00 h.
11. 05. 2021 Dokument "VV - společné rozhodn..." již není dostupný.
06. 05. 2021 VV - zatřídění komunikací v Okrouhlé
05. 05. 2021 Záměr pronájmu části p. p. č. 221/10 v k. ú. Okrouhlá u Chebu
04. 05. 2021 Výběrové řízení na prodej pozemků v Okrouhlé u Chebu
30. 04. 2021 VV - OOP - ochranné pásmo vodního zdroje Nebanice - Jesenice, Nebanice I. a II.
30. 04. 2021 Mimořádné opatření
30. 04. 2021 Mimořádné opatření
29. 04. 2021 Chevak - kalkulace výpočtu cen vodného a stočného za 2020
26. 04. 2021 Daň z nemovitých věcí na rok 2021
23. 04. 2021 Program 2. zasedání OZ Okrouhlá dne 29/04/2021
22. 04. 2021 Výroční zpráva za rok 2020
22. 04. 2021 Usnesení zastupitelstva obce č. 01/2021 ze dne 03. 02. 2021
16. 04. 2021 Program zasedání ZKK KV na 26. 04. 2021
13. 04. 2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
12. 04. 2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
08. 04. 2021 Mimořádná opatření a usnesení vlády ČR
29. 03. 2021 VV - návrh OOP Nebanice - Jesenice
27. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišť. řízení ke koncepci
27. 03. 2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
25. 03. 2021 Sčítání lidu v roce 2021
17. 03. 2021 Dokument "VV - Ozn. o zaháj. sp..." již není dostupný.
12. 03. 2021 Rozpočtová změna č. 3 z 16. 12. 2020
12. 03. 2021 Rozpočtová změna č. 2 z 30. 06. 2020
12. 03. 2021 Vodné a stočné za rok 2020 a kalkulace na rok 2021
12. 03. 2021 ČEZ - inf. o elektronických ozn. plán. přeruš. elektřiny
11. 03. 2021 Změna rozpočtu č. 03/2020
08. 03. 2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
01. 03. 2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
01. 03. 2021 Program zasedání ZKK KV ze dne 08. 03. 2021
25. 02. 2021 Opatření vlády ČR
24. 02. 2021 Záměr obce Okrouhlá - pronájem obchodu
16. 02. 2021 Sdělení min. zdravotnictví
12. 02. 2021 Opatření vlády ČR
12. 02. 2021 Opatření vlády ČR
10. 02. 2021 Ozn. o vyhlášení revize katastru nemovitostí

XML