Obec Pošná

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://posna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pošná
Pošná 51
395 01 Pošná

Datová schránka: n2pbf8u
E-mail: obec.posna@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2024 FÚ-veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnecení vlivů na udržitelný rozvoj území
13. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nesvačily
12. 05. 2024 Nabídka rozboru studniční vody
08. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
06. 05. 2024 FÚ-veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí
05. 05. 2024 Upozornění k provozu kotlů na pevná paliva
04. 05. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
29. 04. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
24. 04. 2024 FÚ-veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí
17. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
17. 04. 2024 Nabídka rozboru studniční vody
15. 04. 2024 Schválený rozpočet na rok 2024
15. 04. 2024 Usnesení ze zasedání ZO č. 2/2024
10. 04. 2024 FÚ-veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí
08. 04. 2024 Upozornění k provozu kotlů na pevná paliva
20. 03. 2024 Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - závěr zjišťovacího řízení
18. 03. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
18. 03. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
13. 03. 2024 Oznámení - platba místních poplatků 2024
11. 03. 2024 Oznámení - platba místních poplatků 2024
11. 03. 2024 Záměr prodeje nemovitého majetku 1-2024
26. 02. 2024 Návrh rozpočtu na rok 2024
26. 02. 2024 Plnění rozpočtu k 31.12.2023
26. 02. 2024 Usnesení ze zasedání ZO č. 1/2024
12. 02. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.2.2024
29. 01. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
24. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Zahrádka u Pošné
05. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 9/2023
01. 01. 2024 Pravidla rozpočtového provizoria 2024
01. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 8/2023
28. 12. 2023 Dopis ministra vnitra - prosba o upuštění od případných ohňostrojů
28. 12. 2023 Dopis ministra vnitra - prosba o upuštění od případných ohňostrojů
19. 12. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlak na ČOV Pacov
18. 12. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlak na ČOV Pacov
13. 12. 2023 Kalendář svozu odpadů na rok 2024-platí pro všechny místní části
11. 12. 2023 DSO SOMPO - Schválený rozpočet na rok 2024, schválený rozpočtový výhled na roky 2025-2027
08. 12. 2023 Usnesení ze zasedání ZO č. 6/2023
06. 12. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 202301 - Římskokatolická farnost Pacov
06. 12. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 202301 - Římskokatolická farnost Pacov
05. 12. 2023 Záměr prodeje nemovitého majetku 2-2023
04. 12. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
04. 12. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
04. 12. 2023 Záměr prodeje nemovitého majetku 2-2023
20. 11. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 27.11.2023
20. 11. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 27.11.2023
15. 11. 2023 MPSV-varování před podvodnými SMS
15. 11. 2023 Pozvánka na členskou schůzi DSO SOMPO
15. 11. 2023 MPSV-varování před podvodnými SMS
08. 11. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska (U+S): Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlak na ČOV Pacov

XML