Obec Polerady

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://polerady.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Polerady
Polerady 15
434 01 Polerady

Datová schránka: njkarvc
E-mail: podatelna@oupolerady.cz, starosta@oupolerady.cz, oupolerady@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Zrušení 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje svolané na 30.3.2020 od 14:00 hod.
27. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 26. března 2020 částka 47
26. 03. 2020 Oznámení zahájení řízení ve věci vydání podstatné změny č. 30 integrovaného povolení pro řízení "Elektrárna Počerady" společnosti Elektrárna Počerady, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha, IČ 242 88 110
26. 03. 2020 Mimořádné opatření o zákazu volného pohybu osob
25. 03. 2020 Paroplynový zdroj Počerady, změna výkonu - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii I.
24. 03. 2020 Omezení rozsahu úředních hodin OÚ Polerady od 23. března 2020 do 1. dubna 2020 do 6:00 hodin.
24. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - částka 45/2020 ze dne 23. března 2020
20. 03. 2020 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - pondělí 30. března 2020 od 14.00 hodin
20. 03. 2020 Mimořádné opatření ze dne 19.3.2020
20. 03. 2020 Informace - určení školek pro zaměstnance - zdravotníků (ohledně koronaviru)
20. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ÚK č.2/2020/COV19 o provedení krizového opatření v době nouzového stavu
20. 03. 2020 Informace - Regulace v dopravě (COVID19)
20. 03. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - Sb. 037/2020 (COVID19)
20. 03. 2020 Usnenesní vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020 - Sb. 041/2020 (COVID19)
20. 03. 2020 Oznámení o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Polerady, které se koná dne 26. 3.2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti adm. budovy Polerady č.p.113 (nový obecní úřad)
16. 03. 2020 Pokyny a informace k nařízení karantény (koronavir) s účinností od 16. 3. 2020
15. 03. 2020 Oznámení občanům - Uzavření kanceláře Obecního úřadu Polerady pro veřejnost z důvodu mimořádné situace ohledně koronaviru s platností od 16. 3. 2020 do odvolání
14. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky - koronavir
14. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
14. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ( ze dne 14.3.2020)
12. 03. 2020 Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v sobotu 30. 5. 2020 od 12:55 - 13:10 hod. u Obecního úřadu č.p.15
12. 03. 2020 Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem
28. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zajištění udržovacích prací na vodovodním řádu do 28.2.2021
27. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 - v kompetenci starosty obce
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění Návrhu zadání územního plánu Polerady a jejího projednání
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění Návrhu zadání územního plánu Polerady a jejího projednání
22. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 30. 12. 2019
22. 01. 2020 Schválený rozpočet (závazné ukazatele) obce Polerady na rok 2020
21. 01. 2020 vyhláška č. 1-2019 poplatek ze psů.pdf
21. 01. 2020 vyhláška č. 2-2019 - místní poplatek KO.pdf
21. 01. 2020 vyhláška č. 3-2019 - systém třídění odpadů.pdf
21. 01. 2020 Zveřejnění schváleného POH ÚK 2015 - 2026
21. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
21. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 -2022 - obce Polerady (schválený)
15. 01. 2020 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení (od 7.1.2020 do 31.12.2020
20. 12. 2019 Pozvánka a program zasedání zastupitelstva obce dne 30.12.2019 od 18:00 hod. v admin. budově č.p.113
15. 12. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Polerady
15. 12. 2019 Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled obce Polerady na rok 2021 - 2022
15. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Polerady na rok 2020
12. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne 28.11.2019
12. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 - SORMJ
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství)
07. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů SORMJ - 2019
02. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
02. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
22. 11. 2019 Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

XML