Město Volyně

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://volyne.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Volyně
náměstí Svobody 41
387 01 Volyně

Datová schránka: 2fybwhe
E-mail: info@mu.volyne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2022 Aplikace města Volyně
24. 05. 2022 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška: Němčice - VN, TS, NN kabelizace
24. 05. 2022 Aplikace města Volyně
23. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/842/22
23. 05. 2022 Němčice - VN, TS, NN kabelizace
23. 05. 2022 10. zápis RM (9.5.2022)
22. 05. 2022 10. zápis RM (9.5.2022)
21. 05. 2022 Zápis č. 2 ze schůze Osadního výboru Zechovice - Starov
21. 05. 2022 Zápis č. 2 ze schůze Osadního výboru Zechovice - Starov
20. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, středisko RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně
20. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Háj Volyně
20. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Volyně
20. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - SK Slavoj Volyně
20. 05. 2022 Porovnání všech položek kalkulace cen vodné a stočné za rok 2021
19. 05. 2022 Porovnání všech položek kalkulace cen vodné a stočné za rok 2021
18. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, středisko RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně
18. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Háj Volyně
18. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Volyně
18. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - SK Slavoj Volyně
16. 05. 2022 Kotlíkové dotace 2022
16. 05. 2022 Na kole dětem 2022
16. 05. 2022 Kotlíkové dotace 2022
16. 05. 2022 Na kole dětem 2022
16. 05. 2022 Zápis č. 1/2022 finančního výboru
16. 05. 2022 Zápis č. 2/2022 z kontrolního výboru
16. 05. 2022 Zápis č. 2/2022 z kontrolního výboru
15. 05. 2022 Zápis č. 1/2022 finančního výboru
11. 05. 2022 Dotace z rozpočtu města dle výzvy Podpora sportu 2022 schválené ZM
11. 05. 2022 Dotace z rozpočtu města dle výzvy Podpora zájmových a kulturních aktivit pro občany 2022 schválené ZM
11. 05. 2022 Dotace z rozpočtu města dle výzvy Podpora sportu 2022 schválené ZM
11. 05. 2022 Dotace z rozpočtu města dle výzvy Podpora zájmových a kulturních aktivit pro občany 2022 schválené ZM
11. 05. 2022 PIKI smlouva o dotaci 2022
11. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace - SK Slavoj
10. 05. 2022 PIKI smlouva o dotaci 2022
06. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí - stavebn..." již není dostupný.
05. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí - stavebn..." již není dostupný.
05. 05. 2022 Rozhodnutí - stavební povolení veřejnou vyhláškou
05. 05. 2022 Informace o výši daně z nemovitých věcí na rok 2022
05. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města Volyně o nočním klidu
05. 05. 2022 Územní rozhodnutí - Němčice- rekonstrukce veřejného osvětlení
04. 05. 2022 Rozhodnutí - stavební povolení veřejnou vyhláškou
04. 05. 2022 Informace o výši daně z nemovitých věcí na rok 2022
04. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města Volyně o nočním klidu
04. 05. 2022 Územní rozhodnutí - Němčice- rekonstrukce veřejného osvětlení
02. 05. 2022 Závěrečný účet města Volyně 2021
02. 05. 2022 Rozpočtové opatření č.2
02. 05. 2022 Závěrečný účet města Volyně 2021
02. 05. 2022 Rozpočtové opatření č.2
30. 04. 2022 Veřejná vyhláška - ozn. o prodl. platnosti ÚR stavba "Protipovodňová opatření Volyně"

XML