Obec Bystré

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://www.obecbystre.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC BYSTRÉ
Bystré 110
518 01 Bystré

Datová schránka: z55apg8
E-mail: bystre@dobruska.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 04. 2018 Pozvánka na zasedání OZ 11.4.2018
04. 04. 2018 Schválený závìreèný úèet obce Bystré k 31.12.2017
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.16
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.15
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.14
01. 04. 2018 Rozpoètové optøení è.13/2017
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.12/2017
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.11
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.10/2017
01. 04. 2018 Rozpoètová opatøení è.9
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.7
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.8
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.6
01. 04. 2018 Rozpoètová opatøení è.5
01. 04. 2018 Rozpoètová opatøení è.4
01. 04. 2018 Rozpoètová opatøení è.3
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.2
01. 04. 2018 Schválený rozpoèet a rozpoètový výhled DSO ROH
01. 04. 2018 Rozpoètové opatøení è.1
01. 04. 2018 Rozpoèet obce Bystré 2017
31. 03. 2018 Usnesení è.38
29. 03. 2018 Pozvánka na zasedání OZ dne 14.3.2018
29. 03. 2018 Zámìr obce Z 02/2018
29. 03. 2018 Dokument "Veøejná vyhláška - zp..." již není dostupný.
29. 03. 2018 Návrh závìreèného úètu za rok 2017 - Obec Bystré
29. 03. 2018 Pozvánka na zasedání OZ 20.2.2018
29. 03. 2018 Nabídka nepronajatécho majetku
29. 03. 2018 Støednìdobý výhled rozpoètu - návrh DSO ROH
29. 03. 2018 Návrh rozpoètu na rok 2018 - DSO ROH
29. 03. 2018 Zámìr obce Z01-2018
29. 03. 2018 Zásady pro poskytování dotací DP03-2018
29. 03. 2018 Zásady pro poskytování dotací DP02-2018
29. 03. 2018 Zásady pro poskytování dotací DP01-2018
29. 03. 2018 Pozvánka na OZ 17.1.2018
29. 03. 2018 Oznámení o místì a dobì konání voleb
29. 03. 2018 Vyhrazení plochy pro výlep volebních plakátù
29. 03. 2018 Volební komise, zasedání OK
29. 03. 2018 Jmenování zapisovatele volební komise
29. 03. 2018 Informace o poètu a sídle volebních okrskù
29. 03. 2018 Návrh støednìdobého výhledu rozpoètu Obce Bystré 2018 - 2022
29. 03. 2018 Návrh rozpoètu Obce Bystré na rok 2018
29. 03. 2018 Stanovení poètu èlenù volební komise
29. 03. 2018 Pozvánka na OZ 13.12.2017
29. 03. 2018 Zámìr obce Bystré Z 07/17
29. 03. 2018 Zámìr obce Bystré Z06/2017
29. 03. 2018 Pozvánka na OZ 15.11.2017
29. 03. 2018 Dokument "Veøejná vyhláška-Aktu..." již není dostupný.
29. 03. 2018 Doba a místo konání voleb v obci
29. 03. 2018 Vyhrazení plochy pro výleo volebních plakátù
29. 03. 2018 Pozvánka na OZ 11.10.2017

XML